Apor Gábor
Apor Gábor

2023. február 7. Kedd

Apor Gábor, altorjai br.

politikus, diplomata

Születési adatok

1889. november 7.

Sepsikőröspatak, Háromszék vármegye

Halálozási adatok

1969. február 12.

Róma


Család

Sz: Apor Gábor, br. (1851–1898) politikus, államtitkár, Pálffy Fidélia, gr. Testvére: Apor Vilmos, br. (1892–1945) r. k. püspök és Apor Gizella, br. (1886–1971) ápolónő, a vöröskeresztes szolgálat kiemelkedő alakja.

Iskola

A bécsi konzuli akadémián végzett (1913).

Életút

Az Osztrák–Magyar Monarchia berlini követségén konzuli attasé (1915–1917), alkonzul (1917–1918), az őszirózsás forradalom után, ill. a Tanácsköztársaság idején a Külügyminisztériumban teljesített szolgálatot (1919. jan.–júl.). I. osztályú követségi titkár (1919. nov. 21–1921), majd Mo. varsói (1921–1925), ill. párizsi követségén szolgált (1925–1927). Hazatérése után a Külügyminisztérium Politikai Osztályának vezetője (1927–1933), I. osztályú követségi tanácsos (1933–1934), Mo. bécsi követe (1934–1935), a külügyminiszter állandó helyettese (1935–1938), vatikáni követ (1938–1944). Mo. német megszállása elleni tiltakozásul lemondott (1944. jún.), s csatlakozott a Barcza György elnöklete alatt Svájcban megalakult németellenes diplomatákat tömörítő Követi Bizottsághoz. Részt vett a Horthy-féle kiugrási kísérlet diplomáciai előkészítésében. A sikertelen kísérlet után Rómában maradt emigrációban (1944-től). A Keresztény Népmozgalom egyik irányítója (1948-tól), a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja és olaszországi diplomáciai képviselője. a Külföldi Magyar Actio Catholica elnöke, majd védnöke (1952-től). A Magyar Európa Tanács alelnöke (1949-től). A Szuverén Máltai Lovagrend nagykancellárja (1952–1958), majd haláláig a rend olaszországi követe (1958–1969) és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke (1967–1969).

Szerkesztés

Írásai a Katolikus Szemlében jelentek meg, amelynek római újraindulásában ő is segédkezett.

Irodalom

Irod.: A. G. (Katolikus Szemle, 1969)
A. G. követ római sírjánál. (Új Ember 1995. 47.)
A magyarság nagykövete maradt haláláig. A. G. emlékezete. (Magyar Nemzet, 1995. dec. 8.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője