Asztalos Sándor
Asztalos Sándor

2024. április 17. Szerda

Asztalos Sándor

honvédtiszt

Születési adatok

1821. május 5.

Máramarossziget

Halálozási adatok

1857. február 17.

Genf


Család

Sz: Asztalos Pál ogy.-i képviselő, a pesti királyi ítélőtábla bírája. Testvére: Asztalos Pál (1816–1849) politikus, kormánybiztos.

Iskola

A besztercei katonai nevelőintézetben tanult, gyalogos hadapródként végzett (1840).

Életút

A bécsi magyar testőrség tagja (1842–1846), hazatérése után uradalmi segédfogalmazó (1846–1848). A forradalom és szabadságharc idején az 1. honvéd zászlóaljban (1848. jún.–szept.), majd a 29. zászlóaljnál szolgált (1848. szept.–1849. júl.), ill. az 5. hadtestben harcolt (1849. júl.–aug.); főhadnagyi (1848. jún.), századosi (1848. szept.), őrnagyi (1849. febr.), végül alezredesi, ún. dandárnoki rangban (1849. júl.). A világosi fegyverletétel (1849. aug.) után külföldre menekült. Solymosnál a román népfelkelőket szétverte, elfogott vezetőjüket felakasztatta, és bevonult Aradra (1848. okt. 16.), majd 200 önkéntessel és 2 ágyúval századával kiverte a többszörös túlerőben levő szerbeket (Újaradnál, 1849. febr. 8.); ezután zászlóaljparancsnokká nevezték ki. Személyes bátorsága és vakmerő sikerei hatására “az aradi hősnek” nevezték. Világos után Genfben telepedett le, ahol egy lengyel nemes (Michael Strzelecki, egykori honvéd őrnagy) gyalázta a magyarságot. Asztalos párbajra hívta ki, s a lengyel megölte.

Emlékezet

Máramarosszigeten emlékére emlékoszlopot állítottak (1860), és utcát neveztek el róla.

Irodalom

Irod.: A. S. (Vasárnapi Ujság, 1870. 13. márc. 27.
arcképpel).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője