Ányos István
Ányos István

2021. október 17. Vasárnap

Ányos István, fajszi és vámosi

jogász, filozófus

Születési adatok

1881. március 19.

Nagyesztergár, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1919. augusztus 21.

Badacsony


Család

Sz: Ányos Tivadar főszolgabíró, Kisfaludy Melanie.

Iskola

A gimnáziumot Kalocsán és Veszprémben végezte, a bp.-i és a kolozsvári tudományegyetemen tanult (1899–1903), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen államtud. doktori okl. (1903), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907); közben filozófiát tanult a lipcsei, a berlini és a párizsi egyetemen.

Életút

Tanulmányai befejezése után birtokain gazdálkodott, jogi és filozófiai tanulmányokat írt.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban az Athenaeumban (1905-től), a Magyar Filozófiai Társaság Közleményeiben (1908–1914), ill. az Élet (1908-tól) és A Cél c. lapokban jelentek meg (1910-től).

Főbb művei

F. m.: Az okviszony ismerettana. (Bp., 1906)
Az értékelméleti relativizmus. (Bp., 1910)
A filozófia és a pozitív tudományok viszonya a XX. század első évtizedében. (Bp., 1910)
Normatív elvek az ethikában, jogban és aesthetikában. (Bp., 1911)
A legújabb kor értékelméleti törekvései. (Bp., 1912)
Kant kriticizmusa és az értékelmélet. (Bp., 1912)
A lét és az érvény problémáinak kifejlődése. Vázlatos áttekintés. (Bp., 1914)
Instrumentális felfogások a modern tudományelméletben. (Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: Pauler Ákos: Á. I. (Athenaeum, 1919).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013