Árokháty Béla
Árokháty Béla

2021. május 11. Kedd

Árokháty Béla

orgonaművész, egyházkarnagy

Születési adatok

1890. január 14.

Gyüre, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

1942. március 30.

Budapest


Iskola

Az Országos Magyar Zeneművészeti Főiskolán Antalffy-Zsiross Dezső és Kodály Zoltán növendékeként orgona- és zeneszerzés szakon tanult, egyúttal Bp.-en és Sárospatakon ref. teológiai tanulmányokat folytatott (1913–1917).

Életút

A bp.-i ref. egyház hitoktató lelkésze és karnagya, a ref. teológiai akadémia énektanára (1920–1923), az edinburgh-i Szent János- templom orgonistája és kóruskarnagya (1923–1925), hazatérése után a bp.-i Goudimel énekkar és az általa alapított Korál kamarakórus vezetője, valamint a bp.-i józsefvárosi ref. templom orgonistája (1925–1942). Zsoltár- és népdalfeldolgozásokat írt, tervei szerint 35 orgona készült Mo.-on.

Szerkesztés

A Korál c. protestáns énekkari sorozat szerkesztője. Zenei és hitéleti írásai elsősorban a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban (1918-tól), a Néptanítók Lapjában (1919-től), ill. a Protestáns Szemlében és a Református Életben jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: zeneművei: Petőfi dalok (1920)
Balatoni dalok (1921)
Psalterium (1941). írásai: Szenczi Molnár Albert és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. (Kecskemét, 1934)
Az orgonaépítés problémái. (Bp., 1937)
A vallásoktatás szerepe a jövő munkáslélek alakításában. (Bp., 1937)
szerk.: Magyar Protestáns Egyházzenei Almanach. (Bp., 1937)
Egyházzenei előadások. Sajtó alá rend. (Bp., 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013