Babos Sándor
Babos Sándor

2024. július 20. Szombat

Babos Sándor

református lelkész, misszionárius

Névváltozatok

Babos Alexander 

Születési adatok

1903. február 9.

Budapest

Halálozási adatok

1996. március 19.

Alta Loma, Kalifornia, USA


Család

Szülei: Babos Károly cipészsegéd, Somogyi Ida (1876. ápr. 3. Bp.).

Testvére: Babos Gizella (1905. jún. 8. Bp.).

Felesége: 1937. ápr.–1996. márc. 19.: Lőrincz Mária (1900. Bálványosváralja, Szolnok-Doboka vm.–2006. Alto Loma), 106 évet élt!; Lőrincz János és Veszprémy Mária leánya.

Gyermekei: Babos Sándor, Babos László és Babos Enikő.

Iskola

A Kolozsvári Református Kollégium gimnáziumában éretts. (1921), a Kolozsvári Református Teológiai Akadémián tanult tovább (1921–1925), református lelkészi okl. szerzett (1925). A Bázeli Egyetem (Svájc) Teológiai Karán és Missziós Főiskoláján (1926–1928) és a New College-ban (Edinburgh, Skócia) teológiát hallgatott (1932–1933), Makkai Sándor bocsátotta ki mint az első erdélyi magyar misszionárius lelkészt (1933. aug. 24.)

Pekingben kínai nyelvi tanulmányokat folytatott (1934–1935).

Életút

Kolozsvárott segédlelkész (1925–1926), az óromániai Brailában és Galacban, az odatelepült erdélyi magyarok helyettes lelkésze, és Lupény (volt Hunyad vm.) segédlelkésze (1928–1933). A református külmisszió utazó titkára (Kínában, 1933–1948).

A mandzsúriai Liaoning tartomány Liaojang városában, ill. Hajlungban és Hulanban missziós lelkész (1935–1942: megszakítással). Liaoning tartomány fővárosában, Senjangban, a Mukdeni (= Senjang) Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára (1942–1947), majd a misszióval az Egyesült Államokba költözött (1947), egy évig ösztöndíjas Princetoni Egyetemen (New Jersey, 1947–1948), majd a fairfieldi (1948–1962), a pittsburgh-i (1962–1968) és a betlehemi gyülekezet lelkipásztora (1968–1975).

Az Ontarioi Független Magyar Református Egyház tb. lelkipásztora.

Babos Sándor Budapesten született, Kolozsvárott végezte teológiai egyetemi tanulmányait, majd mint kolozsvári segédlelkész az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) és más belmissziói törekvések buzgó munkatársa lett. Missziói elhívást érezve Bázelben, az ottani missziói iskolában folytatta felkészülését. Hazatérése után Óromániában, majd Lupényban, bányamunkások között szolgált, ill. külmissziói megbízása előtt, egy év alatt több mint száz erdélyi gyülekezetet látogatott meg (1933. aug. 27-én indult el Kolozsvárról a Távol-Keletre).

Babos Sándor első missziói szakasza 1933. okt.-ben kezdődött, amikor nyolc heti viszontagságos hajóút után megérkezett Mandzsúriába. Itt egyéves kínai nyelviskola következett Pekingben, majd a nyelvvizsga után Liaojangban, a Hajlung skót missziós állomáson töltött egy rövid időt, ahol felnőtteket keresztelő misszionáriusként, vasárnapi iskolát vezető tanítóként tevékenykedett. A mandzsúriai református zsinat 1935-ben önálló területet jelölt ki számára Észak-Mandzsúriában, ezután azonban hazatért Kolozsvárra (1935. aug. 15-én; 1937-ben feleségül vette Lőrincz Máriát). Második missziós küldetésére feleségével közösen, 1937. ápr. 19-én indult, a házaspár 1937. jún. 9-én érkezett meg Kínába. 1937-től 1947-ig missziós lelkész Hajlungban és Hulanban, ill. Mukdenban tanított, ahol egy új kínai papi nemzedék felnevelésén fáradozott. A japán–amerikai háború kitörése után a skót és ír misszionáriusoknak el kellett hagyniuk Kínát, az ő feladataikat is a Babos házaspár vette át. Kínai tevékenységéről több népszerű kiadványban és útleírásban is beszámolt (A pagodák árnyékában, 1941).

Miután a skót és ír misszionáriusok visszatértek Kínában 1947. okt.-ben a Babos házaspár sikertelenül próbált meg Magyarországra visszatérni, végül az Egyesült Államokban telepedhetett le. Babos Sándor új templomokat, parókiákat, gyülekezeteket szervezett, egyúttal felesége is önálló lelkészként szolgált Pittsburgh-ben, Uniontownban és Coatesville-ben.

Emlékezet

Babos Sándor az Egyesült Államokban, Kalifornia államban hunyt el. Hamvait kívánságára Ligonier (Pennsylvania, Egyesült Államok) településen helyezték örök nyugalomra. A misszió páratlanul értékes tárgyi emékeit a sárospataki Tudományos Gyűjtemények Múzeumában helyezték el. Tiszteletére az Erdélyi Református Egyházkerület Diaszpóra Alapítványa 1998 őszén megalapította a Babos Sándor Kört, amely szervezi a havasalföldi, a moldvai, a dobrudzsai, a bánsági és a Zsil-völgyi missziókat.

Elismerés

A Kolozsvári Református Teológiai Akadémia díszdoktora (1995).

Főbb művei

F. m.: Mi a külmisszió? (Az Erdélyi Refomátus Egyházkerület kiadványa. Cluj-Kolozsvár, 1930)
A keresztyén misszió története. (Ifjú Erdély, 1930. 3.)
A külmisszió és a regáti misszió. (Az Út, 1930. 7-8.)
Íme én tiveletek vagyok! Babos Sándor mandzsúriai naplója. (Az Erdélyi Refomátus Egyházkerület kiadványa. Turda, 1936)
Levelek Kínából. Missziói munkánk Babos Sándor leveleinek tükrében. Összeáll., bev. Horváth Jenő. (Oradea, 1936)
A pogánymisszió arcvonalán. Horváth Jenővel. (Cluj-Kolozsvár, 1939)
A Szungárin. Naplórészlet. (Missziói füzetek 83. A Magyar Református Külmissziói Szövetség kiadványa. Bp., 1939)
Draskóczy László: A mandzsúriai keresztyén gyülekezetek élete. Babos Sándor feljegyzései alapján írta D. L. (Missziói füzetek 96. A Magyar Református Külmissziói Szövetség kiadványa. Bp., 1941)
Pagodák árnyékában Babos Sándor levelei alapján összeáll. Németh Sándor. (Az Erdélyi Református Külmissziói Szövetség kiadványa. Bp., 1941
2. kiad. 1944)
Az Úr oltalmában. Babos Sándor mandzsúriai misszionárius naplójából. (Missziói füzetek 104–105. A Magyar Református Külmissziói Szövetség kiadványa. Negyven éve. Visszaemlékezés. (Bethlen Naptár 1974, Ligonier).

Irodalom

Irod.: források, visszaemlékezések: Hörcsik Richard: Fél évszázad a misszió szolgálatában. (Reformátusok Lapja, 1987. máj. 17.)
Babos Sándor: Ötven évvel ezelőtt Mandzsúriában. A vihar előtt. (Reformátusok Lapja, 1991. dec. 22.)
Hegyi József: Magyar misszionárius Mandzsúriában. (Új magyar hírek, 1992)
Babos Sándor: Ötven évvel ezelőtt Mandzsúriában. Hulan, 1941. (Reformátusok Lapja, 1992. febr. 2.)
Babos Sándor: Ötven évvel ezelőtt Mandzsúriában. Üldöztetések között. (Reformátusok Lapja, 1992. febr. 9.)
Babos Sándor: Ötven évvel ezelőtt Mandzsúriában. Viszontagságos hétköznapok. (Reformátusok Lapja, 1992. febr. 16.)
Babos Sándor: Ötven évvel ezelőtt Mandzsúriában. Búcsú Hulántól. (Reformátusok Lapja, 1992. febr. 23.)
Elhunyt Babos Sándor ny. református lelkipásztor. (Romániai Magyar Szó, 1996. márc. 28.)
Babos Sándor ny. lelkipásztor, volt kínai mandzsúriai nisszionárius elhunyt. (Reformátusok Lapja, 1996. ápr. 14.)
Gaál Ferenc: Babos Sándorra emlékezünk. (Reformátusok Lapja, 1996. júl. 21.)
Szabó Sándor: Mandzsúriában szolgált… Babos Mária [Babos Sándorné Lőrincz Mária] 100 éves. (Reformátusok Lapja, 2001. máj. 6.)
Kocsis Attila: Magyar küldetés a Nagyfal mögött. Babos Sándor száz éve született. (Reformátusok Lapja, 2003. febr. 9.).

Irod.: feldolgozások, egyéb önálló művek: Kool, Annamarie: God Moves in a Mysterious Way… The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement. 1756–1951. (Zoetermeer, 1993)
Vetési László: Ne csüggedj el, kicsiny sereg! Lelkipásztori barangolások küszködő nyelvi tájakon. (Kolozsvár, Kalota Könyvkiadó, 2002)
Miklya Luzsányi Mónika: Vándorlevelek Mandzsúriából. A Babos házaspár kínai missziója. (Életutak. Bp., Harmat Kiadó, 2007)
Miklya Luzsányi Mónika: Száni, ki a te istened? Babos Sándor missziója egy kínai fiú szemével. (Cikk-cakk Könyvek. Bp., Harmat Kiadó, 2013).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V5Q6-P1Q (Somogyi Ida születési anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:C43V-Q26Z (Babos Sándor születési anyakönyve, 1903)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP7S-91GM (Babos Gizella születési anyakönyve, 1905)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313438 (Babos Sándor gyászjelentése, 1996)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:VP37-8MF (Babos, Alexander halotti anyakönyve, 1996)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője