Antal Dániel
Antal Dániel

2024. április 17. Szerda

Antal Dániel

mezőgazda, agrárpolitikus

Születési adatok

1901. június 20.

Szatmárnémeti

Halálozási adatok

1972. február 22.

Kolozsvár


Iskola

A Debreceni Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett.

Életút

A Szatmári Takarékpénztári Egyesület tisztviselője, majd Berkenyesen és Désen mezőgazda (1938-ig), az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület ún. vándor oktatója (1938–1944), Szamos vármegye alispánja (1944 ősze–1945). A II. vh. után a Földművelési Minisztérium (FM) munkatársa és a román országgyűlés képviselője (1945–1950), a Kolozsvári Agrártudományi Intézet rendes tanára, egyúttal a hósdáti gazdák termelőszövetkezetének munkatársa (1950-től). A Magyar Népi Szövetség alelnöke (1945–1948). Kukorica- és cukorrépa-termesztéssel, mezőgazdasági termények tárolásával fogl., számos népszerű mezőgazdasági szakmunka szerzője és szerkesztője. Emlékirata fontos kordokumentum.

Főbb művei

F. m.: Dédrádszéplak helyzetképe. (Dés, 1941)
Ültessünk gyümölcsfát! (Bukarest, 1949)
Növényterméstani jegyzetek. (Kolozsvár, 1952-1953)
Gyümölcstermesztés. (Bukarest, 1954)
Család és szolgálat. Emlékirat. Bev. Balogh Edgár. (Bukarest, 1971)
Antal Márton indulása. Történelmi elb. Sajtó alá rend. Kassai Miklós. (Bukarest, 1976).

Irodalom

Irod.: Fábián Ernő: Továbbélő hagyomány. (Tiszatáj, 1972).

Megjegyzések

MÉL I. téves halálozási adat: febr. 27.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője