Bachat Dániel
Bachat Dániel

2021. október 17. Vasárnap

Bachat Dániel

evangélikus püspök, műfordító, író

Születési adatok

1840. június 18.

Ratkó, Gömör vármegye

Halálozási adatok

1906. április 10.

Budapest


Iskola

Iskoláit Sajógömörön, Iglón, Rozsnyón és Eperjesen, a teológiát Eperjesen és Bécsben végezte.

Életút

A hibei gyülekezet segédlelkésze (1863–1868), majd a pribilinai leányegyházból önálló egyházat szervezett, amelynek első papjává választották (1868–1873). A bp.-i szlovák ev. egyház lelkésze (1873), esperese (1874–1905), a bányai ev. egyházkerület püspöke (1905–1906). Elsősorban magyar költők (Arany János, Petőfi Sándor, Kiss József, Tóth Kálmán) verseit fordította szlovák nyelvre, emellett Mark Twain, Goethe, Lessing, Csehov és L. Tolsztoj műveit is tolmácsolta. Prédikációi szlovák és magyar nyelven is megjelentek.

Emlékezet

Halálának 100. évfordulóján a bp.-i Szlovák Ev. Gyülekezet és a Szlovákiai Ev. Egyház Déli Egyházkerülete Bachat Dániel- emlékkonferenciát tartott. Halálának 100. évfordulóján fotótárlatot is rendeztek, ill. felújították a bp.-i Fiumei úti síremlékét.

Elismertség

A Kisfaludy Társaság tagja (r.: 1879).

Szerkesztés

Az Evanjelicko-lutheransky Kalendar szerkesztője (1880-as évektől). Hitéleti írásai a fentin kívül még elsősorban az Evangélikus Egyházi és Iskolai Lapokban (1891–1906), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban (1891–1906), a Protestáns Pap c. kiadványban (1891–1906), műfordításai magyarországi szlovák lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Nevadze. Búzavirágok. 1–3. Költemények, novellák, rajzok. (Szakolca, 1870)
Zbozne zvuki. Kegyes hangok. Műfordítások. (Bp., 1885)
szerk.: Sartorius Dániel: Postilla. 1–2. Sajtó alá rend. (Bp., 1874)
Sartorius Dániel: Diarium biblicum. Sajtó alá rend. (Bp., 1879)
A magyarhoni ág. h. evangélikusok négy egyházkerületének egyetemes névtára. (Bp., 1891).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013