Aszalay József
Aszalay József

2023. december 3. Vasárnap

Aszalay József, szendrői

térképész, író

Születési adatok

1798. február 14.

Paks

Halálozási adatok

1874. október 6.

Eger


Iskola

Kalocsán, Pesten, Vácott, majd az egri érseki jogakadémián tanult (1814–1816).

Életút

A bécsi magyar udvari kancellária fogalmazógyakornoka (1817–1819), fogalmazója (1819–1826), a m. kir. helytartótanács titkára (1826–1834), hivataláról lemondott és visszavonult Mályiban (Borsod vm.) lévő birtokára (1834), ahol zenével, kertészettel és irodalommal fogl. A forradalom és szabadságharc leverése után cs. és kir. kormánybiztosként az orosz hadsereg kísérője (1849– 1850), ezután végleg birtokaira vonult vissza. Elkészítette Mo. 1:700 000 méretarányú térképét (Mappa generalis…, 1830–1838). Műve a második olyan magyar térkép, amely a nagyközönség számára készült, s az első, amelyet kőnyomással sokszorosítottak. A térképet statisztikai adatok egészítik ki és a magyar érdemrendek színes rajzai díszítik. A mű igen nagy feltűnést keltett: V. Ferdinánd király nagy érdempénzzel, XII. Leó pápa arany emlékpénzzel, Portugália királya a Krisztus-rend keresztjével tüntette ki. Több mint száz darabból álló festménygyűjteményét az egri érseki líceumnak ajándékozta (1872: a gyűjteményből az épület második emeletén alakult ki az Érseki Líceumi Múzeum). Az Aszalay-gyűjtemény szépen nyomtatott, művészi életrajzokkal ellátott katalógusát is elkészítette. Humoros írásokat, anekdotagyűjteményeket is megjelentetett.

Elismertség

A párizsi Statisztikai Társaság tagja (1841-től).

Szerkesztés

A Wigand-féle Közhasznú Esmeretek Tára munkatársa; munkáiból mutatványokat, ill. néhány cikket a Divatcsarnok (1855), a Hölgyfutár (1858), a Vasárnapi Ujság (1858), a Napkelet (1858–1859) és a Két Garasos Ujság jelentetett meg (1859). Kormánybiztosként fennmaradt egy levele anyjához (Debrecen, 1849. aug. 9.), amelyet a Pesti Napló közölt (1888. 225.).

Főbb művei

F. m.: Klélia vagy Vihnyének emlékezete. Névtelenül. (Pest, 1820)
Mappa generalis topographia, ecclesia, ethnographia, statistica Regni Hungariae item principatus Transylvaniae. I–VII. (Vindobona, 1830–1838)
Szellemi omnibus, kéjutazásra az élet utain. I–III. (Pest, 1855–1856
2. bőv. kiad. 1861)
Eszmék az életnap fogyatkozásairól s leáldoztáról. (Pest, 1858)
Szellemi röppentyűk, történeti s humoristikai színezettel. (Pest, 1859)
Szellemi omnibus kis tükre. (Eger, 1866)
Pikant vázlatok az élet- és történelemből. (Eger, 1863
2. kiad. 1867).

Irodalom

Irod.: Syposs Zoltán: A „magyar Démokritosz” mint osztrák császári kormánybiztos. (S. Z.: Alkonyi órák. Bp., 1980)
Kiss Péter: Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig. IV. (Agria, 1986)
Kiss Lajos: A. J., XIX. századi magyar térképszerkesztő. (Geodézia és Kartográfia, 1987)
Papp-Váry Árpád–Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. (Bp., 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője