Antal Áron
Antal Áron

2024. július 25. Csütörtök

Antal Áron

történész

Születési adatok

1881. október 20.

Csíkdánfalva, Csík vármegye

Halálozási adatok

1966. április 28.

Csíktapolca


Iskola

Középiskoláit Csíksomlyón végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1908).

Életút

A kézdivásárhelyi gimnázium helyettes tanára (1907–1909), a csíksomlyói és a brassói gimnázium (1909–1920), a csíkszeredai főgimnázium rendes tanára (1920-tól). Történészként feldolgozta a moldvai csángó-magyar egyházközségeket meglátogató Imets Fülöp Jákó hagyatékát, tanulmányokat közölt Csík vármegye múltjáról. Részt vett a csíkdelnei r. k. templom restaurálásának megszervezésében (1934–1935). Szépíróként székely témájú elbeszéléseket írt. Elbeszéléseiben népmesei alakok szerepelnek, nála jelent meg először a székely Úz Bence, akiről Nyírő József mintázta regényalakját.

Elismertség

Az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választmányának tagja (1921–1944).

Szerkesztés

Elbeszélései, cikkei, történeti értekezései elsősorban a Székely Hírlapban (1907–1909), a Székely Ujságban (1909-től), a Csíki Hírlapban (1913-tól), az Ellenzékben (1924-től) és A Hírnökben jelentek meg (1924-től).

Főbb művei

F. m.: Imets F. Jákó. (A csíkszeredai r.k. főgimnázium értesítője, 1913)
Csík vármegye története. (Székelyföld és székely nagyjaink. I. Kézdivásárhely, 1914)
A török diák. Ifj. reg. (Kolozsvár, 1926)
Köderdő mellől. Elb.-ek. (Kolozsvár, 1927).

Irodalom

Irod.: Boér Hunor: A. Á. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője