Bábi Tibor
Bábi Tibor

2024. április 14. Vasárnap

Bábi Tibor

költő, műfordító, újságíró

Névváltozatok

Poczkody Tibor 

Születési adatok

1925. október 30.

Báb, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1978. június 23.

Pozsony


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetem ÁJTK-n tanult (1947); tanulmányait nem fejezte be, visszatért Csehszlovákiába (1948), a Prágai Politikai és Közgazdasági Főiskola hallgatója (1949–1950).

Életút

Tanulmányai újabb megszakítása után felvidéki magyar lapok, a Szabad Földműves, a Fáklya, a Hét, az Új Szó, az Irodalmi Szemle munkatársa (1951–1967), a pozsonyi Irodalmi Szemle szerkesztője (1967–1976).

Az 1950-es években feltűnt korai versei, újszerű, merész hangú költészete jelentős eseménynek számított a felvidéki magyar kultúrában. Verseivel elsők között tiltakozott a csehszlovákiai magyarság újabb megkülönböztetése ellen, a nemzetiségi sérelem komplexusát igyekezett feloldani hazafias lírájában. Líráját tömörség és realitás, később a filozófiai esszé irányába történő fejlődés jellemzi. A munkások életéről szociográfiai riportokat is alkotott. Kritikai, irodalomtörténeti és publicisztikai írásaival tevékeny szerepet vállalt a szlovákiai magyar irodalmi élet formálásában. Műfordítóként elsősorban kortárs cseh és szlovák irodalmat tolmácsolt.

Elismertség

A Szlovákiai Írók Szövetsége magyar szekciójának vezetőségi tagja.

Elismerés

Madách Imre-díj (Pozsony, 1967).

Főbb művei

 

F. m.: Ez a te néped. Versek. (Pozsony, 1954)
Hazám, hazám. Új versek. (Pozsony, 1958)
Vándormadár. Új versek. (Pozsony, 1960)
Tízezer év árnyékban. Versek. (Pozsony–Bp., 1964)
A forrás éneke. Versciklus. (Pozsony–Bp., 1965)
Könny a mikroszkóp alatt. Versek. (Pozsony–Bp., 1966)
Se elevenen se holtan. Válogatott versek. (Pozsony–Bp., 1968)
Európából Európába. Útijegyzetek. (Pozsony, 1973)
Patak és forrás. Elbeszélések. – Gyászkoszorú. Kisregény. (Pozsony–Bp., 1976)
Író, költő, művész dolga. Tanulmányok. (Pozsony–Bp., 1979)
Keresek valakit. Válogatott versek. 1954–1977. Vál. Zalabai Zsigmond. (Pozsony–Bp., 1982)

 

 

ford.: Neumann, Stanislaw Kostka: A föld dicsérete. Válogatott versek. (Pozsony, 1962)
Horn, Josef: Viharos tavasz. (Pozsony, 1964)
Polácek, Karel: Michelup úr motorkerékpárja. Regény. (Pozsony–Bp., 1965)
Nesvadba, Josef: Hogyan halt meg Nemo kapitány? Fantasztikus kisregény. (Pozsony–Bp., 1966)
Vaculik, Ludvik: Szekerce. Regény. (Pozsony–Bp., 1968).

 

 

Irodalom

Irod.: Turczel Lajos: Egy költői szintézis kísérlete és lehetősége. (T. L.: Írás és szolgálat. Pozsony, 1965)
Tóth László: B. T. (Irodalmi Szemle, 1978)
Búcsú B. T.-tól. (Kritika, 1978)
Koncsol László: Múltak és programok között. (K. L.: Ívek és pályák. Pozsony–Bp., 1981)
Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom. 1945–1980. (Bp., 1982)
Alabán Ferenc: Eszmeiség és életérzés B. T. költészetében. (A. F.: Folytatás és változás. Pozsony–Bp., 1984)
Lacza Tihamér: Az utókor dolga. (L. T.: Ember a szóban. Pozsony– Bp., 1985)
Koncsol László: A csehszlovákiai magyar költészet a második világháború után. (K. L.: Nemzedékem útjain. Pozsony, 1988)
Gál Sándor: Költészetünk otthontudata. (A Céh, 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője