Apáthy István
Apáthy István

2023. szeptember 26. Kedd

Apáthy István, id.

jogász

Születési adatok

1829. augusztus 29.

Hidja, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1889. december 4.

Budapest


Család

Sz: apja Bezerédj István gazdatisztje volt. Fia: Apáthy István, ifj. (1863–1922) biológus, zoológus, az MTA tagja.

Iskola

Középiskoláit Nagykanizsán végezte, belépett a piarista rendbe, két évig novícius Kecskeméten (1848 előtt). A pesti tudományegyetemen bölcseleti tárgyakat és jogot tanult, jogtudori okl. szerzett (1857), ügyvédi vizsgát tett (1859).

Életút

A feldunai hadsereg tüzérhadnagyaként vett részt a forradalomban és szabadságharcban (1848–1849), amelynek leverése után bujdosni kényszerült. Tanulmányai befejezése után Pesten ügyvéd (1859-től). A pesti, ill. a bp.-i tudományegyetemen a magyar magánjog, váltó- és kereskedelmi jog helyettes tanára (1865–1869), a kereskedelmi és váltójog, az európai nemzetközi és tengerjog ny. r. tanára (1870–1889); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1874–1875 és 1887–1888), az egyetem rektora (1881–1882). Kir. tanácsos (1874-től). A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (1878–1889). Kereskedelmi és váltójoggal, nemzetközi joggal, a nemzetközi szerződések jogával, ill. csődjoggal fogl. Elkészítette a kereskedelmi és váltótörvény (1875: XXXVII., 1876: XXVII. tc.) és a csődtörvény tervezetét (1881: XXIII. tc.).

Emlékezet

Emlékét őrzi az Apáthy István-díj.

Elismerés

Az MTA Nagyjutalma (Kautz Gyulával, 1877).

Szerkesztés

A Jogtudományi Közlöny (1869–1889) és a Budapesti Szemle munkatársa (1888–1889).

Főbb művei

F. m.: Váltójogtan. Egy. tankönyv. (Pest, 1869–1870)
A magyar váltójog kézikönyve. (Pest, 1871
2. kiad. Bp., 1875)
A polgári törvénykezési rendtartás. (Pest, 1871)
A magyar váltóeljárás, tekintettel az új bírósági szervezetre. (Pest, 1872)
A magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezete indokolással. 1–2. (Pest, 1872–1873
németül: 1873)
A magyar váltótörvény indokolással. (Bp., 1873)
A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. (Bp., 1874)
A kényszer-egyezség a csődeljárásban. Akadémai székfoglaló is. (Elhangzott: 1875. jan. 4.
Értekezések a társadalomtudományok köréből. III. köt. 1. Bp., 1875
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1875)
A kereskedelmi jog, a magyar kereskedelmi jog alapján. (Bp., 1876
2. átd. kiad. 1884)
Anyagi és alaki válltójog. 1–2. (Bp., 1877–1878
2. átd. kiad. 1884)
Tételes európai nemzetközi jog. (Bp., 1878
2. teljesen átd. és bőv. kiad. 1888)
A magyar kötelmi jog tervezete indoklással. 1–3. (Bp., 1882–1885)
A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok és alapítványok jogi természetének megvizsgálásáról. Jelentés. (Bp., 1884)
A szerzői jogról szóló törvény – 1884. XVI. t. cz. – méltatása jogi és gazdasági szempontból. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1885. nov. 9.
Értekezések a társadalomtudományok köréből. VIII. köt. 3. Bp., 1885)
Emlékbeszéd Baintner János l. tag fölött. (Bp., 1885)
A magyar csődjog rendszere. 1–2. (Bp., 1887–1888).

Irodalom

Irod.: A. I. (Vasárnapi Ujság, 1889. 50.)
A. I. (Ország-Világ, 1889. 51.)
A. I. (Katholikus Szemle, 1890)
Matlekovits Sándor: Emlékbeszéd A. I. r. tagról. (Bp., 1891)
Hoff György: A. I. (Jogi doktorok emlékezete. Bp., 1935).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője