Badics Ferenc
Badics Ferenc

2021. szeptember 28. Kedd

Badics Ferenc, alistáli és szentkirályszabadjai

irodalomtörténész

Születési adatok

1854. augusztus 27.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1939. július 18.

Budapest


Család

Sz: Badics János, Fuchs Teréz. F: Horváth Jolán. Fia: Badics József (1900–1945) mezőgazda, közgazdász.

Iskola

Egerben teológiát tanult (1874–1876), a bp.-i tudományegyetemen magyar–történelem szakos tanári okl. (1879), bölcsészdoktori okl. (1881) szerzett. Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1926. máj. 6.).

Életút

A bp.-i Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziumának ösztöndíjas gyakorló tanára (1880–1882), a bp.-i V. kerületi főreáliskola h. tanára (1882–1883), az újvidéki r. k. gimnázium (1883–1891), a bp.-i VI. kerületi főreáliskola r. tanára (1891–1894), a bp.-i I. kerületi főgimnázium (1894–1898), a bp.-i tanárképző intézet gyakorló főgimnáziuma (= Minta-gimnázium) r. tanára és igazgatója (1898–1914), a pestvidéki tankerület főigazgatója (1914–1919). 18–19. sz.-i klasszikus magyar irodalomtörténettel fogl., Bánkai Ferenc álnéven verseket és novellákat is írt. Jelentős szerepet vállalt a klasszikus magyar irodalom (Bajza József, Gaal József, Gyöngyösi István, Jósika Miklós, Petőfi Sándor és gr. Zrínyi Miklós) műveinek kiadásában (a Magyar Remekírók sorozatban). Hosszú ideig használt középiskolai magyar irodalmi olvasókönyveket állított össze.

Elismertség

Az MTA Irodalomtörténeti Bizottságának elnöke (1922–1939). A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916; tb.: 1925). A Magyar Paedagógiai Társaság titkára (1891–1895).

Szerkesztés

Az Athenaeum Kiadó Nagy Képes Irodalomtörténetének szerkesztője (Beöthy Zsolttal, 1890-es évek). Irodalomtörténeti dolgozatai elsősorban a Fővárosi Lapokban (1881–1892), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1893–1900), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1893–1929) és a Budapesti Szemlében jelentek meg (1900–1905).

Főbb művei

F. m.: Gaal József élete és munkái. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1881)
Gaal József Peleskei Notáriusa. (Bp., 1881)
Csokonai Vitéz Mihály. (Pozsony–Bp., 1883)
Kisfaludy Sándor. (Pozsony–Bp., 1884)
Arany János életrajza. (Pozsony–Bp., 1884)
Gr. Gvadányi József és Gaal József. (Pozony–Bp., 1885)
Fáy András. (Pozsony–Bp., 1886)
Fáy András életrajza. (Bp., 1890)
Az első magyar irodalomtörténetíró. (Bp., 1897)
Irodalomtörténeti tanulmányok. (Bp., 1899)
Bajza József életrajza. (Bp., 1901)
Gyöngyösi István főművének új kiadása. (Bp., 1905)
Kuruc világ és kuruc költészet. (Bp., 1906)
Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. (Bp., 1912)
Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeményei. (Bp., 1921)
Adalékok a „Bánk bán” történelmi forrásaihoz és magyarázatához. (Bp., 1925)
Horváth János püspök. 1769–1835. (Veszprém, 1927)
Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában. (Bp., 1928)
Gyöngyösi István élete és költészete. (Bp., 1939)
tankönyvei: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok számára. I–IV. (Bp., 1890–1893)
Magyar olvasókönyv a középiskolák számára I–III. (Bp., 1895–1897)
szerk. és sajtó alá rend.: Gaal József összes művei. I–III. Sajtó alá rend. (Bp., 1881–1882)
Petőfi Sándor költeményei. Magyarázta. (Bp., 1888)
A magyar irodalom története. I–II. Beöthy Zsolttal. (Bp., 1893–1896
3. kiad. 1906–1908)
br. Jósika Miklós összes művei. Sajtó alá rend. (Bp., 1901)
gr. Zrínyi Miklós költői művei. Sajtó alá rend., bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1906)
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó muranyi Vénus. Sajtó alá rend., bev., jegyz., név- és tárgymutatóval s teljes szójegyzékkel ellátta. (Bp., 1909)
Petőfi levelei. Gyűjtötte. (Bp., 1910
hasonmás kiad. 1997)
Gyöngyösi István összes költeményei. (Bp., 1914)
ford.: Carriére, M.: Liebig és Platen. (Eger, 1875).

Irodalom

Irod.: Alszeghy Zsolt: B. F. munkái. (Irodalomtörténet, 1928)
Rónay Mária: Az Akadémia bölcsei 80 éven túl. (Pesti Napló, 1936. 274.)
Szinnyei Ferenc gyászbeszéde B. F. ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1939)
Nábrádi Mihály: B. F. (N. M.: A magyar írói életrajz. Debrecen, 1942)
Kalapis Zoltán: B. F. (K. Z.: Életrajzi kalauz. Újvidék, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013