Badalik Bertalan Sándor
Badalik Bertalan Sándor

2022. szeptember 25. Vasárnap

Badalik Bertalan Sándor

domonkos szerzetes, római katolikus püspök

Születési adatok

1890. december 10.

Hódmezővásárhely

Halálozási adatok

1965. október 10.

Budapest


Család

Sz: Badalik Lajos bognármester.

Iskola

A szombathelyi premontrei gimnáziumban éretts. (1908), Grazban belépett a domonkos rendbe (1908; örökfogadalmat tett: 1909. aug. 22.), a grazi egyetemen filozófiát és teológiát tanult (1908–1914), pappá szentelték (1914).

Életút

A bp.-i Rózsafüzér Társulatok országos ig.-ja (1915. aug.-tól), egyúttal az új Rózsafüzér Királynéja-templom (1915. okt.–1929), majd a szombathelyi Szent Márton-templom plébánosa, a városi szegénygondozás vezetője, perjel (1929–1934). Az osztrák- magyar Domonkos-rendtartomány főnöke (1934–1938), a Domonkos-rend visszaállított önálló magyarországi tartományának első főnöke (1938. máj. 15.–1949; újraválasztották: 1942). XII. Pius pápa veszprémi megyéspüspökké nevezte ki (1949. jún. 10.; Grősz József kalocsai érsek szentelte fel: 1949. aug. 24.; székét elfoglalta: 1949. aug. 30.). Hejcére (Nógrád m.) internálták (1957. aug. 15.–1964), halála előtt, súlyos betegen visszaköltözhetett Bp.-re (1964. okt.). Akadályoztatása alatt egyházmegyéjét általános helynökként (1957–1959), ill. apostoli kormányzóként (1959–1972) Klempa Sándor kormányozta. Az Actio Catholica hitbuzgalmi osztályának elnöke (1945–1946) a szervezet országos elnöke (1946), a rádióbizottság egyházi elnöke (1946). A Prohászka Ottokár utáni nemzedék egyik legjelentősebb hitszónoka. 24 éven keresztül a bazilika állandó nagyböjti szónoka, és több mint két évtizeden keresztül a Magyar Rádióban is ő prédikált. IV. Károly koronázásának és Csernoch János hercegprímás aranymiséjének ünnepi szónoka, később szintén őt kérték fel, amikor az Amerikai Misszió pápai engedéllyel Salzburgból visszahozta a Szent Jobbot (1945. aug. 20.). Elsősorban az ő nevéhez fűződik az önálló magyarországi domonkos rendtartomány létrehozása (1938); tartományfőnökként megépíttette Bp.-en a rend főiskoláját (1936), ill. átépíttette a bécsi zárdát; Kontuly Béla festővel elkészíttette a rendház bp.-i templomában Árpádházi Szent Margit és Szent Domonkos óriásfreskóit (1942). Kezdeményezte a modern lelkipásztori módszerek bevezetését, elsők között figyelt fel a médiumok jelentőségére a pasztorizációs munkában. Veszprémi megyéspüspökként ő végezte el Mo. felajánlását Jézus Szent Szívének (1950. jan. 1.).

Szerkesztés

A Rózsafüzér Királynéja c. hitbuzgalmi lap (1915–1917, 1921-1927) és a Budapesti Szent-Domonkos-rendi plébánia egyházközségi tudósítójának szerkesztője (1922–1926).

Főbb művei

F. m.: Engesztelő szentségimádás a katolikus nagygyűlés alkalmával. Összeáll. (Bp., 1942)
Istennek Szent Anyja. (Szeged, 1991).

Irodalom

Irod.: Udvarhelyi Olivér: A hűség ragyogó példája. B. B. püspök emlékezete. (Új Ember, 2005. 51.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője