Bach Iván
Bach Iván

2022. január 24. Hétfő

Bach Iván

villamosmérnök, matematikus, informatikus

Születési adatok

1927. december 4.

Szeged

Halálozási adatok

2006. december 23.

Budapest

Temetési adatok

2007. január 31.

Budapest

Kerepesi út, hamvasztás


Család

Sz: Bach Imre (1895–1966) orvos, endokrinológus, Venetianer Erzsébet. F: Várkonyi Hédi villamosmérnök. Fia: Bach György (1957–); leánya: Bach Judit (1961–).

Iskola

Elemi iskoláit Szegeden és Budapesten végezte, Budapesten a Bolyai és a Berzsenyi Gimnáziumban tanult tovább: a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban éretts. (1945), a BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1964). 

Életút

A BME Fizikai Intézete gyakornoka (1949–1950), a miskolci Rákosi Mátyás Műszaki Egyetem Tanulmányi Osztálya előadója (1950–1951). A Villamosítási Kutatóbizottság, ill. az átszervezés után a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet (VEIKI) tud. munkatársa (1951–1960), tud. főmunkatársa (1960–1969) és osztályvezetője (1951–1969), egyúttal a Műszeripari Kutatóintézet szakértője (1958-tól). Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tud. főmunkatársa és osztályvezetője (1969–1990). A BME Villamosmérnöki Kara, ill. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Matematikai és Számítástudományi Tanszéke, ill. Számítástudományi és Információelméleti Tanszéke egy. adjunktusa (1978–1989), egy. docense (1989–1993), meghívott előadója (1993-tól). C. egy. tanár. Az USA-ban Ford-ösztöndíjas vendégkutató (1964–1965). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1959–1963). 

Alkalmazott matematikával, operációkutatással és informatikával, elsősorban a modern matematikai módszerek hálózatelméleti felhasználásával foglalkozott. A modern informatikai kutatások egyik magyarországi úttörőjeként nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a formális nyelvek és programrendszerek, ill. a különböző fordítóprogramok vizsgálata terén. A BME-n a számítástudomány egyik első oktatója.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti temetőben nyugszik. Születésének 80. évfordulóján a BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszékén emléktábláját adták át, és róla nevezték el – az addigi IB 34-es – Bach Iván Termet 2007-ben).

Elismerés

Déri Miksa-díj (1970), Széchenyi-díj (2005).

Főbb művei

F. m.: Nagyfeszültségű hálózatok zárlatvédelmének összehangolása. (Elektrotechnika, 1952)
Szimmetrikus összetevők. Tanfolyami jegyz. (Bp., 1953)
Háromfázisú, önműködő visszakapcsolás középfeszültségű hálózatokon. (Elektrotechnika, 1957)
Kettős földzárlatok szelektív védelme. (Elektrotechnika, 1960)
Kettős távvezeték védelmi kérdései. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1961)
Nemzetközi kooperációs hálózat korszerű zárlatvédelmének megoldási lehetőségei. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1961)
Távolsági védelmek és fejlesztési irányelvek. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
H-kapcsolású, 120 kv-os transzformátorállomások védelmi és automatikai kérdései. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1962)
Többfázisú hálózatok számítása. Kand. értek. is. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1963)
Aszimmetrikus hibák helyettesítő kapcsolásai. (Elektrotechnika, 1963)
Gazdaságos kooperációs hálózat tervezése. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1964)
Új módszer villamos hálózatok impedancia mátrixának számítására. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1964)
Optimális gépszám megállapítása adott napi terhelésre. Hadik Zoltánnal. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1964)
Szabadvezetékek impedanciája. – Kezelés nélküli állomások üzemzavari automatikái. (Elektrotechnika, 1964)
Többfeszültségű sugaras hálózat vizsgálata. Radó Gáborral. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Kritikus út elemző és hurokvizsgáló program. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Critical Path Method – CPM – elemző számológépes program. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Szállítási feladat lineáris mellékfeltételekkel. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
A szállítási feladat számológépes algoritmusa. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Fogyasztói adatok statisztikus feldolgozása. A számológépes programot készítette és ismertette Horváth Béláné. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Sugaras hálózati fogyasztók statisztikus értékelése. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1966)
Mátrixszámítás. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1967)
Valószínűségszámítás. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1967)
Optimális gépszám megállapítása adott napi terhelésre. Hadik Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1967)
Gazdaságos erőműépítés számítása. Hadik Zoltánnal. (Elektrotechnika, 1968)
Szállítási feladat megoldása lineáris mellékfeltételekkel. – Hálózati mátrixok számológépes invertálásának a VEIKI-ben alkalmazott módszerei. Bókay Bélával. (20 éves a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet. 1949–1969. Bp., 1969)
Villamoshálózati fogyasztók teljesítményadatainak gépi úton történő statisztikai feldolgozása. (A VEIKI kiadványa. Bp., 1969)
Megszakítók karbantartási ciklusának vizsgálata valószínűségszámítással. 1–2. Benkő Kálmánnal. (Elektrotechnika, 1969–1970)
Számítógépek programozása. Csatár Györgynével és Kónya Ilonával. Tankönyv. (Bp., 1980
2. kiad. 1982
3. kiad. 1987
4. kiad. 1989
5. kiad. 1991)
On the Concept of Ada. (ACM Ada Letters, 1982)
Unorthogonalities in the Identification Rules in Ada. (ACM Ada Letters, 1984)
A magyar nyelv elemzése számítógéppel. Tervek egy természetes nyelvű interfészhez. Farkas Ernővel és Naszódi Mátyással. (Az MTA SZTAKI kiadványa. Bp., 1987)
The Role of Context in the Identification Process in Ada. (North Holland, 1989)
Számítógépes nyelvészet. Egy. jegyz. (A BME Villamosmérnöki Kara kiadványa. Bp., 1991 és évente utánnyomás: 1992–2000)
Formális nyelvek. Monográfia és egy. tankönyv. (Az informatika elmélete. Bp., 2001
2. jav. kiad. 2002 és évente utánnyomás: 2003–2006)

 

ford.: Kitov, Anatolij Ivanovics–Krinyickij, Nyikolaj Andrejevics: Elektronikus számítógépek és programozás. Ford. B. I. Függelék: Szelezsán János: Az URAL-2 elektronikus számítógép ismertetése. (Bp., 1964). 

Irodalom

Irod.: Fontos emberek lexikona. (Bp., 2001). 

Megjegyzések

Lexikonok téves születési adata: dec. 12. Anyakönyvi adatok szerint dec. 4-én született! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője