Árkövy József
Árkövy József

2024. április 19. Péntek

Árkövy József, 1905-től tahitótfalusi

fogorvos, szájsebész

Névváltozatok

1862-ig Arnstein

Születési adatok

1851. február 8.

Pest

Halálozási adatok

1922. május 17.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Nagyszombaton és Esztergomban végezte, a bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1876), sebészmester és fogász vizsgát tett (1877). A londoni School of Dental Surgery-ben (1876–1877), és Párizsban hosszabb tanulmányutat tett (1877), a fogászat tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1882).

Életút

Bp.-en fogorvos (1877–1880), majd magánintézetének vezetője (Árkövy József Foggyógyintézete, Bp., IV. ker., Magyar u. 21., 1880– 1888), a bp.-i Szent Rókus Kórház Fogászati Osztályának főorvosa (1888–1890). A bp.-i tudományegyetemen a fogászat magántanára (1882–1892), c. ny. rk. (1892–1906), ny. rk. (1906–1918), ny. r. tanára (1918–1920) és a Fogászati (1906-tól Stomatológiai Klinika) ig.-ja (1890–1922). A magyarországi tudományos fogorvosképzés megteremtője. Nevéhez fűződik a fog- és szájbetegségek kórbonctani, kórszövettani vizsgálatokon alapuló új, nemzetközileg elterjedt osztályozásának és diagnosztikájának kidolgozása. Alapvetően új eredményeket ért el hisztológiai kutatásaival, új konzerválási, szájsebészeti műtéteket dolgozott ki, jelentősen fejlesztette a foghúzás és -tömés technikáját. A (magánintézetéből, ill. a szintén általa alapított Szent Rókus Kórház Fogászati Osztályából megalapított) bp.-i Fogászati Klinika első ig.-ja, majd az ő tervei alapján adták át az új Stomatológiai Klinika épületét (Bp., Mária u., 1909. febr. 14.). A klinikán elsősorban magángyűjteményéből nemzetközi hírű sztomatológiai szakkönyvtárat is létrehozott.

Emlékezet

A BOTE-n munkásságának tiszteletére Árkövy József-emlékérmet alapítottak (1963).

Elismertség

A Fogorvosok Egyesülete (1879-től), a Bp.-i Kir. Orvosegyesület Stomatológus Szakosztálya (1896-tól) és a Stomatológusok (Fogorvosok) Országos Egyesületének alapító tagja (1896-tól), díszelnöke. Az Odontological Society of Great Britain alelnöke (1903–1905) Az Association Stomatologique Internationale elnöke, majd örökös tb. elnöke.

Főbb művei

F. m.: A fogak gondozása a gyermekeknél és felnőtteknél. (Bp., 1881)
A fogbél és gyökhártya bántalmainak diagnosztikája (Bp., 1884)
Diagnostik der Zahnkrankheiten und der durch Zahnleiden bedingten Kiefererkrankungen. (Stuttgart, 1885
oroszul: Moszkva, 1896), Fogászati kalauz orvosok és orvostanhallgatók számára. Hattyasy Lajossal, Tigermann Mórral. (Bp., 1894)
Indikationen zur stomatologische Therapie. I. (Wien, 1900)
Zur Wende des Jahrhunderts. (Wien, 1900).

Irodalom

Irod.: Á. J. szakirodalmi dolgozatainak jegyzéke. (Bp., 1905)
Szabó József: Á. J. – Bónis Ferenc: Á. J. (Fogorvosi Szemle, 1922)
Morelli Gusztáv: Á. J. szerepe a stomatológiai eszme fejlődésében. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. Bp., 1947)
Kende János: Emlékezés Á. J.-re. (Fogorvosi Szemle, 1951)
Morelli Gusztáv: Á. J. (Fogorvosi Szemle, 1951)
Morelli Gusztáv: Á. J. Művei bibliográfiájával. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1957)
Hattyasy Dezső: Á. J. emlékezete. (Fogorvosi Szemle, 1960)
Kapronczay Károly: Á. J. (Orvosi Hetilap, 1971)
Huszár György: Száz éve jelent meg Árkövy Diagnosztikája. (Orvosi Hetilap, 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője