Baczoni Albert
Baczoni Albert

2021. október 27. Szerda

Baczoni Albert

pedagógus, muzeológus

Születési adatok

1842. augusztus 7.

Aldoboly

Halálozási adatok

1909. június 11.

Kassa


Iskola

Székelyudvarhelyen jogot és bölcseletet (1864–1866), a bp.-i tudományegyetemen és a József Politechnikumban természettudományokat tanult (1870–1873), Bp.-en középiskolai tanári okl. szerzett (1873).

Életút

A szászvárosi ref. főgimnázium h. tanára (1866–1870), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Ásvány- és őslénytára segédmuzeológusa (1873), a bp.-i tudományegyetem Ásvány- és Kőzettani Intézet tanársegéde (1873–1874), a kassai állami főreáliskola r. tanára és a Kassai Múzeum alapító aligazgatója (1874–1909). Fizikát, földrajzot, természettudományokat tanított, a magyarországi szemléltető tanítás úttörője, az első, korszerű magyarországi természetrajzi szertár felállítója (Kassán). Jelentős szerepet játszott a kassai múzeum megalapításában.

Elismertség

A Magyar Természettudományi Társaság tagja.

Szerkesztés

Írásai, tudományos dolgozatai elsősorban a Kassai állami főreáliskola értesítőjében jelentek meg (1890–1909).

Főbb művei

F. m.: Jelentés a Kassai Múzeum 1907-dik évi állapotáról. (Abaúj-Kassai Közlöny, 1908).

Irodalom

Irod.: Mihóková Mária–Szendrei Géza: B. A. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013