Antal János
Antal János

2024. április 14. Vasárnap

Antal János

szalézi szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1892. szeptember 10.

Csősz

Halálozási adatok

1967. május 1.

Piossasco, Olaszország


Iskola

A cavagliai magyar intézetben tanult (1906), belépett a szalézi szerzetesi rendbe (1910), Ivreában filozófiát hallgatott, a madridi teológiai akadémián végzett, Spanyolországban pappá szentelték (1919).

Életút

Hazatérése után a szalézi rend nyergesújfalui intézetének tanulmányi felügyelője (1920–1921), péliszentföldkereszti rendházának (1921–1922), bp.-i (óbudai) Szent Alajos-rendházának ig.-ja (1922–1924). A rákospalotai Clarisseumot és a rend Don Bosco Nyomdájának alapító ig.-ja (1924–1926). A Szalézi Rendtartomány gondnoka (1931–1933), tartományfőnöke (1933–1948). Miután elöljárói Torinóba hívták, nem tért vissza Mo.-ra (1948). A rend XVII. egyetemes káptalanján a kongregáció lelki igazgatójává választották (1952. aug. 1.–1965), hivatalában a következő káptalan megerősítette; közben Ecuadorban a rend tartományfőnöke (1955–1965). Visszavonulása után Cumianában (Olaszország), majd a római Sacro Cuore bazilikában gyóntatópap (1965–1967). Nevéhez fűződik a Szalézi rend teológiai főiskolájának megalapítása, továbbá tíz új rendházat is alapított. A rend nyergesújfalui gimnáziumát államilag elismertté fejlesztette, letelepítette Mo.-on a Segítő Szűz Mária Leányai (Don Bosco Nővérek) Társaságot (1937). A holokauszt alatt Angelo Rotta nunciussal együtt mentette a zsidókat, ezért letartóztatták, megkínozták, csak a nuncius közbenjárására szabadult (1944).

Szerkesztés

A Szalézi Értesítő szerkesztője (1926–1944).

Irodalom

Irod.: Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Papi sorsok a horogkereszt és a nyilaskereszt árnyékában. (Bp., 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője