Bacsó Jenő
Bacsó Jenő

2024. június 19. Szerda

Bacsó Jenő, id.

jogász

Születési adatok

1877. május 2.

Debrecen

Halálozási adatok

1955. október 13.

Debrecen

Temetési adatok

1955. október 13.

Debrecen, hamvasztás


Család

Régi debreceni református családból származott.

Nagyszülei: dr. Bacsó Bálint (= Batsó Bálint, 1786. febr. 12. Debrecen–1854. ápr. 17. Debrecen) orvos, gyógyszerész, az egyik első magyar gyógyszerésztudor, Sugár Alojzia (1822–1884. márc. 8. Debrecen. Temetés: 1884. márc. 10. Debrecen); Székes György, Tar Júlia.

Szülei: Bacsó Ferenc (1837. nov. 10. Debrecen–1886. szept. 12. Debrecen) az első magyar biztosító társaság debreceni főügynökségének hivatalnoka, Székes Teréz (1844. febr. 4.–1934. febr. 7. Debrecen).

Testvére: Bacsó Ferenc (1869. márc. 3. Debrecen–1951. jan. 31. Cegléd) tisztviselő és dr. Bacsó Dezső (1871. jan. 3. Debrecen–1932. jún. 11. Debrecen. Temetés: 1932. jún. 13. Debrecen) jogász, ügyvéd, a debreceni református egyház presbitere.

Bacsó Ferenc fia: Bacsó Nándor (1904. márc. 13. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm.–1974. máj. 29. Bp. Temetés: 1974. jún. 7. Farkasrét): meteorológus, egyetemi tanár.

Felesége: 1917–1955: Szilágyi Erzsébet (1896. febr. 4. Borossebes, Arad vm.–1964. jún. 1. Debrecen. Temetés, hamvasztás: 1964. jún. 4. Debrecen), Szilágyi Sándor borossebesi református lelkész leánya.

Gyermeke, fia: Bacsó Jenő, ifj. (1918. szept. 3. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. – 1981. dec. 2. Bp.) jogász, egyetemi tanár; leánya: rétháti Kövér Ákosné Bacsó Alexandra (= Bacsó Alexandrin Mária Teréz, 1921. márc. 30. Debrecen–1996. aug. 16. Debrecen. Temetés, hamvasztás: 1996. aug. 29. Debrecen).

Kövér Ákosné Bacsó Alexandra fia: Kövér Ákos (1947. jan. 7. Debrecen) fizikus, az MTA doktora.

Iskola

A debreceni református kollégium gimnáziumában éretts. (1896), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- (1900) és jogtudományi doktori okl. szerzett (1901), Budapesten ügyvédi vizsgát tett (1905), a polgári törvénykezési jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1912).

Életút

Debrecenben ügyvédjelölt (1900–1905) és néhány hónapig ügyvéd (1905), a máramarosszigeti református jogakadémia polgári perjogi tanszéke h. tanára (1905–1906), r. tanára (1906–1913); közben Berlinben élt és kutatott (1908). A debreceni református jogakadémia r. tanára (1913–1914) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog magántanára (1912–1918).

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar polgári törvényjog ny. r. tanára (1914. aug. 28.–1948); a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922–1923 és 1934–1935 és 1946–1947), az egyetem rektora (1938–1939) és rektorhelyettese (1939–1940).

Polgári eljárásjoggal foglalkozott, részt vett az első modern magyar polgári perrendtartási kódex előkészítő munkálataiban. Elsők között tett kísérletet a polgári eljárásjognak mint önálló tudományágnak a leírására, oktatási profiljának kidolgozására, a polgári perjog alapvető intézményeinek részletes tárgyalására, valamint a polgári per jogi természetének tudományos meghatározására.

Emlékezet

Bacsó Jenő Debrecenben élt és tevékenykedett, a Debreceni Köztemetőben, család sírban nyugszik. Emlékére a Debreceni Egyetemen Bacsó Jenő Alapítványt hoztak létre (a Hajdú-Bihar megye területén folyó korszerű és igényes jogászképzésért, 2003).

Elismertség

Az MTA Jogtudományi Bizottsága meghívott tagja (1934–1949).

Az Országos Felsőoktatási Tanács tagja (1943–1949).

A debreceni Tisza István Társaság r. tagja (1934-től) és az I. Osztály elnöke.

A máramarosszigeti Szilágyi István Irodalmi Kör titkára, választmányi tagja (1906–1913), tb. tagja (1944).

Főbb művei

F. m.: önálló művei: A szocializmusról. Felolvasás. (Máramarossziget, 1907)
Peralapító cselekmények. (Máramarossziget, 1908)
A jogvédelem előfeltételei a polgári perben. Monográfia és részben habilitációs értek. is. (Máramarossziget, 1910)
A felülvizsgálati eljárás. (A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalata kiadványa. Bp., Athenaeum, 1915)
A polgári perrendtartás tankönyve. (Magyar jogi tankönyvek gyűjteménye. Bp., 1917)
A végrehajtási eljárásjog tankönyve. (Debrecen, 1917)
A fellebbvitel újabb szabályozása a polgári perben. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára 89. Miskolc, 1933)
Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete. (A Miskolci Jogászélet Könyvtára 91. Miskolc,
1933).

