Babóthy Ferenc
Babóthy Ferenc

2024. július 20. Szombat

Babóthy Ferenc

politikus

Születési adatok

1915. november 27.

Vágfarkasd, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

2004. október 8.

Budapest


Család

Sz: Babóti Károly, Horváth Franciska. Szülei gazdasági cselédek voltak. Hatan voltak testvérek, ő volt a legkisebb. Testvérei: József; ill. Apollónia, Teréz, Margit és Julianna. Nőtlen.

Iskola

Szülőfaluja magyar tannyelvű iskolájában nyolc elemit (1921–1929), később a Jánosi Telepesképző Népfőiskolán végzett (1942).

Életút

A két vh. között Vágfarkasdon kisbérlőként gazdálkodott. A Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület magyar tagozatának tagja (1934-től) és Galánta járási szervezetének vezetője. A Felvidék visszatérését követően a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületéhez (KALOT) csatlakozott, részt vett a népfőiskolai mozgalomban (1938–1944); közben frontonszolgálatot is teljesített (1943–1944). A II. vh. után a Barankovics-féle Demokrata Néppárt tagja (1945), a KALOT dunántúli szervezője, az egyházasfalui (1945–1946) és a püspöknádasdi népfőiskola tanára (1946–1947). A Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KAPSZ) elnökévé választották meg (1946: jóllehet a feloszlatott KALOT helyett szervezett KAPSZ alapszabályát sohasem fogadták el, így az hivatalosan meg sem alakulhatott). A Demokrata Néppárt (DNP) ogy.-i képviselője (Somogy vm. Kaposvár törvényhatósági jogú várossal, 1947–1948; mandátumáról lemondott: 1948. aug. 4.; a Nagy-bp.-i választókerület képviselője, 1948–1949); a párt ún. fővitavezetője (1948. nov. 2.–1949. febr. 22.). A várható letartóztatás elől emigrált (1949. febr. 22.); Svájcban élt (1949–1951), majd az USA-ban telepedett le, ahol egy farmon (1951–1954), majd nyugdíjazásig a Ford-gyárban dolgozott (1954–1979; amerikai állampolgárságot kapott: 1956). Az emigrációban a Magyar Nemzeti Bizottmány (1949–1956), a Keresztény Népmozgalom (1949-től), a Kelet-európai Keresztény Unió (1952-től) és Magyar Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség tagja (1950).

Elismertség

A KDNP örökös választmányi tagja (1990-től). Egykori pártbeli képviselőtársai és barátai megszervezték Magyarországra való visszatérését (2001. dec.). Haláláig egy Bp. környéki szeretetotthonban élt.

Elismerés

Barankovics-emlékérem (2001).

Főbb művei

F. m.: Utam a KALOT-hoz. Félbemaradt reform. (Róma, 1990).

Irodalom

Irod.: Az idő élén jártak. Kereszténydemokrácia Magyarországon 1944–1949. Szerk. Kovács K. Zoltán és Rosdy Pál. (Bp., 1996)
Sz. R.: B. F. (Az 1947. évi országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője