Árokháty Béla
Árokháty Béla

2024. április 17. Szerda

Árokháty Béla

orgonaművész, egyházkarnagy

Születési adatok

1890. január 14.

Gyüre, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1942. március 30.

Budapest


Iskola

Az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskolán Antalffy-Zsiross Dezső és Kodály Zoltán növendékeként orgona- és zeneszerzés szakon tanult, egyúttal Bp.-en és Sárospatakon ref. teológiai tanulmányokat folytatott (1913–1917).

Életút

A bp.-i ref. egyház hitoktató lelkésze és karnagya, a ref. teológiai akadémia énektanára (1920–1923), az edinburgh-i Szent János- templom orgonistája és kóruskarnagya (1923–1925), hazatérése után a bp.-i Goudimel énekkar és az általa alapított Korál kamarakórus vezetője, valamint a bp.-i józsefvárosi ref. templom orgonistája (1925–1942). Zsoltár- és népdalfeldolgozásokat írt, tervei szerint 35 orgona készült Mo.-on.

Szerkesztés

A Korál c. protestáns énekkari sorozat szerkesztője. Zenei és hitéleti írásai elsősorban a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban (1918-tól), a Néptanítók Lapjában (1919-től), ill. a Protestáns Szemlében és a Református Életben jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: zeneművei: Petőfi dalok (1920)
Balatoni dalok (1921)
Psalterium (1941). írásai: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. (Kecskemét, 1934)
Az orgonaépítés problémái. (Bp., 1937)
A vallásoktatás szerepe a jövő munkáslélek alakításában. (Bp., 1937)
szerk.: Magyar Protestáns Egyházzenei Almanach. (Bp., 1937)
Egyházzenei előadások. Sajtó alá rend. (Bp., 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője