Bába Károly
Bába Károly

2024. július 16. Kedd

Bába Károly

biológus, zoológus, malakológus

Születési adatok

1935. április 29.

Budapest

Halálozási adatok

2007. augusztus 7.

Szeged, Csongrád megye

Temetési adatok

2007. augusztus 13.

Szeged

Belvárosi Temető


Család

Régi szegedi polgárcsaládból származott.

Dédszülei, apai: Bába Imre (1819. Zimony, Szerém vm.–1871. aug. 4. Szeged. Temetés: 1871. aug. 6. Szeged, Belvárosi Temető) könyvárus, könyvkereskedő, Knopf Katalin (†1894. febr. Szeged); Kreybig Károly (1832. jan. 15. Madar, Komárom vm.–1913. márc. 12. Bp.) cs. és kir. tábornok, altábornagy, De Heck Emma (†1910. ápr. 3. Szeged. Temetés: 1910. ápr. 5. Farkasrtét).

Bába Imre 1843-ban telepedett le Szegeden (addig Budán volt nyomdásztanuló és -segéd), 1850-ben kölcsönkönyvtárat, majd könyvkereskedést alapított Szegeden, 1863-ban megpróbálkozott az újságkiadással is. (A Szeged c. lapja 1863. jan. 1-jén indult, de mindössze tizenöt számot élt meg, 1867-ben megindította a Szegedi Néplapot.) Kreybig Károly neje Kreybig Emma néven német nyelvű színművek szerzője.

 

Nagyszülei: Bába Sándor (1849. máj. 4. Szeged–1914. júl. 2. Kiskundorozsma, Csongrád vm. Temetés: 1914. júl. 3. Szeged, Belvárosi Temető) nyomdatulajdonos, a Szegedi Napló kiadója, rittersfeldi Kreybig Emma (= Kreybig Emília, †1922. aug. 26. Bp.); Madarász Vilmos (= 1912-ig Neubach Vilmos, †1947. júl. Szeged) fakereskedő, Fleischer Janka (†1965. ápr. Szeged). Kreybig Emma Bába Sándor második felesége volt.

Bába Sándor első felesége: Balajthy Ilona (†1884. aug. 9. Szeged).

Gyermekeik: Bába Ilona (1876. okt. 28. Szeged), dr. Heim Antal dorozsmai főállatorvos felesége; Bába Jenő (1878. máj. 10. Szeged–1927. jún. 16. Bp.), a Pischinger Tortagyár igazgatója; Pintér Józsefné Bába Gizella (korábban: Lázár Jánosné, 1879. okt. 31. Szeged) és [ifj.] Bába Sándor (1881. aug. 13. Szeged) szatymazi földbirtokos.

Kreybig Emma második férje: szentkatolnai Bíró Lajos (1851. máj. 13. Kolozsvár) földbirtokos, szentkatolnai Bíró Lajos (1820. aug. 4. Kolozsvár–1884. márc. 14. Kolozsvár) 1848/49-es honvéd huszár főhadnagy, az erdélyi főkormányszék titkára (1861–1863) és Szathmáry Pap Anna (1824. Kolozsvár–1893) fia.

Szathmáry Pap Anna testvére: Szathmári Pap Károly (1812. jan. 11. Kolozsvár–1887. jún. 3. Bukarest) festőművész, fotográfus.

Kreybig Emma testvérei: Kreybig Lajos (1879. dec. 23. Nagyszeben, Szeben vm.–1956. jún. 20. Bp. Temetés: 1956. jún. 23. Kerepesi út) agrokémikus, talajkutató, az MTA tagja (l.: 1951; r.: 1954), Kossuth-díjas (1950, 1954) és dr. Fráter Pálné Károlyi Leona (= Kreybig Leontin, 1877. jan. 10. Szeged–1945. márc. 25. Bp.) színésznő, ill. Kreybig Károly (1883. ápr. 28. Nagyszeben–1934. szept. 13. Bp.), a Pischinger Tortagyár tulajdonosa, dr. Tóth Sándorné Kreybig Adél (= Kreybig Ada, †1945. máj. 30. Bp.), sóspataki Pataky Lászlóné Kreybig Teréz (= Kreybig Riza, †1951. okt. 4. Bp.), Müller Hugóné Kreybig Irma, Kreybig Rudolf.

Kreybig Adél férje: Tóth Sándor (1854. febr. 24. Győr–1937. máj. 4. Bp.) irodalomtörténész, főgimnáziumi r. tanár, a Kemény Zsigmond és a Dugonics Társaság r. tagja.

Kreybig Teréz férje: sóspataki Pataky László (1857. dec. 24. Brád, Hunyad vm.–1912. márc. 3. Alvinc, Alsó-Fehér vm. Temetés: 1912. márc. 5. Alvinc, Református Temető) festőművész.

 

Szülei: Bába Károly (1890. febr. 1. Szeged–1950. jún. Szeged) honvédtiszt, százados, ebtenyésztő, A magyarvizsla (1928) c. szakkönyv szerzője, Madarász Mária (= 1912-ig Neubach Mariska, 1902. jan. 27. Bácsmadaras, Bács-Bodrog vm.–1994. dec. Szeged).

[id.] Bába Károly testvére: Tonheiszer Józsefné Bába Irma (†1927. nov. 29. Szombathely, Vas vm.).

Felesége: 1962. jún.–2007. aug. 7.: Serege Ilona.

Gyermeke, fia: Bába Károly Tamás (1965–).

Iskola

A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban éretts. (1953), a Szegedi Tudományegyetemen biológia-kémia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1957), a JATE TTK-n doktorált (1966), a biológiai tudomány kandidátusa (1996).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszéke gyakornoka (1957–1958), a Kisteleki Általános Gimnázium és a Kisteleki Népfőiskola tanára (1958. aug. 16.–1959. júl. 31.), a szegedi Felsőfokú Tanítóképző Intézet Általános Iskolája tanára (1959. aug. 1.–1960. júl. 31.), a Szegedi Tanítóképző Intézet, ill. a Szegedi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának szakvezető tanára (1960. aug. 1.1964. júl. 31.); közben a JATE TTK Állattani Tanszéke félállású gyakorlatvezetője (1961–1962).

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Állattani Tanszékének, ill. Biológiai Tanszékének főisk. tanársegéde (1964. aug. 1.–1970. dec. 31.) főisk. adjunktusa (1971. jan. 1.–1980. dec. 31.), főisk. docense (1980. jan. 1.–1997). C. főisk. tanár (2000-től).

Puhatestűek ökológiai és állatföldrajzi vizsgálatával foglalkozott. Úttörő munkát végzett a növénytársulások és malakológiai közösségek kapcsolatának vizsgálata, valamint a magyarországi csigafauna állatföldrajzi elemzése terén. Gyűjtőútjai során feldolgozta a Tisza folyó és az Alföld különböző tájegységeinek puhatestű-faunáját, a puhatestű-fauna eloszlását befolyásoló sajátos regionális tényezőket. Vezető szerepet játszott a magyarországi bioszféra-rezervátum és védőzónák ökológiai kutatásában, majd bekapcsolódott a magyarországi természetvédelmi területek biológiai feltárásába, védetté nyilvánításukba, ill. lelőhely-értékelésükre vonatkozó munkálatokba. Egyéni kezdeményezésére kapott védettséget az 1974-ben a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz csatolt Kiskörös-Szücsi és Tabdi terület. Európai hírű malakológiai magángyűjteményének egy részét (kb. 1200 faj dokumentációját) a szegedi Móra Ferenc Múzeumban helyezte el.

1991-ben a Hágai Tengerbiológiai Múzeum meghívására egy hónapos tengeri gyűjtőúton vett részt Bretagne-ban. Ezen útja alkalmából egy hágai zoológus kollégájával vizsgálatokat végzett a hágai dűneerdőkben. A Hágai Városi Természetvédelmi Hivatal 1992-ben elfogadta a Doompark védettségére vonatkozó javaslatait, amelynek részletes malakológiai feldolgozását is ő végezte el (1993-ban).

Elismertség

A Szegedi Akadémiai Bizottság Genetikai Szakbizottsága (1983–1990) és Környezetvédelmi Ökológiai Bizottsága tagja (1984-től).

A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának vezetőségi tagja és titkára (1991-től).

Az MTA Tiszakutató Munkaközössége (1957-től) és a Szegedi Akadémiai Bizottság Genetikai Bizottsága alapító tagja.

A Magyar Malakológiai Szekció alapító tagja (1987-től).

A TIT Szegedi Szakosztályának titkára (1989–1993).

A Nemzetközi Malakológiai Társaság (1971-től), a Conchiological Society of Great Britain and Ireland (1971-től), a Società Italiana di Malacologia (1974-től), a Deutsche Malakozoologische Gesellschaft tagja (1986-tól).

Elismerés

Gorka Sándor-díj (2007).

Szerkesztés

A Soósiana c. folyóirat szerkesztőségi tagja (1971–2000).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Összehasonlító malakológiai sávzónavizsgálatok. Egy. doktori értek. (Szeged, 1966)
Csigaegyüttesek szukcessziójáról. (A cönológiai szukcesszió kérdései. Szerk. Fekete Gábor. Biológiai tanulmányok. 12. Bp., 1985)
Über die Sukzession der Landschnäckenbestände in den verschiedenen Waldassoziationen der ungarischen Tiefebene. (Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, 1983. Bp., 1986)
Mollusca from the Kiskunság National Park. (The Fauna of the Kiskunság National Park. Szerk. Mahunka Sándor. Bp., 1987)
Medúzák – zsákállatok. Veres Lajossal. (Búvár
Zsebkönyvek. Bp., 1991)
Csigaegyüttesek regionális szünökológiai, állatföldrajzi vizsgálata az Alföldön és a Bükkben. Kand. értek. (Szeged, 1994).

F. m.: tanulmányai: Die Mollusken des Inundationsraumes der Maros. (Acta Biologica Szegediensis, 1958)
Malaco-Coenological Investigations Connected with Microclimatological Observations on the Shores of the Rivers Tisza, Bodrog and Kraszna. Andó Mihállyal. (Acta Biologica, 1962)
Mikroklíma-vizsgálatokkal egybekötött malakocönológiai vizsgálatok ártéri kubikokban. Andó Mihállyal. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1964)
Malakocönológiai vizsgálatok a Tisza árterén. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1965)
A Tisza hullámterének puhatestűi Algyő és Szeged között. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1966)
Adatok a vízi csigák megoszlását megszabó tényezőkhöz. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1967)
Két tiszai kősarkantyú állatközössége. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1968)
Néhány szárazföldi csigatársulás a Tisza völgyében. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968)
Néhány Duna-Tisza közi homoki pusztagyep és erdő malakocönológiai vizsgálata. A csigaközösségek successziója. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1969)
Néhány dél-alföldi tölgyerdő csigatársulása. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1970)
Szárazföldi puhatestű közösségek successziója magyarkőrises égerlápokban. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1973)
Adatok a Salánci-hegység csigaközösségeihez. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1974)
Különböző állapotú csévharaszti tölgyesek puhatestűinek mennyiségi viszonyai. (Abstracta Botanica, 1974)
Csigákat
fogyasztó gerincesek. A csigák állati eredetű táplálékai. (Soósiana, 1975)
Néhány alföldi gyeptípus és a nagytatársánci löszgyep összehasonlító malakológiai vizsgálata. (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1976)
A Szádelői völgy puhatestűi. A légszennyeződés egy megfigyelt esete. (Soósiana, 1977)
The Mollusca Fauna of the Tisza, Its research Situation and Tasks. (Tiscia, 1978)
Magyarországon védendő puhatestű fajok. (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1979)
A csigák mennyiségi viszonyai a Crisicum ligeterdeiben. (Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 1980)
A History and Present-Day Siuation of the Investigation of the Recent Landsanails in the Great Hungarian Plain. (Tiscia, 1980)
The Mollusca Fauna of the Tisza and Its Tributaries. Tóth M.-mel. (Tiscia, 1981)
Comparative Faunistic and Oecological Investigations into the Land Mollusc of the Körtvélyes Reservation. (Tiscia, 1982)
Ein neue zoogeographische Gruppierung der ungarischen Landmollusken und die Wertung des Faunabildes. (Malacologia, 1982)
Effect of the Regions of the Tisza Valley on the
Malacofauna. (Tiscia, 1983)
Adatok homoki és
szíki növénytársulások csigáinak állatföldrajzi viszonylatáról. (Malakológiai Tájékoztató, 1987)
A csigák recens terjedési lehetőségei és tanulságai az Alföldön. (Malakológiai Tájékoztató, 1992)
Kiszáradó láprétek, alföldi mocsárrétek, szíki sásrétek csigaegyütteseiről. – Adatok meztelencsigák gomba táplálékáról. Majoros G.-vel. (Malakológiai Tájékoztató, 1993)
Kagylócönózisok különböző aljzaton. A 2000. évi nehézfémszennyezés. Sári
Dianával és Tóth Tiborral. (Soosiana, 2002)
A Physidae család fajainak area-analitikus állatföldrajzi
beosztása. (Soosiana, 2003)
Patakmenti égerligetek vizsgálata Szlovákiában. (Malakológiai Tájékoztató, 2005)
A Bükk hegység egy irtásterületének csigái. (Malakológiai Tájékoztató, 2007).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Nagyszebenben dr. Tóth Sándor jeles fiatal író eljegyezte Kreybig Adél kisasszonyt, Kreybig Károly tábornok leányát. (Fővárosi Lapok, 1881. máj. 8.)
Bába Sándorné Balajthy Ilona asszony, a Szegedi Napló társkiadójának neje e hó 9-én elhunyt. (Egyetértés, 1884. aug. 13.)
Bába Sándor nyomdatulajdonos nőül vette Kreybig Emma kisasszonyt, Kreybig tábornok leányát. (Nemzet, 1887. jún. 9.)
Pataky László fiatal festőművész jegyet váltott Kreybig Riza kisasszonnyal. (Fővárosi Lapok, 1889. márc. 18.)
Bába Sándornak, a Szegedi Napló kiadójának édesanyja, özv. Bába Imréné Knopf Katalin 69 éves korában meghalt Szegeden. (Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok–Pesti Hírlap, 1894. febr. 28.)
Szentkatolnai Bíró Lajos földbirtokos a napokban vezette oltár elé Kreybig Emmi kisasszonyt Gyulafehérvárott. (Magyar Hírlap, 1899. jan. 22.)
Neubach Vilmos fakereskedő eljegyezte Fleischer Janka kisasszonyt Bács-Madarason. (Pesti Hírlap, 1899. szept. 1.)
Névváltoztatások. Neubach Vilmos felsőittebei illetőségű kürtösi lakos, valamint Mariska, Olga és Endre nevű kiskorú gyermekei „Madarász”-ra magyarosítottak. (Az Újság–Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, 1912. dec. 13.)
Kreybig Károly gyászjelentése. (Pesti Napló, 1913. márc. 14.)
Holtan találták lakásán Bába Jenőt, a Pischinger-tortagyár igazgatóját. (8 Órai Újság–Az Est–Reggeli Hírlap, 1927. jún. 18.)
Meghalt Bába Jenő, a Pischinger-tortagyár igazgatója, Bába Sándor fia. A bécsi cég magyarországi képviselete a Kreybig-család tulajdonában van. Néhai Kreybig Károly tábornok leánya Bába Sándornak, a Szegedi Napló tulajdonosának a felesége volt. (Szegedi Új Nemzedék, 1927. jún. 18.)
dr. Szabó László: Régi szegedi családok. [A Bába családról.] (Délmagyarország, 1930. aug. 10.)
Elhunyt Kreybig Károly, a Pischinger-gyár tulajdonosa. (Budapesti Hírlap, 1934. szept. 16.)
Elhaltak: Madarász Vilmos. (Délmagyarország, 1947. júl. 22.)
Elhaltak: Bába Károly, 60 éves. (Délvidéki Hírlap, 1950. jún. 25.–Délmagyarország, 1950. jún. 27.)
Meghalt Kreybig Lajos Kossuth-díjas akadémikus. (Magyar Nemzet, 1956. jún. 22.)
Anyakönyvi hírek. Házasság. Bába Károly István és Serege Ilona Viktória. (Délmagyarország, 1962. jún. 5.)
Anyakönyvi hírek. Halálozás. Madarász Vilmosné Fleischer Janka. (Délmagyarország, 1965. ápr. 22.)
Anyakönyvi hírek. Születés. Bába Károlynak és Serege Ilonának Bába Károly Tamás nevű gyermekük született. (Délmagyarország, 1965. jún. 15.)
Családi események Szegeden. Meghalt Bába Károly Imréné Madarász Mária. (Délvilág, 1994. dec. 13.)
Bába Károly gyászjelentése. (Délvilág, 2007. aug. 10.)
Elhunyt dr. Bába Károly. (Délvilág, 2007. aug. 13.)
Szabó C. Szilárd: Bába Károly szegedi katonatiszt 81 éve kutyával lepte meg lapunk tulajdonosának nagypapáját. Magyar vizslát kapott ajándékba az angol lord. (Délmagyarország, 2009. ápr. 18.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. (Szeged, 1992)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2007. (Bp., 1999–2006)
A természettudományi gyűjtemény. [Bába Károly malakológiai gyűjteményéről.] (A hagyomány szolgálatában. Történeti ismertető Szeged és Csongrád megye múzeumairól. Szerk. Lengyel András. Szeged, 2002)
Fűköh Levente: In
memoriam Bába  Károly. Művei bibliográfiájával. (Malakológiai Tájékoztató, 2007).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/312807 (Bába Imre gyászjelentése, 1871)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-MZV (Bába Ilona születési anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-4XP (Bába Jenő születési anyakönyve, 1878)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-J2Y (Bába Gizella születési anyakönyve, 1879)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-TBH ([ifj.] Bába Sándor születési anyakönyve, 1881)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZ6K-LVX (Bába Károly születési anyakönyve, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J34-B2Q9 (Bába Gizella és Lázár János házassági anyakönyve, 1899)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N7Y-V6GH (Neubach Mariska születési anyakönyve, 1902)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J34-12T6 (Bába Ilona és Heim Antal házassági anyakönyve, 1904)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/179961 (Kreybig Károlyné De Heck Emma gyászjelentése, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3W-5Y57 (Kreybig Károlyné De Heck Emma halotti anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-H6FP (Bába Gizella és Pintér József házassági anyakönyve, 1912)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/464515 (Pataky László gyászjelentése, 1912)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/179958 (Kreybig Károly gyászjelentése, 1913)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/312832 (Bába Sándor gyászjelentése, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1P-JHJS (Bába Sándor halotti anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-3T4H (Kreybig Károly és Sohner Margit házassági anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q5PT-64W2 (szentkatolnai Bíró Lajosné Kreybig Emma halotti anyakönyve, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6LLQ-WSF?i=189&wc=92QG-MNP%3A40678301%2C54933001%2C1077269203&cc=1452460 (Bába Jenő halotti anyakönyve, 1927)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-VNZP (Tonheiszer Józsefné Bába Irma halotti anyakönyve, 1927)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-3KFR (Bába Károly és Madarász Mária házassági anyakönyve, 1929)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/179960 (Kreybig Károly gyászjelentése, 1934)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:788S-84T2 (dr. Tóth Sándor halotti anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:662C-K5T5 (dr. Fráter Pálné Kreybig Leontin halotti anyakönyve, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPZT-DDWW (dr. Tóth Sándorné Kreybig Ada halotti anyakönyve, 1945)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6Z3G-ZJ5P (Pataky Lászlóné Kreybig Teréz halotti anyakönyve, 1951)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:764L-J8N2 (Kreybig Lajos halotti anyakönyve, 1956)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/179962 (Kreybig Lajos gyászjelentése, 1956)

 

https://matramuzeum.nhmus.hu/sites/default/files/nhmusfiles/kiadvanyok/malakologia/vol25/01_In_memoriam_Baba.pdf (Fűköh Levente: In memoriam Bába  Károly, 2007)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője