Apponyi György
Apponyi György

2023. december 5. Kedd

Apponyi György, nagyapponyi gr.

politikus

Születési adatok

1898. június 30.

Eberhard, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1970. augusztus 7.

Saarbrücken, NSZK


Család

Nagyapja: Apponyi György (1808–1899) politikus, országbíró, az MTA tagja. Sz: Apponyi Albert (1846–1933) politikus, az MTA tagja, gr. Dietrichstein-Mensdorff-Pouilly Klotild F: 1923-tól hg. Odescalchi Matild (1903–1982). Fia: Apponyi Albert (1926–) újságíró; leánya: Apponyi Éva Mária (1928–). Testvére: Apponyi Mária (1899–1967) és Apponyi Julianna (1903–1994).

Iskola

A bp.-i tudományegyetem jog- és államtud. karán tanult, majd a Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda okl. szerzett.

Életút

Az I. vh.-ban, mint tartalékos főhadnagy a román és az olasz fronton harcolt (1916–1918), az összeomlás után belépett az ún. nemzeti hadseregbe (1918), az angol katonai misszió mellett összekötő tisztként teljesített szolgálatot (1918–1919). Az 1920-as évek elején nagyobb utazást tett a Balkánon, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, hazatérése után Heves vm.-i birtokain gazdálkodott. A Heves vm.-i törvényhatósági bizottság tagja (1924–1944?), a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt (Vasvári kerület, 1931–1935), majd a liberális Nemzeti Szabadelvű Párt (később Polgári Szabadság Pártja) programjával országgyűlési képviselő (Budapest, I. sz. választókerület, 1935–1944); az egyetlen arisztokrata, aki formálisan is tagja volt Rassay Károly pártjának. Az egyesült polgári ellenzék képviselőjeként a budapesti törvényhatósági bizottság tagja (1935–1944). Az emigrációban a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja és belgiumi diplomáciai képviselője. A Szabadelvű Pártok és Csoportok Világszövetsége (Liberale Internationale) vezetőségi tagja. A legitimista ellenzék egyik vezető alakja, a nyugati parlamentáris demokráciák (Nagy-Britannia, Belgium, Hollandia, Dánia stb.) példáján, az alkotmányos monarchia bevezetése mellett foglalt állást. Fellépett az állampolgári jogegyenlőségért, a diktatórikus kormányzási módszerek, az ország jobbratolódása ellen. A hitleri Németország fenyegetésével szembeni kiútként felvetette a térségbeli kisországok államközössége megvalósításának lehetőségét. 1938. máj.-ban ő is aláírta az első zsidótörvény ellen, A nemzet lelkiismeretéhez c. tiltakozó felhívást. A II. vh. idején az angolszász orientáció híve, amelynek nyilvánosan is hangot adott. Az ország német megszállásának napján (1944. márc. 19.) a Gestapo letartóztatta, Mauthausenbe hurcolta, kiszabadulását követően Belgiumban telepedett le.

Emlékezet

A Budai Várban, a volt Apponyi-palotán, apjával közös emléktábla őrzi emlékét.

Elismertség

Az Országos Magyar Gazda Egyesület (OMGE) igazgatóválasztmányának tagja, a Budai Szabadelvű Kör elnöke. A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének választmányi tagja.

Szerkesztés

Politikai írásai elsősorban az Esti Kurir és Az Ujság hasábjain jelentek meg.

Irodalom

Irod.: L. Nagy Zsuzsa: Liberális pártmozgalmak. 1931–1945. (Bp., 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője