Bach Imre
Bach Imre

2024. április 20. Szombat

Bach Imre

orvos, belgyógyász, endokrinológus

Születési adatok

1895. március 17.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1966. október 18.

Budapest

Temetési adatok

1966. október 24.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás előtti búcsúztatás)


Család

Szülei: Bach Benő Jenő (†1923. nov. 6. Szeged. Temetés: 1923. nov. 7. Szeged, Izraelita Temető) szén- és fakereskedő, a szegedi izraelita hitközség alelnöke, Klein Franciska (1869. okt. 23. Szeged–1956. nov. 20. Bp.).

Testvérei: Bach Artur (1891. Szeged–1926. ápr. 26. Bécs) honvédtiszt, a szegedi cs. és kir. 46. gyalogezred főhadnagya, dr. Bach Ernő (1904. ápr. 18. Szeged–1944. aug. Melk, Ausztria) orvos, belgyógyász, radiológus szakorvos, Bach Ferenc (1897. márc. 3. Szeged) és dr. Bach László (1899. ápr. 22. Szeged) jogász, vállalati jogtanácsos, ill. Réder Béláné Bach Borbála (1890. márc. 9. Szeged–1966. nov. 26. Bp.), és dr. Vág Sándorné Bach Irma (†1933. dec. 8. Bp.).

Felesége:

1. Venetianer Erzsébet (1898. dec. 15. Miskolc–1970), Venetianer Jakab (1874–) liptószentmiklósi orvos és Pollacsek Rózsa (1881–) leánya. Venetianer Jakab és Pollacsek Róza a holokauszt áldozata.

Venetianer Erzsébet testvére: Vándor Sándor (= Venetianer Sándor, 1901. júl. 28. Miskolc–1945. jan. 14. Sopronbánfalva) zeneszerző, karmester, karnagy, az első munkáskórusok megalapítója és Venetianer Margit (1904. szept. 21. Miskolc).

Gyermeke, fia: Bach Iván (1927. dec. 4. Szeged–2006. dec. 23. Bp. Temetés, hamvasztás: 2007. jan. 31. Kerepesi út) villamosmérnök, matematikus, informatikus.

 

2. 1938–1966: Márer Rózsa (†1974. máj. 6. Bp. Temetés, hamvasztás: 1974. máj. 31. Farkasrét).

Iskola

A szegedi állami főgimnáziumban éretts. (1913), gimnáziumi osztálytársa volt Moholy-Nagy László (= Nagy László) festőművész.

A budapesti tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1918), a fermentek orvosi vonatkozásai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1933), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

Az I. világháború végén frontszolgálatot teljesített (1917–1918), majd vöröskatonaként részt vett a Tanácsköztársaság védelmi harcaiban (1919. máj.–aug.). Az összeomlás után a budapesti tudományegyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika gyakornoka (1919), a budapesti Városi Kórház Belgyógyászati Osztálya alorvosa (1919–1920), a berlini Krankenhaus am Urban Biokémiai Laboratóriuma és a Charité Klinika vendégkutatója (1920–1923).

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Gyógyszertani Intézete (1924–1928), Kórbonctani és Kórszövettani Intézete (1928–1934), a Belgyógyászati Diagnosztikai Klinika egy. tanársegéde (1934–1944) és magántanára (1934–1944), az ország német megszállása után deportálták (1944; 1945-ben tért haza). A budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház „B” Belgyógyászati Osztály endokrinológus főorvosa (1946–1966). A Szegedi Tudományegyetemen az endokrinológia c. ny. rk. tanára (1947–1949).

Klinikai endokrinológiával, neuroendokrin betegségek kórtanával és diagnosztikájával, elsősorban a magasvérnyomás-betegség endokrinológiai összefüggéseivel és patomechanizmusával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a mellékvesekéreg működésének vizsgálatában, elsőként ismerte fel az ún. egy vegyértékű kationok jelentőségét.

Elismertség

A Royal Society of Medicine tagja (1960).

Elismerés

Kiváló orvos (1954).

Szerkesztés

A Magyar Belorvosi Archívum szerkesztőbizottságának tagja (1955–1966).

Főbb művei

F. m.: Pancreaslipase intravénás adagolásának befolyása a vérlipase szintjére. Baló Józseffel. (Orvosi Hetilap, 1930. 48.)
A vér katalase-tartalmának meghatározásáról. – Lipasevizsgálatok hullaanyagon. – Pancreaslipase intravénás adagolásának befolyása a vérlipase szintjére. (Magyar Orvosi Archívum, 1931)
Vizsgálatok a vörösvértestek katalase- és glutathiontartalmáról kísérleti anaemiákban. Korpássy Bélával. (Magyar Orvosi Archívum, 1933)
Kísérletek aromás dinitrolvegyületek hatásmódjáról. R. Gönczi Klárával. (A Gyógyászat Tudományos Közleményei, 1935)
A petefészek befolyása a vérsavó mésztartalmára. (Gyógyászat, 1936)
Fermentdiagnosztika. (Klinikai diagnosztika. Orvosi kórisme. Egy. tankönyv. Szerk. Müller Vilmos. Bp., Dante Könyvkiadó, 1937
2. kiad. 1942)
A hypophysis antidiuretikus hormonja által előidézett kórkép. Takó Józseffel. (Orvostudományi Közlemények, 1943)
A belső elválasztású mirigyek stomatológiai vonatkozásai. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. Bp., 1947)
Hyperthyreosisok kezelése methylthiouracillal. Koch Sándorral. (Orvosok Lapja, 1947. 29.)
Angina pectoris és decompensált szívbajok methylthiouracil kezelése. Nyári Istvánnal. (Orvosok Lapja, 1948. 2.)
Insulinmentes hasnyálmirigy-kivonatoknak thyroxinnal mérgezett nyulak májglykogénjére való hatásáról. Neufeld Lászlóval. (Magyar Belorvosi Archívum, 1948)
A chorion-gonadotrop hormon egyszerű kimutatása honi békákon és felhasználása gyors terhességi reakció céljára. Klinger Borbálával, Róbert Lászlóval és Szmuk Imrével. (Orvosi Hetilap, 1949. 9.)
A hypophysis-mellékvesekéreg-rendszer vizsgálata mesterséges lázban. Új eljárás az eosinophilsejtek számolására. Gyulai Ernővel, Szmuk Imrével és Virányi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1951. 35.)
Adatok a diabetes kezeléséhez akromegáliában Gyulai Ernővel és Virányi Andrással. (Orvosi Hetilap, 1952. 20.)
A táplálék kálium- és nátriumtartalmának hatása hypertoniás betegek vérnyomására és nátruresisére. Félix Jánossal és Komor Károllyal. (Magyar Belorvosi Archívum, 1955. 5.)
A táplálék nátrium- és káliumarányának hatása a patkányok experimentális renális és neurogén hypertoniájára. Händel Magdával és Sós Józseffel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1955. 4.
angolul: The Effect of Dietary Sodiumpotassium Relations on the Experimental Renal and Neurogenic Hypertension of the Rat. Acta Physiologica, 1956)
Adatok a J131 izotóp alkalmazásához gyulladásos területek – gócok, tályogok – lokalizációjára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1956. 34.)
A Rothane – DDD – hatása patkányok mellékvesekérgének funkciójára és szöveti képére. Dávid Gáborral és Kerényi Norberttel. (Orvosi Hetilap, 1957. 31.)
A mellékvesekéreg működéséről és betegségeiről. (Orvosi Hetilap, 1959. 21.)
A cortisonkezelés mai állásának néhány problémája. (Orvosképzés, 1961. 3.)
Az endokrin betegségek „álcázott” és „csonka” formái. (Orvosképzés, 1962. 1.)
A mellékvesekéreg működésének szabályozása. (Magyar Belorvosi Archívum, 1962. 6.)
A mellékvesekéreg normális és kóros működésének néhány problémája. (Az endokrinológia újabb eredményei. Bp., Medicina, 1963)
Gyakorlati endokrinológia a bel- és gyermekgyógyászatban. Barta Lajossal. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., Medicina, 1964)
Diabetes javulása Kimmelstiel–Wilson-syndromában. Braun Sándorral és Komor Károllyal. (Orvosi Hetilap, 1964. 29.)
A konyhasó az emberi táplálkozásban. (Orvosi Hetilap, 1966. 49.).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Dr. Vág Sándor felsőkereskedelmi iskolai tanár Debrecenből eljegyezte Bach Irmát Szegedről. (Budapesti Hírlap, 1913. máj. 15.)
Bach Jenő meghalt. (Szegedi Friss Újság, 1923. nov. 7.)
Elhunyt Bach Jenő. (Az Est, 1923. nov. 9.)
Bach Jenő meghalt. (Egyenlőség, 1923. nov. 17.)
Elhunyt Bach Artur. (Hétfői Rendkívüli Újság, 1926. máj. 3.)
Dr. Bach Ernő belgyógyász orvos Egerben házasságot kötött Halász Éva gyógyszerésszel. (Gyógyszerészek Lapja, 1933. aug. 1.)
Dr. Bach Ernő orvos mint munkaszolgálatos, Melkben meghalt. (Magyar Közlöny, 1948. okt. 13.)
dr. Venetianer Jakab és Jakabné Pollacsek Rózsa holtnak nyilvánítása. (Magyar Közlöny, 1950. márc. 2.)
Meghalt Bach Imre professzor. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1966. okt. 20.)
Elhunyt dr. Bach Imre. (Egészségügyi Dolgozó, 1966. nov. 1.)
Julesz Miklós: Megemlékezés Bach Imréről. (Orvosi Hetilap, 1966. 49.)
Péter László: Moholy-Nagy László pályakezdéséhez. [Moholy-Nagy és a Bach család kapcsolatáról.] (Tiszatáj, 1970. 11.)
Elhunyt dr. Bach Imréné. (Magyar Nemzet, 1974. máj. 26.)
Apró Ferenc: Újabb Moholy-Nagy-rajzok Szegeden. [Moholy-Nagy és a Bach család kapcsolatáról.] (Tiszatáj, 1975. 3.)
Szegedi egyetemi almanach. II. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Emed, Alexander: Emlékezés Bach Imrére. (Magyar Belorvosi Archívum, 2005. 3-4.)
Elhunyt dr. Bach Iván Széchenyi-díjas egyetemi docens. (Népszabadság, 2007. jan. 26.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTZQ-5SG?cat=257906 (Bach Imre születési anyakönyve, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6Z-C5M?i=237&cc=1452460 (Bach Ferenc születési anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-495N (Venetianer Erzsébet születési anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP69-DWY?i=414&cc=1452460 (Bach László születési anyakönyve, 1899)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-495J (Venetianer Sándor születési anyakönyve, 1901)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6S-H76?i=398&cc=1452460 (Bach Ernő születési anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-4FFY (Venetianer Margit születési anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1SG-DP?i=386&cc=1452460 (Dr. Vág Sándorné Bach Irma halotti anyakönyve, 1933)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D489-K6D?i=1&cc=1452460 (Dr. Bach Ernő halotti anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XKS-WHC?i=245&cc=1452460 (Bach Jenőné Klein Franciska halotti anyakönyve, 1956)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT43-VZ4?i=144&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7S-SSGC (Bach Imre halotti anyakönyve, 1966)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1FL-ZH?cc=1452460 (Réder Béláné Bach Borbála halotti anyakönyve, 1966)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313581 (Bach Imre gyászjelentése, 1966)

http://cs.bme.hu/emlekezes2/bachivan/bucsuztato.html (Bach Iván gyászjelentése, 2006)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője