Badics Ferenc
Badics Ferenc

2024. július 14. Vasárnap

Badics Ferenc, alistáli és szentkirályszabadjai

irodalomtörténész

Születési adatok

1854. augusztus 27.

Székesfehérvár

Halálozási adatok

1939. július 18.

Budapest


Család

Sz: Badics János, Fuchs Teréz. F: Horváth Jolán. Fia: Badics József (1900–1945) mezőgazda, közgazdász.

Iskola

Egerben teológiát tanult (1874–1876), a bp.-i tudományegyetemen magyar–történelem szakos tanári okl. (1879), bölcsészdoktori okl. (1881) szerzett. Az MTA tagja (l.: 1894. máj. 4.; r.: 1910. ápr. 28.; t.: 1926. máj. 6.).

Életút

A bp.-i Középiskolai Tanárképző Intézet gyakorló gimnáziumának ösztöndíjas gyakorló tanára (1880–1882), a bp.-i V. kerületi főreáliskola h. tanára (1882–1883), az újvidéki r. k. gimnázium (1883–1891), a bp.-i VI. kerületi főreáliskola r. tanára (1891–1894), a bp.-i I. kerületi főgimnázium (1894–1898), a bp.-i tanárképző intézet gyakorló főgimnáziuma (= Minta-gimnázium) r. tanára és igazgatója (1898–1914), a pestvidéki tankerület főigazgatója (1914–1919). 18–19. sz.-i klasszikus magyar irodalomtörténettel fogl., Bánkai Ferenc álnéven verseket és novellákat is írt. Jelentős szerepet vállalt a klasszikus magyar irodalom (Bajza József, Gaal József, Gyöngyösi István, Jósika Miklós, Petőfi Sándor és gr. Zrínyi Miklós) műveinek kiadásában (a Magyar Remekírók sorozatban). Hosszú ideig használt középiskolai magyar irodalmi olvasókönyveket állított össze.

Elismertség

Az MTA Irodalomtörténeti Bizottságának elnöke (1922–1939). A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916; tb.: 1925). A Magyar Paedagógiai Társaság titkára (1891–1895).

Szerkesztés

Az Athenaeum Kiadó Nagy Képes Irodalomtörténetének szerkesztője (Beöthy Zsolttal, 1890-es évek). Irodalomtörténeti dolgozatai elsősorban a Fővárosi Lapokban (1881–1892), az Egyetemes Philologiai Közlönyben (1893–1900), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1893–1929) és a Budapesti Szemlében jelentek meg (1900–1905).

Főbb művei

F. m.: Gaal József élete és munkái. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1881)
Gaal József Peleskei Notáriusa. (Bp., 1881)
Csokonai Vitéz Mihály. (Pozsony–Bp., 1883)
Kisfaludy Sándor. (Pozsony–Bp., 1884)
Arany János életrajza. (Pozsony–Bp., 1884)
Gr. Gvadányi József és Gaal József. (Pozony–Bp., 1885)
Fáy András. (Pozsony–Bp., 1886)
Fáy András életrajza. (Bp., 1890)
Az első magyar irodalomtörténetíró. (Bp., 1897)
Irodalomtörténeti tanulmányok. (Bp., 1899)
Bajza József életrajza. (Bp., 1901)
Gyöngyösi István főművének új kiadása. (Bp., 1905)
Kuruc világ és kuruc költészet. (Bp., 1906)
Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költeményei. (Bp., 1912)
Gyöngyösi István ismeretlen elbeszélő költeményei. (Bp., 1921)
Adalékok a „Bánk bán” történelmi forrásaihoz és magyarázatához. (Bp., 1925)
Horváth János püspök. 1769–1835. (Veszprém, 1927)
Megoldott problémák Gyöngyösi István életrajzában. (Bp., 1928)
Gyöngyösi István élete és költészete. (Bp., 1939)
tankönyvei: Magyar irodalmi olvasókönyv a gimnáziumok számára. I–IV. (Bp., 1890–1893)
Magyar olvasókönyv a középiskolák számára I–III. (Bp., 1895–1897)
szerk. és sajtó alá rend.: Gaal József összes művei. I–III. Sajtó alá rend. (Bp., 1881–1882)
Petőfi Sándor költeményei. Magyarázta. (Bp., 1888)
A magyar irodalom története. I–II. Beöthy Zsolttal. (Bp., 1893–1896
3. kiad. 1906–1908)
br. Jósika Miklós összes művei. Sajtó alá rend. (Bp., 1901)
gr. Zrínyi Miklós költői művei. Sajtó alá rend., bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1906)
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó muranyi Vénus. Sajtó alá rend., bev., jegyz., név- és tárgymutatóval s teljes szójegyzékkel ellátta. (Bp., 1909)
Petőfi levelei. Gyűjtötte. (Bp., 1910
hasonmás kiad. 1997)
Gyöngyösi István összes költeményei. (Bp., 1914)
ford.: Carriére, M.: Liebig és Platen. (Eger, 1875).

Irodalom

Irod.: Alszeghy Zsolt: B. F. munkái. (Irodalomtörténet, 1928)
Rónay Mária: Az Akadémia bölcsei 80 éven túl. (Pesti Napló, 1936. 274.)
Szinnyei Ferenc gyászbeszéde B. F. ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1939)
Nábrádi Mihály: B. F. (N. M.: A magyar írói életrajz. Debrecen, 1942)
Kalapis Zoltán: B. F. (K. Z.: Életrajzi kalauz. Újvidék, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője