Bacsó Jenő
Bacsó Jenő

2021. október 17. Vasárnap

Bacsó Jenő, ifj.

jogász

Születési adatok

1918. szeptember 3.

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1981. december 2.

Budapest


Család

Sz: Bacsó Jenő, id. (1877–1955) jogász, Szilágyi Erzsébet. F: 1949-től Inacsovszky Éva. Fia: Bacsó Jenő Tamás (1957); leánya: Bacsó Éva Judit (1959).

Iskola

A debreceni ref. gimnáziumban éretts. (1936) és a városi zeneiskolában zongorázni tanult, a debreceni Tisza István Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1941), egyesített bírói–ügyvédi vizsgát tett (1947), az ELTE Lenin Intézet orosz nyelv és irodalom szakán végzett (1957), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1965).

Életút

A debreceni járásbíróság fogalmazója (1941–1946), a debreceni ítélőtábla tanácsjegyzője (1946–1948), a bp.-i törvényszék bírája (1948–1950), az Igazságügyminisztérium Törvényelőkészítő Főosztályának főelőadója (1950–1959), osztályvezető-helyettese (1959–1965), osztályvezetője (1965–1979), a Számítástechnikai és Nyilvántartási Egység vezetője (1979–1981), a Számítástechnikai Alkalmazási Központ igh.-e (1981. jún.–dec.). Az ELTE ÁJTK c. egy. docense (1970-től). A Tanácsakadémia és az Államigazgatási Főiskola előadója. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1958–1960). A II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, súlyosan megsebesült, jobb lábát térd alatt amputálni kellett. Polgári joggal, családjoggal és polgári eljárásjoggal fogl. Jelentős szerepet játszott számos jogszabály (pl. családjogi törvény, polgári perrendtartás, honvédelmi törvény stb.) előkészítésében. A magyarországi számítógépes jogi információs rendszer egyik kidolgozója.

Elismertség

A Magyar Jogász Szövetség Polgári Eljárásjogi Szakosztályának tagja.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1950–1981), a Magyar Jogban (1957–1981), a Hungarian Law Reportban (1961–1976), az Acta Juridicában (1964–1982) és az Állam és Igazgatás c. lapban jelentek meg (1966–1980).

Főbb művei

F. m.: Új szempontok nőtartási igények elbírálásánál. (Jogtudományi Közlöny, 1950)
Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései. (Magyar Jog, 1957)
L’’obligation alimentaire dans le droit de famille Hongrois. (Revue de droit Hongroise, 1959)
Családi jogunk fejlődése és a gyermek helyzete. (Jogtudományi Közlöny, 1960)
Öröklési jog. (Bp., 1960)
Az örökbefogadás jogi hatásai. Kand. értek. (Bp., 1964)
Anyakönyvi ügyintézés. Szilágyi Lászlóval. (Bp., 1965)
Az örökbefogadás. (Bp., 1968)
Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok. Molnár Gyulával. (Bp., 1973)
A számítógép alkalmazása igazságügyi területen. 1–2. (Magyar Jog, 1976–1977)
Házasság–család–gyermek. A családjogi törvényről. (Bp., 1977)
Családjogi ismeretek. (Bp., 1978)
Az alkoholizmus elleni intézkedések jogi módszerei. Ferenczné Víg Évával, Nagy Györggyel. (Bp., 1979
2. kiad. 1984)
A számítógépes jogi információs rendszer. Csáki Bélával, Harza Lajossal. (Információ elektronika, 1981)
Procedural Rules in the Hungarian Private International Law. (Acta Juridica, 1982)
A családjogi törvény. A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival. Kiss Évával. (átd. és bőv. kiad. Bp., 1982)
szerk.: A családjogi törvény. Összeáll., jegyz. Rády Gézával, Szigligeti Viktorral. (Bp., 1955)
A családjogi törvény magyarázata. Szigligeti Viktorral. 1–2. (Bp., 1971)
Az öröklési jog kézikönyve. Többekkel. (Bp., 1984)
ford.: Frolov, A. D.: Ügykezelés a szovjet hivatalokban. (Bp., 1954).

Irodalom

Irod.: B. J. (Állam és Igazgatás, 1982)
B. J. (Magyar Jog, 1982)
Lehoczky Marietta: B. J.-emlékülés a Jogászházban. (Magyar Jog, 1984)
Szegediné Sebestyén Katalin: B. J. (Jogpolitika, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013