Aubermann Miklós
Aubermann Miklós

2023. december 5. Kedd

Aubermann Miklós

római katolikus pap, író

Születési adatok

1874. február 28.

Csanád, [= Németcsanád], Torontál vármegye

Halálozási adatok

1964. június 9.

Plattenhardt, Németország


Iskola

Középiskoláit Szegeden és Jászóvárott, a teológiát Esztergomban végezte, ahol áldozópappá szentelték (1897), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1910).

Életút

Bp.-en hittanár (1897–1900), majd Velics Lajos családjának nevelőjeként Voloscában, Athénben és Kairóban élt (1900–1901), Bp.-en hitoktató (1901), Bp.-Belvárosban (1904–1914), Bp.-Lipótvárosban káplán (1914–1919), Bp.-Belvárosban adminisztrátor (1919– 1921), majd szolgálaton kívül helyezték (1921–1923). A bp.-i VI. ker. gimnáziumban a hittan r. tanára (1923–1925), budaörsi adminisztrátor (1925–1926), plébános (1926–1944). A II. vh. végén Németországba távozott (1944). Gimnáziumi és polgári iskolai erkölcstani, apologetikai, szertartástani és egyháztörténeti tankönyveket írt.

Szerkesztés

A Katholikus Nevelés szerkesztője (1907–1918). Hitéleti írásai elsősorban a Jó Pásztor (1897–1907), a Magyar Sion (1903–1904), a Katholikus Szemle (1905–1916) és az Alkotmány c. lapokban jelentek meg (1907–1911).

Főbb művei

F. m.: Fráter György Alvincen. 1551. (Bp., 1899)
Igazság és szeretet. (Bp., 1899)
Egyiptom és Hellász földjén. (Bp., 1904)
Bibliai történetek. Elemi iskolai tankönyv. (Bp., 1905)
Katolikus erkölcstan a középiskolák számára. (Bp., 1907
5. kiad. 1930)
A katolikus hit védelme. Apologetika. Középiskolai tankönyv. (Bp., 1907
3. kiad. 1922)
Katolikus egyháztörténet. Középiskolai tanárképzői tankönyv. (Bp., 1908
5. kiad. 1930)
Főbb államtani kérdések Szent Ágostonnál és Szent Tamásnál. (Bp., 1911)
Katolikus szertartástan. Középiskolai és polgári leányiskolai tankönyv. (Bp., 1911
17. kiad. 1933)
Katolikus iskolai Biblia. Középiskolai tankönyv. I–II. (Bp., 1913
17. kiad. 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője