Árvay Gergely
Árvay Gergely

2021. október 26. Kedd

Árvay Gergely

író, műfordító, premontrei szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1790. november 4.

Vajta, Fehér vármegye

Halálozási adatok

1871. július 7.

Buda


Iskola

Középiskolai tanulmányainak befejezése után belépett a piarista rendbe (Kecskeméten, 1806), majd a csornai premontrei szerzetesrend tagja (1811-től), a pesti központi papnevelő intézetben tanult (1811–1816), áldozó pappá szentelték (1816). Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).

Életút

A kőszegi (1807–1810), a sátoraljaújhelyi piarista rendi iskola tanára (1810–1811). Türjén lelkész és a csornai prépostság titkára (1816–1823), a keszthelyi r. k. gimnázium r. tanára (1823–1833), a szombathelyi gimnázium ig.-ja (1833–1843), a csornai prépostság jánoshidai, majd csornai birtokainak kormányzója (1843–1856), nyugalomba vonulása után a rend könyvtárosa (Csornán, 1856-tól). 1825-től közöl verseket és novellákat az Athenaeum-ban, az Egyházi Tárban és kassai lapokban. Első „eredeti beszélye” a Román- kórság a kassai Felső-Magyarországi Minervában jelent meg (1825-ben), ezután még több kisebb verset, epigrammát közölt ugyanit (1830–1831-ben). Az 1830-as évektől szinte kizárólag csak műfordítással fogl., elsősorban Corneille, Molière és Voltaire műveit tolmácsolta. Corneille Cid-jének műfordítása kéziratban maradt.

Szerkesztés

1825-től közöl verseket és novellákat az Athenaeum-ban, az Egyházi Tárban és kassai lapokban. Első „eredeti beszélye” a Román- kórság a kassai Felső-Magyarországi Minervában jelent meg (1825-ben), ezután még több kisebb verset, epigrammát közölt ugyanit (1830–1831-ben).

Főbb művei

F. m.: Honoribus … Pauli Gyöngyösy ord. canon. reg. praemonstratensium praelati… (Sabariae, 1820)
Nők iskolája. Vígjáték 5 felvonásban. Molière után magyarosítva. (Külfödi játékszín. II. köt. Pest, 1833)
Tancred. Szomorújáték 5 felvonásban. Voltaire után fordította. (Külföldi játékszín. VI. köt. Buda, 1834)
Carmen honoribus cels Josephi Kopácsy, archiepiscopi Strigoniensis. (Ginsii, 1839).

Irodalom

Irod.: Szvorényi József: Emlékbeszéd Á. G. felett. (Pest, 1872)
Elek Oszkár: Ossian támadói. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013