Babay Kálmán
Babay Kálmán

2022. január 28. Péntek

Babay Kálmán

író, református lelkész

Születési adatok

1862. december 7.

Gárdony

Halálozási adatok

1933. április 29.

Balatonkenese


Iskola

A pápai református kollégium gimnáziumában éretts. (1880), Pápán református lelkészi vizsgát tett (I.: 1885; II.: 1888).

Életút

A csajági gyülekezet segédlelkésze (1885–1888), a mezőkomáromi (1888–1892), a sárkeresztesi gyülekezet lelkipásztora és egyházi tanfelügyelő (1892–1930); közben református egyházmegyei tanácsbíró is (1920–1930), 1931-től Balatonkenesén élt.

 

A Függetlenségi Párt Bodajki választókerületi elnöke (1892–1913).

Balatonnal kapcsolatos elbeszéléseket, színdarabokat, vallásos műveket, ill. vidéki és budapesti napilapokban tárcákat írt. A Tisza virága c. regénye (1889) feltűnést keltett az Egyetemes Regénytár pályázatán. Több népdalhoz zenét is szerzett. Egyes adatok szerint Székesfehérvár mellett, Sárkeresztesen a magyar falvakban először az ő családjánál állítottak karácsonyfát (1890-es évek). 

Szerkesztés

Elbeszélései, írásai elsősorban Pápai Lapokban (1888-tól), a Magyar Hírlapban (1890–1915), a Koszorúban (1901–1916), a Pesti Hírlapban (1915-ig); tárcái a Dunántúli Protestáns Lapokban jelentek meg (1895-től).

Főbb művei

F. m.: Szerelmes kisasszonykák. Elbeszélések. (Veszprém, 1887)
Balaton-melléki történetek. Elbeszélések. (Veszprém, 1892)
A Visky-lányok. Regényes korrajz. (Pápa, 1899)
Szabó Péter. Elbeszélés. (Bp., 1901)
A szent mezőföldi ev. ref. egyházmegye lelkészi könyvtárának jegyzéke. Összeáll. (Székesfehérvár, 1901)
Ravatal mellett. Imák és elmélkedések. I–II. köt. (Debrecen, 1910)
Nádfedelű házak alatt. Elbeszélések. (Szentgotthárd, 1911)
Szép Balaton mellől. Mesék és elbeszélések. I–III. köt. (Debrecen, 1912)
Az apák eszik meg az egrest. Elbeszélés. (Bp., 1916)
Fejér vármegye reformációja. (Bp., 1918).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője