Bácskai Gyula
Bácskai Gyula

2024. április 21. Vasárnap

Bácskai Gyula

kémikus

Születési adatok

1920. szeptember 12.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1973. november 8.

Veszprém, Veszprém megye

Temetési adatok

1973. december 4.

Veszprém

Vámosi úti Temető


Család

Szülei: Bácskai Károly az óbudai Goldberger-gyár szövősegéde, Kádár Ilona.

Testvére: Perjési Gyuláné Bácskai ?, a diósgyőri kohászati művek kohómérnöke.

Felesége: 1944–1973: Kákonyi Éva (1923. jún. 16. Szeged) középiskolai tanár.

Felesége szülei: Kákonyi Sándor gyógypedagógiai tanár, Oberting Mária (†1983. szept. Mikor?, Veszprém) tanítónő.

Felesége leánytestvére: dr. Bertényi Tiborné Kákonyi Mária.

Gyermeke, fia: Bácskai Gyula (1945–) és Bácskai Sándor (1952–); leánya: Bácskai Mária (1947–) és Bácskai Rita (1959–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a szegedi állami főreáliskolában éretts. (1939), a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen végbizonyítványt (1944), a Szegedi Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1946), a kémiai tudományok kandidátusa (1960).

Életút

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem, ill. a Szegedi Tudományegyetem Általános és Fizikai Kémiai Intézete gyakornoka, tanársegéde (1943–1945), a Fizikai Kémiai Intézet egy. adjunktusa (1945–1948), kezdeményezésére, az intézetet, Veszprémben, önálló Korróziókutató Laboratóriummá szervezték át (ez volt az első ilyen laboratórium Magyarországon, 1948–1950), a Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Korróziós Osztályának vezetője (1950–1971).

A Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) mb. előadója. C. egy. docens (1962), c. egy. tanár (1968).

Fizikai kémiával, elsősorban az alumínium kémiai úton kialakított védőrétegeinek vizsgálatával foglalkozott. Ipari Figyelőszolgálatot szervezett a korrózióvédő feladatok összehangolására (Kovács Klárával, 1951). Új eljárásokat dolgozott ki az alumínium, majd a vas korróziójának ún. koloroszkópikus kimutatására. Tevékenysége új irányt jelentett a magyarországi korróziókutatásban.

Emlékezet

Bácskai Gyula Szegeden született, Veszprémben élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. A Vámosi úti Temetőben nyugszik. Emlékére Bácskai Gyula-emlékkiállítás nyílt a Várpalotai Vegyészeti Múzeumban (1988. máj. 6-án).

Elismertség

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Korróziós Szakosztályának elnökségi tagja.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1959).

Szerkesztés

A Középdunántúli Napló népszerű tudományos rovatának vezetője (1958–1959).

A Természettudományi Közlöny, ill. a Természet Világa (1959–1973) szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: jegyzetei és a Mérnöki Továbbképző Intézet [MTI] előadásai: Fémek korróziója. (Bp., MTI, 1951 és utánnyomások)
Szerkezeti anyagok. Jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1951)
Katódikus fémvédelem. (Bp., MTI, 1952)

Korrózió elleni védekezés. Egy. jegyz. (Veszprém, 1952)
Korróziós figyelőszolgálat. Jegyz. Kovács Klárával. (Bp., Népszava, 1952)
A foszfátozás alkalmazási területei. (Bp., MTI, 1953)
A korrózió jelentősége, megjelenése és az ellene való védekezés. (Bp., MTI, 1953)
A rozsdásodás mechanizmusáról. (Bp., MTI, 1954)
Fémek atmoszférikus korróziója. (Bp., MTI, 1954)
Inhibitorok alkalmazása fémek szállítás és tárolás alatti korrózió elleni védelmére. (Bp., MTI, 1954)

A talaj által okozott korrózió. (Bp., MTI, 1955)
Különböző fémekből készült kábelburkolatok és huzalok korróziója és korrózió elleni védelme. (Bp., MTI, 1955)
Mezőgazdasági gépek korróziója és korrózió elleni védelme. (Bp., MTI, 1955)
Vasúti járművek anyagának korrózió elleni védelme. Bp., 1955)
Pakura tüzelésnél mutatkozó korróziós jelenségek. (Bp., MTI, 1956)
A korrózió elleni védekezés újabb módszerei. (Bp., 1956
és utánnyomások: 1957–1961)
A korrózió elméleti alapjai. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Vegyészmérnöki Kara szakmérnöki jegyzete. Horváth Józseffel. (Bp., 1964
2. kiad. 1967 és utánnyomások)
Inhibitorok és kémiai úton kialakított védőrétegek felhasználása a korrózió elleni védelem céljaira. (Bp., MTI, 1965)
Kémiai felületkezelés. (Bp., MTI, 1965)
Korrózió elleni védelem tárolás és szállítás közben. (Bp., MTI, 1965)
Fémek atmoszférikus korróziója. (Bp., MTI, 1966)
Kémiai felületkezelés és inhibitorok. (Bp., MTI, 1969
2. kiad. 1974 és utánnyomások).

F. m.: tanulmányai és kisebb írásai: Az antipirin- és nehézfémsó-fémkomplexek fényelnyelésének mechanizmusa. Egy. doktori értek. (Szeged, 1946)
Az alumínium élelmiszer okozta korróziója és a korróziótermékek szerepe az élő szervezetre. Bácskay Gyula néven. (Mezőgazdaság és Ipar, 1949. 11-12.)
Újabb eljárás az alumínium korróziójának koloroszkópikus kimutatására. Kovács Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1949. 4.)
Examination of Layer Inhibiting the Corrosion of Aluminium on the Base of the Differential Effect. (Acta Chimica et Physica Szegediensis, 1950)

A korrózióvédelem újabb módszerei. Kovács Klárával. (Magyar Technika, 1951. 1.)
Korrózióvédő festékek védőhatásának tanulmányozása elektrokémiai mérőmódszerrel. Kovács Klárával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1951. 5.)

Ólom kábelburkolatok korróziója. (Magyar Technika, 1953. 10-11.)
Fémek és ötvözetek korróziója. (Galvanotechnika. Szerk. Bártfai Béla. Bp., Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó, 1954)
A katódos korrózióvédelem és alkalmazási lehetőségei. Selyem Jánossal. (Vegyipari Termelés, 1956)

A korróziós inhibitorok védőhatásának problémája és alkalmazhatóságuk hazai tapasztalatai. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956. 11-12.)
Korróziós kérdések a pakuratüzeléssel kapcsolatban. (Magyar Energiagazdaság, 1956)

Tapasztalatok a nagylengyeli vanádium tartalmú fűtőolajok által okozott korrózióról. (A NEVIKI Közleményei, 1958)
Vason keletkező kémiai védőrétegek korróziógátló hatásának tanulmányozása. Kand. értek. (Bp., 1959)
Hazai gyártmányú krómtartalmú acélok kémiai passzivitásának lehetőségei. (A NEVIKI Közleményei, 1960)
Korrózió elleni védelem. (Bitumen zsebkönyv. Szerk. Zakar Pál. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1961)
Radioaktív izotópok felhasználása a korróziós vizsgálatokban. Sárvári Lászlóval. – Vegyipari atmoszféra szennyeződése és hatása a szerkezeti anyagok korróziójára. (Magyar Kémikusok Lapja, 1967. 10.)
A kénsavgyártás korróziós problémái. Demény Antallal. (Veszprém, NEVIKI, 1968)
Inhibitorok és alkalmazásuk. Szerk. (Korrózióvédelem [sorozat]. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1969)
A NEVIKI Korróziós Osztálya 20 éve az ipar szolgálatában. (Korróziós Figyelő, 1971. 1.)
Korróziós inhibitorok a KGST-államokban. (Korróziós Figyelő, 1971. 4.)
A Magyar Kémikusok Egyesületének Korróziós Szakosztálya. Rónay Dezsővel. – Felületvédelem különböző összetételű pasztakészítményekből előállított ón–ólom-ötvözetbevonatokkal. Katona Emillel. (Korróziós Figyelő, 1971. 6.).

F. m.: népszerű írásai: Veszedelmes ujjlenyomatok. (Élet és Tudomány, 1957. 42.)
Védekezzünk a rozsdásodás ellen! (Az Élet és Tudomány Kalendáriuma, 1959)
A hasznos korrózió. (Élet és Tudomány, 1967. 3.)
A biológiai korrózió és az ellene való korszerű védekezése. (Búvár, 1968. 1.)
Fémpusztító baktériumok. (Élet és Tudomány, 1968. 35.)
A Delhi oszlop titka. [Egy oszlop, ami nem rozsdásodik.] (Természet Világa, 1968. 3.).

Irodalom

Irod. és források: B. J.: Kutatóink munkájából. Harc a korrózió ellen. [Bácskai Gyuláról.] (Középdunántúli Napló, 1957. máj. 4.)
Kutatóvegyészek a földalattiért. A korrózió is beleszól. Dr. Bácskai Gyula osztályvezető nyilatkozata. (Veszprémi Napló, 1968. febr. 23.)
Bakács Tibor: Szervezzük meg az AGROKOR-t! Beszélgetés dr. Bácskai Gyula professzorral a mezőgazdaság korróziós kárairól. (Veszprémi Napló, 1971. jún. 8.)
Elhunyt dr. Bácskai Gyula. (Veszprémi Napló, 1973. nov. 13.)
Halálhír. (Magyar Nemzet–Népszava–Magyar Hírlap, 1973. nov. 10.)
Bácskai Gyula. (Korróziós Figyelő, 1973)
Dr. Bácskai Gyula. (Természet Világa, 1974. 1.)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
.

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/314197 (Bácskai Gyula gyászjelentése, 1973)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMX-DT2?i=128&wc=923N-16V%3A40679901%2C53384801%2C44763801&cc=1452460 (Bácskai Gyula halotti anyakönyve, 1973)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/125311 (Kákonyi Sándorné Oberting Mária gyászjelentése, 1983)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője