Aradi Béla
Aradi Béla

2023. szeptember 26. Kedd

Aradi Béla

jogász

Születési adatok

1948. június 11.

Budapest

Halálozási adatok

1993. november

Budapest


Család

Sz: Volk-Kracsevszki Veronika.

Iskola

A Veszprémi Vegyipari Egyetemen tanult (1966–1969), az ELTE ÁJTK-n állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1974), ügyészi vizsgát tett (1976), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1985).

Életút

Az Egyesült Izzó betanított vegyésze (1968). A Nyíregyházi Városi-Járási Ügyészség fogalmazója (1974–1976), a Fővárosi Főügyészség Polgári Jogi Osztályának ügyésze (1976–1981), csoportvezető ügyésze (1981–1993). Az MTA–TMB-n Szamel Lajos aspiránsa (1982–1985). Államtudománnyal, elsősorban az államigazgatás törvényességével, a magatartások jogi befolyásolásával fogl. Elsőként kísérelte meg a közigazgatási szankciótan átfogó, valamennyi szankciófajtára, sőt a rokon jellegű jogintézményekre is kiterjedő tudományos elemzését és elméleti alapjainak kimunkálását. Nevéhez fűződik a ‘’szankció’’ és a ‘’kényszer’’ fogalmának elhatárolása, ill. a szankció jogi következményeinek kidolgozása.

Főbb művei

F. m.: Az ügyészi törvényességi felügyelet az állami tevékenység rendszerében. (Ügyészségi Értesítő, 1974)
Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kérdései. (Jogász Szövetségi Értekezések, 1979)
Az államigazgatás működésének törvényességi garanciái, a bírói út fejlődése más intézményekhez viszonyítva. (Jogász Szövetségi Értekezések, 1980)
A pertársasági szabályok érvényesülésének néhány problémája. (ELTE Polgári Eljárásjogi Füzetek. Bp., 1980)
A jogász társadalmi felelősségéről. (Valóság, 1981)
A vagyoni szankciók alkalmazásának feltételei. (Belügyi Szemle, 1981)
A szabálysértési szankciórendszer elméleti alapjairól. (Állam és Igazgatás, 1983)
Az államigazgatási jogi szankció. Kand. értek. (Bp., 1984)
Ingatlanforgalom. Az ingatlanok adásvétele, cseréje és közvetítése. (Bp., 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője