Asztalos János
Asztalos János

2021. október 18. Hétfő

Asztalos János

honvéd tábornok

Születési adatok

1918. április 6.

Pozsony

Halálozási adatok

1956. október 30.

Budapest


Iskola

Négy polgárit végzett, majd aranyműves tanonc (1932), a II. vh. után a Sztálin Akadémián tanult (1954–1956).

Életút

– A munkásmozgalom résztvevője, az illegális KMP, a Nemesfémip. Munkások Szakszervezete és a Vörös Segély tagja (1936-tól). A II. vh. idején sorkatonai szolgálatot teljesített a híradó fegyvernemnél (1942–1943), csapattesténél letartóztatták, bebörtönözték, Nagykanizsára internálták (1943–1945). A II. vh. után Bp.-en pártoktató és az MKP I. ker.-i párttitkára (1945–1948), bevonult az új néphadsereghez; századossá léptették elő (1948. ápr. 15.). A pécsi Dózsa Gyalogos Tiszti Iskola ún. ezred-nevelőtiszthelyettese (1948–1949), a bp.-i Kossuth Tüzér Tiszti Iskola függetlenített párttitkára (1949–1950), osztályvezetőként a Gyalogos Tiszti Iskola politikai tisztje (1950–1953), a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökségének politikai osztályvezetője (1953–1956); közben ezredessé nevezték ki (1954. nov. 7.). Szervezési és mozgósítási csoportfőnök (1956. okt. 1-jétől). A forradalom idején az MDP Budapesti Bizottsága Köztársaság téri pártházának védője, az épület elfoglalásakor agyonlőtték, holttestét meggyalázták (1956. okt. 30.). Halála után posztumusz vezérőrnaggyá nevezték ki.

Emlékezet

A forradalom bukása után az új rendszer hősként tisztelte – többek között – szórakozóhelyet (Asztalos János Ifjúsági Park), sportegyesületet (Honvéd Asztalos János SE, 1958) és tanintézetet (Asztalos János Mezőgazdasági Technikum, ill. Asztalos János Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola, 1968), nevezett el róla.

Irodalom

Irod.: Milók Éva: A névtelen tiszt. Reg. (Bp., 1958)

Vadász Ferenc: A. J. ezredes… Példaképünk – barátunk. (Ifjú Kommunista, 1958)

Búcsú A. J.-tól. (Népszabadság, 1960. márc. 8.)

Molnár István: A Magyar Népköztársaság védelmében. (Forradalmárok, katonák. Bp., 1968).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013