Baghy Gyula
Baghy Gyula

2024. július 14. Vasárnap

Baghy Gyula

nyelvész, eszperantó író, költő, színész

Névváltozatok

Baghy Julio 

Születési adatok

1891. január 13.

Szeged

Halálozási adatok

1967. március 18.

Budapest


Család

Sz: Baghy Gyula (1864–1917) színész, Bodroghy Mária.

Iskola

Az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolájában végzett (1910).

Életút

Szatmáron, Kassán és Temesvárott játszott (1910–1914), az I. vh. alatt az orosz fronton harcolt (1914–1915), orosz hadifogságba esett (1915–1920); fogsága idején Szibériában, a berezovkai hadifogolytáborban magyar színházi társulatot szervezett. Vlagyivosztokból hazatért Mo.-ra (1920), a budai Várszínházban játszott (1922–1924). Miután felhagyott a színészettel, csak írásaiból élt.

A magyarországi eszperantó mozgalom úttörőjeként, 1911-től fogl. eszperantó nyelvvel és irodalommal. Eszperantó nyelven regényeket, verseket írt, magyar műveket fordított eszperantó nyelvre, a magyarországi eszperantó színjátszás egyik kezdeményezője. Különösen jelentősek eszperantó nyelvkönyvei. Színészként a hadifogolytáborban megszervezte a Magyar Színházi Együttest, amellyel előadatta – többek között – Jacobi Viktor Leányvásár c. darabját (bem.: 1917. szept. 8.), ill. színdarabokat is írt (Trabukó hercege, bem.: 1917. nov. 26.).

Emlékezet

Szegedi szülőháza (Sóhordó u. 9.) falán 1968-ban, bpi.-i lakóháza (VII. Rottenbiller u. 66.) falán 1972-ben emléktáblát helyeztek el. Nagybakónakon a Baghy Gyula Eszperantó Forrás őrzi emlékét.

Elismertség

Az Országos Eszperantó Tanács, ill. a Magyar Eszperantó Szövetség elnöke (1955–1965). Az Eszperantó Akadémia tagja (1928–1967), az Eszperantó Világszövetség tb. tagja (1937–1967).

Szerkesztés

A bp.-i Literatura Mondo c. eszperantó folyóirat társfőszerkesztője (1922–1933).

Főbb művei

F. m.: Preter la vivo. Poemaro. (Bp., 1923
2. kiad. 1931)
Viktimoj. Romano en la vivo Siberiaj militkaptitoj. (Bp., 1925
4. kiad. 1938)
Pilgrimo. Poemaro. (Bp., 1926)
Dancu marionetoj! Novelaro. (Bp., 1927
2. kiad. 1931)
Önoktató eszperantó nyelvmester. (Bp., 1928
2. bőv. kiad. 1947)
Migranta plumo. Teatroj, noveletoj, poemoj. (Bp., 1929)
Hura! Ne romano, nur grimaco. (Bp., 1930
hasonmás kiad. 1986)
Tavasz az őszben. Egy találkozás édes-bús története. Reg. Eszperantó eredetiből ford. (Bp., 1930
eszperantóul: Köln, 1931
franciául: Monte-Carlo, 1961)
La vagabundo kantas. Simplaj versoj. (Bp., 1933
2. bőv. kiad. 1937)
Verdaj Donkihotoj. (Bp., 1933)
La teatra korbo. Senpretenda babilado. (Leiden, 1934)
La verda koro. (Bp., 1937
2. kiad. Warszawa, 1965
hasonmás kiadások Bp., 1982 és 1986)
Eszperantó, a modern kor gyakorlati segédnyelve. (Sashalom, 1939)
Eszperantó a jelenkor nemzetközi nyelve, mint kultúrtényező. (Bp., 1945)
Songe sub pomarbo. Lirika komedio. (La Laguna, 1958)
Eszperantó nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára. (Bp., 1959
7. kiad. 1968)
Koloroj. Novelaro. (Warszawa, 1960)
Cielarko. Antologio de fabeloj. Originale en versoj reverkitaj. (La Laguna, 1966)
Metodiko-demandaro. Összeáll. (Bp., 1972
4. kiad. 1977)
En maskobalo. Kvin unuaktoj. Sajtó alá rend., utószó Benczik Mária. (Bp., 1977)
Gramatika demandaro resuma. Összeáll. (4. kiad. Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Argenta duopo. Jubilea libro pri Julio Baghy–Kolomano Kalocsay. (Bp., 1937)
Kalocsay Kálmán: Skizo de esperanta literaturhistorico. (Bp., 1966)
Ora duopo. Jubilea libro pri Julio Baghy–Kolomano Kalocsay. Szerk. Kökény Lajos. (Bp., 1966).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője