Antal Mihály
Antal Mihály

2021. október 25. Hétfő

Antal Mihály

nyelvész, könyvtáros

Születési adatok

1792. április 10.

Jászladány [keresztelés napja!], Jászkun Kerület

Halálozási adatok

1850. június 20.

Pest


Család

Apja községi jegyző volt Jászladányban.

Iskola

Az egri papnevelő-intézetben bölcseletet tanult, tanulmányai befejezése után kilépett a papi rendből (1811). A pesti tudományegyetemen orvosi tudományokat és jogot hallgatott (1810-es évek közepe–1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).

Életút

Pesten, több jómódú családnál házitanító (1820-as évek), majd végleg Pesten telepedett le (1830-tól), s csak a tudományoknak élt. A Nemzeti Casino könyvtárosa (1834–1850). Bekapcsolódott a megalakult Magyar Tudós Társaság első munkálataiba, elsősorban az MTA kéziszótára anyagának gyűjtésébe és szerkesztésébe (1832–1837). Több írásában szorgalmazta a magyar nyelv kötelező oktatását. Néhány szépirodalmi műve is megjelent. Nagy munkája, a Ritka, új és tájszavak gyűjteménye kéziratban maradt.

Emlékezet

Róla nevezték el a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Iskolát.

Főbb művei

F. m.: Gondolatok honi magyar nyelvünk terjesztésének némely eszközeiről. (Tudományos Gyűjtemény, 1827)
A Magyar Tudományos Akadémia kéziszótára. Szerk. (Pest, 1832–1837).

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd A. M. l. tag felett. (Akadémiai Értesítő, 1852
és T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013