Bach Iván
Bach Iván

2023. december 5. Kedd

Bach Iván

villamosmérnök, matematikus, informatikus

Születési adatok

1927. december 4.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2006. december 23.

Budapest

Temetési adatok

2007. január 31.

Budapest

Kerepesi út, hamvasztás


Család

Nagyszülei: Bach Benő Jenő (†1923. nov. 6. Szeged. Temetés: 1923. nov. 7. Szeged, Izraelita Temető) szén- és fakereskedő, a szegedi izraelita hitközség alelnöke, Klein Franciska (1869. okt. 23. Szeged–1956. nov. 20. Bp.); Venetianer Jakab (1874–) liptószentmiklósi orvos és Pollacsek Rózsa (1881–).

Venetianer Jakab és Pollacsek Róza a holokauszt áldozata.

Szülei: Bach Imre (1895. márc. 17. Szeged–1966. okt. 18. Bp. Temetés, hamvasztás előtti búcsúztatás: 1966. okt. 24. Farkasrét) orvos, endokrinológus, Venetianer Erzsébet (1898. dec. 15. Miskolc–1970).

Bach Imre testvérei: Bach Artur (1891. Szeged–1926. ápr. 26. Bécs) honvédtiszt, a szegedi cs. és kir. 46. gyalogezred főhadnagya, dr. Bach Ernő (1904. ápr. 18. Szeged–1944. aug. Melk, Ausztria) orvos, belgyógyász, radiológus szakorvos, Bach Ferenc (1897. márc. 3. Szeged) és dr. Bach László (1899. ápr. 22. Szeged) jogász, vállalati jogtanácsos, ill. Réder Béláné Bach Borbála (1890. márc. 9. Szeged–1966. nov. 26. Bp.), és dr. Vág Sándorné Bach Irma (†1933. dec. 8. Bp.).

Venetianer Erzsébet testvérei: Vándor Sándor (= Venetianer Sándor, 1901. júl. 28. Miskolc–1945. jan. 14. Sopronbánfalva) zeneszerző, karmester, karnagy, az első munkáskórusok megalapítója és Venetianer Margit (1904. szept. 21. Miskolc).

 

Felesége: 1953-tól Várkonyi Hédi villamosmérnök, a HÁTERV tervezőmérnöke.

Gyermekei, fia: Bach György (1957–); leánya: Bach Judit (1961–).

Iskola

Elemi iskoláit Szegeden és Budapesten végezte, Budapesten a Bolyai és a Berzsenyi Gimnáziumban tanult tovább: a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban éretts. (1945), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1964).

Életút

A BME Fizikai Intézete gyakornoka (1949–1950), a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem Tanulmányi Osztálya előadója (1950–1951). A Villamosítási Kutatóbizottság, ill. az átszervezés után a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet (VEIKI) tud. munkatársa (1951–1960), tud. főmunkatársa (1960–1969) és osztályvezetője (1951–1969), egyúttal a Műszeripari Kutatóintézet szakértője (1958-tól).

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tud. főmunkatársa és osztályvezetője (1969–1990). A BME Villamosmérnöki Kara, ill. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Matematikai és Számítástudományi Tanszéke, ill. Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke egy. adjunktusa (1978–1989), egy. docense (1989–1993), meghívott előadója (1993-tól). C. egy. tanár.

Az USA-ban Ford-ösztöndíjas vendégkutató (1964–1965).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963).

Alkalmazott matematikával, operációkutatással és informatikával, elsősorban a modern matematikai módszerek hálózatelméleti felhasználásával foglalkozott. A modern informatikai kutatások egyik magyarországi úttörőjeként nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek, ill. a különböző fordítóprogramok vizsgálata terén. A BME-n a számítástudomány egyik első oktatója.

Emlékezet

Bach Iván Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti temetőben nyugszik. Születésének 80. évfordulóján a BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszékén emléktábláját adták át, és róla nevezték el – az addigi IB 34-es – Bach Iván Termet 2007-ben).

Széchenyi-díjának átvétele után a díjat felajánlotta egy olyan alapítványnak, amelyik segíti megőrizni a kórusalapító Vándor Sándor és az azt ötven éven át irányító Révész László emlékezetét.

Elismerés

Déri Miksa-díj (1970), Széchenyi-díj (2005).

Szerkesztés

Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) Közleményei szerkesztőbizottsági tagja (1978–1984).

Főbb művei

F. m.: Nagyfeszültségű hálózatok zárlatvédelmének összehangolása. (Elektrotechnika, 1952. 8.)
Szimmetrikus
összetevők. Tanfolyami jegyz. (Bp., 1953)
Háromfázisú,
önműködő visszakapcsolás középfeszültségű hálózatokon. (Elektrotechnika, 1957. 7.)
Kettős
földzárlatok szelektív védelme. (Elektrotechnika, 1960. 2-3.)
Kettős távvezeték védelmi kérdései. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1961)
Nemzetközi kooperációs hálózat korszerű zárlatvédelmének megoldási lehetőségei. (A
VEIKI kiadványa. Bp., 1961)
Távolsági védelmek és fejlesztési irányelvek. (A
Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
H-kapcsolású, 120 kv-os
transzformátorállomások védelmi és automatikai kérdései. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1962)
Többfázisú
hálózatok számítása. Kand. értek. is. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1963)
Aszimmetrikus
hibák helyettesítő kapcsolásai. (Elektrotechnika, 1963. 4.)
Gazdaságos kooperációs hálózat tervezése. (A VEIKI
kiadványa. Bp., 1964)
Optimális gépszám megállapítása adott napi terhelésre. Hadik Zoltánnal. (A
VEIKI kiadványa. Bp., 1964)
Új
módszer villamos hálózatok impedancia mátrixának számítására. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1964)
Szabadvezetékek impedanciája. (Elektrotechnika, 1964. 4-5.)
A szállítási feladat számológépes algoritmusa. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Critical Path Method – CPM –
elemző számológépes program. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Fogyasztói adatok statisztikus feldolgozása. A számológépes programot készítette és ismertette Horváth Béláné. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Kritikus út elemző és hurokvizsgáló program. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Sugaras hálózati fogyasztók statisztikus értékelése. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Szállítási feladat
lineáris mellékfeltételekkel. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Többfeszültségű sugaras hálózat vizsgálata. Radó Gáborral. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Mátrixszámítás. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1967)
Valószínűségszámítás. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1967)
Optimális gépszám megállapítása
adott napi terhelésre. Hadik Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1967. 4.)
Gazdaságos erőműépítés
számítása. Hadik Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1968. 5-6.)
Szállítási feladat megoldása lineáris mellékfeltételekkel. – Hálózati mátrixok számológépes invertálásának a VEIKI-
ben alkalmazott módszerei. Bókay Bélával. (20 éves a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet. 1949–1969. Bp., 1969)
Villamoshálózati fogyasztók teljesítményadatainak gépi úton
történő statisztikai feldolgozása. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1969)
Megszakítók
karbantartási ciklusának vizsgálata valószínűségszámítással. 1–2. Benkő Kálmánnal. (Elektrotechnika, 1969. 7-8.–1970. 1-3.)
Számítógépek programozása.
Tankönyv. Csatár Györgynével és Kónya Ilonával. (Bp., 1980
2. kiad. 1982
3. kiad. 1987
4. kiad. 1989
5. kiad. 1991)
On the Concept of
Ada. (ACM Ada Letters, 1982)
Unorthogonalities in the Identification Rules in Ada. (ACM
Ada Letters, 1984)
A magyar nyelv elemzése számítógéppel. Tervek egy természetes
nyelvű interfészhez. Farkas Ernővel és Naszódi Mátyással. (Az MTA SZTAKI kiadványa. Bp., 1987)
The Role of Context in the Identification Process in Ada. (North Holland, 1989)
Számítógépes nyelvészet. Egy. jegyz. (A BME Villamosmérnöki Kara kiadványa. Bp.,
1991 és évente utánnyomás: 1992–2000)
Formális nyelvek. Monográfia és egy. tankönyv. (
Az informatika elmélete. Bp., 2001
2. jav. kiad. 2002 és évente utánnyomás: 2003–2006).

F. m.: ford.: Kitov, Anatolij Ivanovics–Krinyickij, Nyikolaj Andrejevics: Elektronikus számítógépek és programozás. Ford. B. I. Függelék: Szelezsán János: Az URAL-2 elektronikus számítógép ismertetése. (Bp., 1964).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Dr. Vág Sándor felsőkereskedelmi iskolai tanár Debrecenből eljegyezte Bach Irmát Szegedről. (Budapesti Hírlap, 1913. máj. 15.)
Bach Jenő meghalt. (Szegedi Friss Újság, 1923. nov. 7.)
Elhunyt Bach Jenő. (Az Est, 1923. nov. 9.)
Bach Jenő meghalt. (Egyenlőség, 1923. nov. 17.)
Elhunyt Bach Artur. (Hétfői Rendkívüli Újság, 1926. máj. 3.)
Dr. Bach Ernő belgyógyász orvos Egerben házasságot kötött Halász Éva gyógyszerésszel. (Gyógyszerészek Lapja, 1933. aug. 1.)
Dr. Bach Ernő orvos mint munkaszolgálatos, Melkben meghalt. (Magyar Közlöny, 1948. okt. 13.)
dr. Venetianer Jakab és Jakabné Pollacsek Rózsa holtnak nyilvánítása. (Magyar Közlöny, 1950. márc. 2.)
Meghalt Bach Imre professzor. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1966. okt. 20.)
Elhunyt dr. Bach Imre. (Egészségügyi Dolgozó, 1966. nov. 1.)
Julesz Miklós: Megemlékezés Bach Imréről. (Orvosi Hetilap, 1966. 49.)
Péter László: Moholy-Nagy László pályakezdéséhez. [Moholy-Nagy és a Bach család kapcsolatáról.] (Tiszatáj, 1970. 11.)
Elhunyt dr. Bach Imréné. (Magyar Nemzet, 1974. máj. 26.)
Apró Ferenc: Újabb Moholy-Nagy-rajzok Szegeden. [Moholy-Nagy és a Bach család kapcsolatáról.] (Tiszatáj, 1975. 3.)
Szegedi egyetemi almanach. II. 1921–1996. (Szeged, 1997)
Fontos emberek lexikona. (Bp., 2001)
Emed, Alexander: Emlékezés Bach Imrére. (Magyar Belorvosi Archívum, 2005. 3-4.)
Elhunyt dr. Bach Iván Széchenyi-díjas egyetemi docens. (Népszabadság, 2007. jan. 26.)
Tóth Anna: A budapesti Vándor–Révész-fesztivál először. (ZeneSzó, 2010. 4.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DTZQ-5SG?cat=257906 (Bach Imre születési anyakönyve, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6Z-C5M?i=237&cc=1452460 (Bach Ferenc születési anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-495N (Venetianer Erzsébet születési anyakönyve, 1898)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP69-DWY?i=414&cc=1452460 (Bach László születési anyakönyve, 1899)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-495J (Venetianer Sándor születési anyakönyve, 1901)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6S-H76?i=398&cc=1452460 (Bach Ernő születési anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKD8-4FFY (Venetianer Margit születési anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1SG-DP?i=386&cc=1452460 (Dr. Vág Sándorné Bach Irma halotti anyakönyve, 1933)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D489-K6D?i=1&cc=1452460 (Dr. Bach Ernő halotti anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XKS-WHC?i=245&cc=1452460 (Bach Jenőné Klein Franciska halotti anyakönyve, 1956)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT43-VZ4?i=144&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7S-SSGC (Bach Imre halotti anyakönyve, 1966)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1FL-ZH?cc=1452460 (Réder Béláné Bach Borbála halotti anyakönyve, 1966)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313581 (Bach Imre gyászjelentése, 1966)

http://cs.bme.hu/emlekezes2/bachivan/bucsuztato.html (Bach Iván gyászjelentése, 2006)

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adata: dec. 12. Anyakönyvi adatok szerint dec. 4-én született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője