Bacskay Zoltán
Bacskay Zoltán

2024. június 21. Péntek

Bacskay Zoltán

matematikus

Születési adatok

1905. augusztus 21.

Nyíregyháza

Halálozási adatok

1984. december 24.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Kar Gazdasági Szaktanárképző Intézetének hallgatója (1926–1930), a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1931), a bp.-i tudományegyetemi Közgazdaság- tudományi Karon gazdasági matematikából bölcsészdoktori okl. (1934), a hitelműveletek számtana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1934).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1930–1936), a bp.-i Csanádi u.-i felsőkereskedelmi iskola óraadó, majd h. tanára (1932–1939), egyúttal a Budapesti Kereskedelmi Akadémia fiúfelsőkereskedelmi iskolájának óraadó tanára (1936–1939). A kassai Állami Kereskedelmi Főiskolán a kereskedelmi és politikai számtan, ill. a biztosítási matematika r. tanára (1939–1944), a II. vh. után a bp.-i Állami Kereskedelmi Főiskola r. tanára (1945–1949), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem magántanára (1946–1950), a Közgazdasági Főiskola r. tanára (1950–1952), a Számviteli Főiskola főisk. tanára (1952–1953). Az MTA KFKI tervosztályvezetője (1953–1957), a bp.-i Malomipari Technikum ig.-ja (1957–1959), a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia egy. docense (1957–1963), az Agrártudományi Főiskola egy. tanára (1963. aug. 16.–1970), a keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ATEK) tanszékvezető egy. tanára (1970–1973), egyúttal a gödöllői Agrártudományi Egyetemen (ATE) félállásban, majd szerződéssel a gazdasági matematika és a számítástechnika vezető előadó tanára (1969–1979). Agrárökonómiával, elsősorban az ágazati kapcsolatok mérlegével és a gazdasági matematika oktatásának kérdéseivel fogl. Jelentős érdemeket szerzett az operációkutatási módszerek mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozásában és elterjesztésében. Jelentős egyetemi és főiskolai jegyzet- és középiskolai tankönyvírói tevékenysége.

Főbb művei

F. m.: Adalékok az elhalasztott járadékértékek kamatlábfeladatához. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1933)
Kamatos folyószámlák. (Kassa, 1941)
Kölcsön-kötvények darabonkénti jövedelmezősége és a valódi jövedelmezőség elérése. (Kassa, 1943)
Megosztott kamatlábú folyószámlák. (Kassa, 1943)
Közelítő számítások. (Bp., 1955)
Bevezetés a lineáris programozásba. Krekó Bélával. (Bp., 1957)
Matematikai zsebkönyv közgazdászok számára. Krekó Bélával. (Bp., 1957)
Matematikai alapismeretek. Krekó Bélával. (Bp., 1958)
A monetáris devizaforgalmi kapcsolatok mérlegének matematikai modellje. Csizmadia Bélával. (Bp., 1966)
Módszer a gyümölcstermés becslésére. Ferdinánd Dezsővel. (Keszthely, 1966)
A forgóeszközök alakulása az állóeszközfejlesztéssel és a termelési érték növekedésével összefüggésben. Győry Árpáddal. (Bp., 1968)
Ökonómiai elemzési módszerek a mezőgazdaságban. Szerk. (Bp., 1984)
Pénzügyi számítások. (Bp., 1985)
tankönyvei: Kereskedelmi számtan. 1–3. (Kassa, 1943
4. Bp., 1949)
Kereskedelmi üzemtan és levelezés 1–2. (Kassa, 1943)
Gazdaságmatematika és árvetés. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
Gazdasági matematika. Bogdánffy Istvánnal, Krekó Bélával. (Bp., 1951)
Gazdasági számtan 1–2. Hajdú Sándorral. (Bp., 1952–1955)
Matematika a közgazdasági technikumok számára 1–4. Krekó Bélával. (Bp., 1952
13. kiad. 1964)
Mezőgazdasági számtan–mértan. Mezőgazdasági szakiskolai tankönyv. (Bp., 1952
7. kiad. 1964)
Matematika gazdasági szakemberek számára. 1–3. (Bp., 1954)
Matematika a mezőgazdasági technikumok számára. (Bp., 1958
7. kiad. 1964)
Üzemgazdaságtan. Élelmiszeripari technikumi tankönyv. Gerő Györggyel. (Bp., 1959)
Matematika. 1–2. Többekkel. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola tankönyve. (Bp., 1974–1982).

Irodalom

Irod.: B. Z. (Mezőgazdasági Mérnök, 1985)
B. Z. (Statisztikai Szemle, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője