Arany A. László
Arany A. László

2021. október 25. Hétfő

Arany A. László

nyelvész, etnográfus, kultúrpolitikus

Névváltozatok

Arany Adalbert László 

Születési adatok

1909. november 19.

Betlér

Halálozási adatok

1967. október 13.

Rozsnyó


Iskola

A pozsonyi Komensky Egyetemen magyar és szláv nyelvészet–filozófia szakon végzett (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen kiegészítő tanulmányokat folytatott (1944).

Életút

A pozsonyi Komensky Egyetem Dialektológiai Intézetének vezetője (1935–1944), egyúttal a pozsonyi reálgimnázium r. tanára és uo. a Kereskedelmi Főiskola előadó tanára (1935–1943). A Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület Néprajzi Kutatócsoportjának vezetője (1939–1945) és a Szlovák Tudományos Akadémia tud. munkatársa (1943–1946), kutatói állásának elvesztése után Orlovsky József kiadóvállalatának alkalmazottja (1946–1949).

A Rozsnyói Múzeum igazgatója (1955–1958).

A Szlovák Állam fennállása idején a szlovákiai magyar kulturális élet egyik vezető személyisége, a szlovákiai magyarság jogainak védelmében kifejtett tevékenysége miatt öt évi szabadságvesztésre ítélték (1949), börtönbüntetése alatt nyugat-csehországi uránbányákban dolgozott (1949–1954). Nyelvészként fonológiával, magyar és szlovák nyelvjáráskutatással, a magyar–szlovák kétnyelvűség vizsgálatával, a mai magyar nyelv nyelvrendszer-előzményeinek szerkezettörténetével foglalkozott. Néprajzi, művelődés- és bányatörténeti kutatásokat is végzett. Szlovákiai magyar népköltés-gyűjteménye kéziratban maradt.

Emlékezet

Emléktábláját Kolonban leplezték le (1993. jún. 27.). Halálának 40. évfordulóján szakmai emlékkonferenciát rendeztek Rozsnyón (2007. okt. 26.), amelyet az életét bemutató emlékkiállítás nyitott meg.

Szerkesztés

A Szlovákiai Magyar Közlemények szerkesztője (1939–1944).

Főbb művei

F. m.: A szlovákiai magyarság néprajza. (Pozsony, 1941
2. kiad. Rozsnyó, 1990)
Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. Bevezetés a szerkezeti nyelvjárástanba. (Pozsony, 1944
2. kiad. angol címmel, de magyar nyelven: The Phonological System of a Hungarian Dialect. An Introduction to Structural Dialectology. Bloomington–The Hague, 1967)
Gramatika jazyka slovénskeho. Orlovsky Józseffel. (Bratislava, 1946)
Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és logikai alapjai. (Bp., 1967).

Irodalom

Irod.: Szépe György: A. A. L. (Nyelvtudományi Közlemények, 1970)
Turczel Lajos: Kapcsolataim A. A. L.-val. (Régió, 1990)
Sándor Anna: A. A. L. emlékkönyve. (Nyitra, 1993)
Motesiky Árpád: Arany tanár úr… (Hét, 1993)
Forgon S. Szilvia: Nagy tudós lehetett volna. (Új Szó, 1993)
Ambrus Ferenc: A. A. L. és Rozsnyó. (Rozsnyó, 1994)
Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? (Samorin, 1999)
Szabó Loránd: A. A. L. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

RÚL I. és UMÉL I. téves születési adat: szept. 19.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013