Bacsó Jenő
Bacsó Jenő

2021. október 17. Vasárnap

Bacsó Jenő, id.

jogász

Születési adatok

1877. május 2.

Debrecen

Halálozási adatok

1955. október 13.

Debrecen


Család

F: Szilágyi Erzsébet. Fia: Bacsó Jenő, ifj. (1918–1981) jogász.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1901), Bp.-en ügyvédi vizsgát tett (1905), a polgári törvénykezési jog tárgyköréből magántanári képesítést szerzett (1912).

Életút

A máramarosszigeti jogakadémia (1905–1913), a debreceni ref. jogakadémia r. tanára (1913–1914) és a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a polgári törvénykezési jog magántanára (1912–1918). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar polgári törvényjog ny. r. tanára (1914–1948); közben a Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1922–1923 és 1934–1935), majd az egyetem rektora (1938–1939).

A polgári törvénykezési jog kérdéseivel fogl.

Emlékezet

Emlékére a Debreceni Egyetemen Bacsó Jenő Alapítványt hoztak létre (a Hajdú-Bihar m. területén folyó korszerű és igényes jogászképzésért, 2003).

Elismertség

Az MTA Jogtudományi Bizottság meghívott tagja (1934–1949). A debreceni Tisza István Társaság r. tagja.

Szerkesztés

Jogtudományi dolgozatai elsősorban a Jogakadémiai Szemlében (1913-tól), a Jogtudományi Közlönyben (1914-től) és a Jogállamban jelentek meg (1915-től).

Főbb művei

F. m.: A szocializmusról. (Máramarossziget, 1907)
Peralapító cselekmények. (Máramarossziget, 1908)
A jogvédelem előfeltételei a polgári perben. (Máramarossziget, 1910)
A felülvizsgálati eljárás. (Bp., 1915)
A mulasztási ítélet. (Bp., 1915)
A polgári perrendtartás tankönyve. (Bp., 1917)
A végrehajtási eljárásjog tankönyve. (Debrecen, 1917)
A kötött bizonyítás jelentősége a felülvizsgálati eljárásban. (Debrecen, 1923)
A fellebbvitel újabb szabályozása a polgári perben. (Miskolc, 1933)
Az ügyvédi díj megállapítása iránti eljárás jogi természete. (Miskolc, 1933)
A polgári per célja. (Debrecen, 1934)
Tudományos perjog. (Debrecen, 1937)
Reformtörekvések polgári perrendünkben. (Bp., 1939)
Az elismerés és lemondás mint tudomáskijelentés. (Debrecen, 1946).

Irodalom

Irod.: B. J. (Debreceni Képes Kalendárium, 1939)
Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. I. 1914–1944. (Debrecen, 1964).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013