Árvay József
Árvay József

2021. október 24. Vasárnap

Árvay József

pedagógus, pedagógiai író

Születési adatok

1823. december 23.

Kisráska, Felső-Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1879. március 21.

Sárospatak


Család

Sz: Árvay András ref. lelkész.

Iskola

A sárospataki ref. teológiai akadémián bölcsészeti, jogi és teológiai tanulmányokat folytatott (1839–1846), ref. lelkészi okl. szerzett (1846).

Életút

Tanulmányai befejezése után házitanító (1846–1848), Megyaszón segédlelkész (1848), majd Tégláson, gr. Degenfeld Imre családjánál házinevelő (1848–1849), a golopi gyülekezet segédlelkésze, lelkipásztora (1849–1851), az ondi gyülekezet lelkipásztora (1851). A sárospataki ref. gimnáziumban a mennyiségtan r. tanára (1851–1857), a sárospataki tanítóképző intézet ig.-ja (1857– 1879), akadémiai tanári rangban (1863-tól), egyúttal Zemplén vm. tanfelügyelője (1869-től). Bécsben járt hosszabb tanulmányúton (1853), majd Németországban, Belgiumban és Svájcban az iskolákat és a tanügyi reformot tanulmányozta (1859). A magyar neveléstörténet kimagasló személyisége, az 1857-ben megindult tanítóképzés megalapítója, az első korszerű népiskolai tankönyvek (“vezérkönyvek”) szerzője és szerkesztője. Sírja a sárospataki temetőben látható.

Emlékezet

Róla nevezték el a Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Iskoláját, ill. a tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók jutalmazására létrejött sárospataki Árvay Alapítványt.

Szerkesztés

A Sárospataki Füzetek társszerkesztője (1859–1860), a Protestáns Népiskolai Közlöny szerkesztője (1867).

Főbb művei

F. m.: Számtan, fejlesztő rendszeren, népszerű modorban. (Sárospatak, 1852)
Vezérkönyv az elemi számtantanításban. Néptanítók számára. I–II. (Sárospatak, 1856)
Számtan egész és tört számokkal. (Sárospatak, 1859)
Vezérkönyv az ó- és új-testamentumi szent történetek előadásában. (Sárospatak, 1859
2. kiad. I–II. 1868)
Ó- és újtestamentumi szent történetek. Olvasókönyv. (Pest, 1859
4. kiad. 1872)
Beszéd- és értelemgyakorlatok a szemléltetés alapján. (Sárospatak, 1862)
Földrajz. I. (Pest, 1863)
ABC az írvaolvastató tanmód szerint összeállítva. (Pest, 1864
3. kiad. Sárospatak, 1878)
ABC és vezérkönyv az írvaolvasás tanításában és ütemírásban. (Pest, 1865
Pápa, 1866)
Magyar nyelvtan népiskolák számára. (Pápa, 1865
2. kiad. 1871
új kiad. átd. Kapitány János. Sárospatak, 1885)
Mértani földrajz. Kézikönyv népiskolák számára. (Sátoraljaújhely, 1871).

Irodalom

Irod.: Dezső Lajos: Á. J. (Paedagogiai Plutarch. II. Pozsony, 1888)
Radácsi György: Á. J. emlékezete. (Sárospatak, 1904)
Ködöböcz József: Á. J., a pedagógus. (Széphalom, 1994)
Ködöböcz József: Á. J., a tanfelügyelő. (Széphalom, 1995)
Ködöböcz József: Á. J., a magyar népoktatásügy apostola. (Sárospatak, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013