F. m.: tanulmányai: Az örökségről való lemondás hatálya s a tkvi rtrs 74. §-a szerinti zálogjog. (A Jog, 1905. 38.)
A mulasztási ítélet 1–2. (Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, 1915. 1-2–3-4. és külön: Bp., 1915)
Széljegyzetek az ítéleti jogerő tanához. (Jogtudományi Közlöny, 1915. 1.)
A kötött bizonyítás jelentősége a felülvizsgálati eljárásban. (A debreceni Tisza István Tudományegyetem 1922/23. évi évkönyve és almanachja. Debrecen, 1923 és külön: Debrecen, 1923)
Dr. Bacsó Bálint. (Gyógyszerészeti Értesítő, 1928 és külön: Debrecen, 1928)
A polgári per célja 1–2. A Tisza István Társaság székfoglaló előadása. (Debrecen Szemle, 1934. 3.–1934. 5. és külön: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai. V. köt. 10. Debrecen, 1934)
Tudományos perjog. (Debrecen Szemle, 1937. 9-10. és külön: A debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. Osztályának Kiadványai. VII. köt. 8. Debrecen, 1937)
A polgári perrendtartás két rendelkezése. (A debreceni Tisza István Tudományegyetem 1937/38. évi évkönyve és almanachja. Debrecen, 1938 és külön: Debrecen, 1938)
Reformtörekvések polgári perrendünkben. (Emlékkönyv Kolosváry Bálint jogtanári működésének negyvenedik évfordulójára. Bp., 1939 és külön: Bp., 1939)
Kováts Andor emlékezete. (Debrecen Szemle, 1942. 6.)
Az elismerés és lemondás mint tudomáskijelentés. (Emlékkönyv Szentpéteri Kun Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. Révész Imre. Debrecen, 1946).

Irodalom

Irod.: források: Elhunyt Szilágyi Sándor borossebesi református lelkész. (Vasárnapi Újság, 1895. szept. 1.)
Elhunyt dr. Bacsó Dezső ügyvéd. (Debreceni Újság–Dunántúl, 1932. jún. 14.)
Elhunyt dr. Bacsó Dezső ügyvéd, a Függetlenségi Kör volt elnöke. (Kis Újság, 1932. jún. 15.)
Bacsó Jenő. (Debreceni Képes Kalendárium, 1939)
Elhunyt dr. Bacsó Jenő, a debreceni tudományegyetem volt professzora. (Néplap, 1955. okt. 16.)
Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. I. 1914–1944. (Debrecen, 1964)
Elhunyt dr. Bacsó Jenő. (Magyar Hírlap, 1981. dec. 5.).

Irod.: műveiről: Gaár Vilmos: B. J.: A felülvizsgálati eljárás. (Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, 1915. 9-10.)
Gaár Vilmos: B. J.: A polgári perrendtartás tankönyve. (Jogállam. Jog- és Államtudományi Szemle, 1917. 1-2.)
Kovács Marcell: B. J.: A polgári perrendtartás tankönyve. (Jogtudományi Közlöny, 1917. 7.)
Borsodi Miklós: B. J.: A végrehajtási eljárásjog tankönyve. (Jogtudományi Közlöny, 1918. 26-27.).

Irod.: lexikonok: A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)
Három évtized története életrajzokban. Szerk Gellért Imre és Madarász Elemér. (Bp., 1932)
Magyar politikai lexikon. Szerk. Madarász Elemér. (Bp., 1935)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MNSM-X5?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV6B9-QTT (Bacsó Jenő születési anyakönyve, 1877)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313961 (Bacsó Bálintné Sugár Alojzia gyászjelentése, 1884)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313972 (Bacsó Ferenc gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/608443 (Szilágyi Sándor gyászjelentése, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P37-99D6 (Bacsó Alexandra születési anyakönyve, 1921)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313967 (Dr. Bacsó Dezső gyászjelentése, 1932)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5C2-9M3H?i=50&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NKM-2255 (Bacsó Jenő halotti anyakönyve, 1955)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313990 (Bacsó Jenő gyászjelentése, 1955)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/313993 (Dr. Bacsó Jenőné Szilágyi Erzsébet gyászjelentése, 1964)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5C2-991Y?i=361&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NKM-24T3 (Dr. Bacsó Jenőné Szilágyi Erzsébet halotti anyakönyve, 1964)

 

https://dea.lib.unideb.hu/server/api/core/bitstreams/8f8f271c-6772-4d7b-9e60-93bde450db3f/content (Balogh Judit: Bacsó Jenő, a polgári perjog tanára, 2019)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője