Auer István
Auer István

2021. október 28. Csütörtök

Auer István

író, újságíró

Születési adatok

1872. december 31.

Bácsordas, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1938. február 6.

Magyarürög, Baranya vármegye


Iskola

Kalocsán teológiát, Budapesten jogot és filozófiát hallgatott, tanulmányait nem fejezte be.

Életút

Az Alkotmány c. napilap belső munkatársa (1894–1908) és segédszerkesztője (1905–1908), a kassai tanfelügyelőség tollnoka, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) számvevőségének tisztviselője (1908–1924), a VKM-ben a hitoktatói ügyek központi előadója (1924–1930). Nyugdíjazása után Soroksárott élt (1930-tól).

Politikai cikkei elsősorban német; versei, elbeszélései és regényfordításai magyar, katolikus szellemiségű lapokban jelentek meg.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1916).

 

Az Országos Pázmány Egyesület titkára (1905–1908).

Szerkesztés

A Christlisches Volksblatt c. hetilap szerkesztője (1896–1905), az Alkotmány segédszerkesztője (1905–1908).

Főbb művei

F. m.: Wie soll man wirtschaften? (Bp., 1897)
Gründet katholische Volksbibliotheken. (Bp., 1897)
Der Sozialismus in Ungarn. (Bp., 1897)
Vergődés. Versek. (Bp., 1901)
Amerre én járok. Versek. (Bp., 1905)
Gólyafészek. Gyermekversek. (Kalocsa, 1929)

 

ford.: Handel-Marzetti, E.: Jesse és Mária. I–II. köt. Regény. (Bp., 1907)
Handel-Marzetti, E.: Játszótársak. I–II. köt. Regény. (Bp., 1914)
Keller, P.: Idegen tükörben. Regény. (Bp., 1921)
Emonts, J.: A bahirok varázslója. (Kalocsa, 1927)
Schmidt Kristóf meséi. Az istenfélő nővér és más apró mesék. (Bp., 1927).

Irodalom

Irod.: Várdai Béla gyászbeszédei. 2. A. I. (Bp., 1943).

Megjegyzések

Gulyás I. köt. és ÚMIL téves születési év: 1877 és téves halálozási nap: febr. 8.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013