Aradi Béla
Aradi Béla

2021. október 17. Vasárnap

Aradi Béla

jogász

Születési adatok

1948. június 11.

Budapest

Halálozási adatok

1993. november

Budapest


Család

Sz: Volk-Kracsevszki Veronika.

Iskola

A Veszprémi Vegyipari Egyetemen tanult (1966–1969), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1974), ügyészi vizsgát tett (1976), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1985).

Életút

Az Egyesült Izzó betanított vegyésze (1968). A Nyíregyházi Városi-Járási Ügyészség fogalmazója (1974–1976), a Fővárosi Főügyészség Polgári Jogi Osztályának ügyésze (1976–1981), csoportvezető ügyésze (1981–1993). Az MTA–TMB-n Szamel Lajos aspiránsa (1982–1985). Államtudománnyal, elsősorban az államigazgatás törvényességével, a magatartások jogi befolyásolásával fogl. Elsőként kísérelte meg a közigazgatási szankciótan átfogó, valamennyi szankciófajtára, sőt a rokon jellegű jogintézményekre is kiterjedő tudományos elemzését és elméleti alapjainak kimunkálását. Nevéhez fűződik a ‘’szankció’’ és a ‘’kényszer’’ fogalmának elhatárolása, ill. a szankció jogi következményeinek kidolgozása.

Főbb művei

F. m.: Az ügyészi törvényességi felügyelet az állami tevékenység rendszerében. (Ügyészségi Értesítő, 1974)
Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kérdései. (Jogász Szövetségi Értekezések, 1979)
Az államigazgatás működésének törvényességi garanciái, a bírói út fejlődése más intézményekhez viszonyítva. (Jogász Szövetségi Értekezések, 1980)
A pertársasági szabályok érvényesülésének néhány problémája. (ELTE Polgári Eljárásjogi Füzetek. Bp., 1980)
A jogász társadalmi felelősségéről. (Valóság, 1981)
A vagyoni szankciók alkalmazásának feltételei. (Belügyi Szemle, 1981)
A szabálysértési szankciórendszer elméleti alapjairól. (Állam és Igazgatás, 1983)
Az államigazgatási jogi szankció. Kand. értek. (Bp., 1984)
Ingatlanforgalom. Az ingatlanok adásvétele, cseréje és közvetítése. (Bp., 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013