Antalffy Endre
Antalffy Endre

2021. október 27. Szerda

Antalffy Endre

irodalomtörténész, író, orientalista

Születési adatok

1877. február 3.

Ratosnya, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1958. február 6.

Marosvásárhely


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1902) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904); a kairói Azhar mecset mohamedán főiskoláján (1902–1904), Jeruzsálemben és Konstantinápolyban az arab, héber, perzsa, szír és török nyelvet tanulmányozta (1906–1907).

Életút

A jászberényi gimnázium (1907–1908), a bp.-kőbányai állami főgimnázium h. tanára (1908–1910), a marosvásárhelyi városi felsőkereskedelmi iskola (1910–1924), ill. uo. a román líceum r. tanára (1924–1938). Maros vm. alispánja (1944–1945). A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke (1919). A közép- és újkori román történelem keleti forrásaival fogl. Magyar nyelvre lefordította a Koránt (kéziratban), az Ezeregyéjszaka meséit (kéziratban), Dzsámi epigrammáit, Omar Khajjám verseit. Románra fordította Evlija Cselebi moldvai útleírását. Saját verseit Chilf Miklós és Kozma Géza zenésítette meg.

Szerkesztés

A Klasszikus olvasmányok könyvsorozat szerkesztője (Osvát Kálmánnal, Kolozsvár, 1923-tól). Keleti útjáról a Budapesti Hírlapban és Az Újságban számolt be. Versei a Magyar Lányok (1897–1915), a Magyar Szemle (1898–1902) és az Uj Idők c. lapokban jelentek meg (1898–1903).

Főbb művei

F. m.: Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái. 1664–1708. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1904)
Karácsonyi legenda. Színjáték. (Marosvásárhely, 1915)
A mester Színmű. (Marosvásárhely, 1914)
A libapásztor. Versek gyermekek részére. (Bukarest, 1955)
Mese egy pár kicsi csizmáról. Ifjúsági verses elbeszélés. Bukarest, 1957).

Irodalom

Irod.: Molter Károly: A. E. első ünneplése. (Igaz Szó, 1957)
Sasu, Dorothée: André Antalffy et les études orientales en Roumanie. (Studia et Acta Orientalia, 1957)
Farczády Elek: A. E. (Igaz Szó, 1958)
Bányai László: Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának hullámai Erdélyben. (Korunk, 1965
B. L.: Hosszú mezsgye. Bukarest, 1970)
Nitra, V.: A. E. (Profiluri muresene. I. Tirgu-Mures, 1971).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013