Antal János
Antal János

2024. július 14. Vasárnap

Antal János

fizikus, gépészmérnök

Születési adatok

1926. augusztus 22.

Csépa, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1988. január 29.

Budapest


Család

Sz: Antal János tanító, Kanyó Eszter. F: 1958-tól Rális Hedvig. Két leánya: Antal Hedvig (1959) és Antal Flóra (1963). Testvére: Antal Éva, Varga Mihályné gyógypedagógiai tanár.

Iskola

Az esztergomi bencés gimnáziumban éretts. (1944), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1949), a BME Villamosmérnöki Karán fizikából doktorált (1964), a fizikai tudományok kandidátusa (1973). MLEE-t végzett (1966).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ill. a BME Atomfizikai Tanszék gyakornoka (1948–1949), az Optikai és Finommechanikai Központ Kutatólaboratóriumának tud. segédmunkatársa (1950–1953), a Híradástechnikai Kutató Intézet Vákuumtechnikai Laboratóriumának tud. munkatársa és tud. osztályvezetője (1953–1955), a laboratóriumnak az egyetemhez történt csatolása után a BME Fizikai Tanszék tud. munkatársa (1955–1957), tud. osztályvezetője (1957–1963), egy. docense (1963– 1977), egy. tanára (1977. júl. 1.–1988) és a Fizika Intézet igh.-e (1986–1988). A mátrafüredi Nemzetközi Vákuumfizikai Iskola előadója (1971-től). Vákuumfizikával, kvantum- és szilárdtest-fizikai kutatásokkal, az atom statisztikus elméletével, majd az ún. egyvegyértékű szilárdtestek rugalmas állandóinak elméleti meghatározásával fogl. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a primérion-bombázással kiváltott ún. szekunderion-emisszió vizsgálata terén. A magyarországi vákuumfizikai és vékonyréteg-technológiai kutatások úttörőjeként tudományszervezői tevékenysége is értékes, nemzetközi vákuumfizikai iskolát szervezett.

Elismertség

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja, a Vákuumfizikai Szakcsoport elnöke (1976–1980). A Nemzetközi Vákuumfizikai Unió (IUVSTA) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke (1980–1983), majd az IUVSTA elnöke (1983– 1988).

Főbb művei

F. m.: Bevezetés a tranzisztortechnikába. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
Vákuumtechnikai mérőműszerek és védelmi berendezések. (Bp., 1954
2. kiad. 1955)
Igen kis nyomások mérése. (Bp., 1955)
Combined Vacuum Meter for Laboratory Use. Kőnig Aladárral. (Acta Physica, 1957)
New Acoustical Method of Vacuum Measurement. Kőnig Aladárral. (Periodica Polytechnica. Electrical Engineering, 1957)
A K és Ag elasztikus jellemzőinek elméleti vizsgálata. Egy. doktori értek. (Bp., 1963)
Fizika. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1964– 1967)
Egyvegyértékű fémek rugalmas állandói. Kand. értek. (Bp., 1973)
Kvantummechanika. Egy. tankönyv. Kónya Antallal. (Bp., 1976)
On the Quantum Theory of the Emission of Secondary Ions. (Physical Letters, 1976)
Szilárdtestfizika. 1–2. Egy. tankönyv. Giber Jánossal, Kónya Antallal. (Bp., 1976–1977)
Kísérleti és elméleti vizsgálatok a szilárdtestfelület–gázion ütközések szekunderion-spektrumának kvantitatív értelmezése területén. Giber Jánossal. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 3. Bp., 1977)
Vákuumfizikai kutatások. Szerk. (Bp., 1978)
Fizikai kézikönyv műszakiaknak. 1–2. Főszerk. (Bp., 1980).

Irodalom

Irod.: Vasvári Béla: A. J. Művei bibliográfiájával. (Fizikai Szemle, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője