Bajai Jenő
Bajai Jenő

2024. június 22. Szombat

Bajai Jenő

mezőgazdasági mérnök, növénytermesztő

Névváltozatok

Koszna

Születési adatok

1914. október 2.

Baja

Halálozási adatok

1996. július 24.

Budapest


Család

Sz: Koszna Mihály gazdálkodó, Király Etelka. F: Hauch Ilona pénzügyi előadó.

Iskola

A békéscsabai Rudolf Reálgimnázium és Felsőfokú Mezőgazdasági Középiskolában éretts. (1937), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztályán mezőgazdasági mérnöki (1942) és doktori okl. szerzett (1943), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1957).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Osztály Növénytermesztési Intézet gyakornoka (1942–1943), tanársegéde (1943–1945), a Magyar Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési Intézet egy. adjunktusa (1945–1949), a Somogy Megyei Állami Gazdaságok Központjának főagronómusa (1949–1950), a Földművelési Minisztérium Kísérleti Főosztályának főelőadója (1950–1951), az MTA martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Növénytermesztési Osztályának tud. munkatársa (1951–1961), tud. főmunkatársa (1961–1991). Mezőgazdasági takarmánynövények, elsősorban a búza-, a kukorica-, a szemes- és a zöldtakarmány termesztési eljárásainak fejlesztésével, ezzel összefüggő talajművelési kérdésekkel fogl. A Hybar 301 hibrid szudánifű társelőállítója.

Főbb művei

F. m.: Adatok a magyar búzák fajtaelismeréséhez. Egy. doktori értek. (Bp., 1942)
Adatok a hazai termesztett cirokfajták vetőmagjának alaktani ismeretéhez. (Köztelek, 1944)
Különféle növények mikroklímája és azok befolyása a felszíni talajrétegek hő- és vízgazdálkodására. Kreybig Rudolffal. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1949)
A kettőstermesztésről. (Agrártudomány, 1951)
Az évelő pillangósok termesztése és a füvesszakasz agrotechnikája. Takáts Lajossal. (Bp., 1953)
A tavaszi műtrágyázás gyakorlata. (Bp., 1953)
A kettőstermesztés lehetőségeinek vizsgálata száraz viszonyok között. Kand. értek. (Bp., 1956)
A takarmánycirkok, különösen a szudáni cirokfű jelentősége a nyári zöldtakarmányozásban. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1960)
Búzatermesztési kísérletek. 1952–1959. Írta és szerk. Többekkel. (Bp., 1961)
Az édes szudáni cirokfű és a kukorica-csalamádé néhány termesztési tényezőjének vizsgálata. Osváth Jánossal, Szabó J. Lászlóval. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1961)
A takarmánycirok nemesítése és termesztése. Témadokumentáció. Barabás Zoltánnal. (Bp., 1962)
Búzatermesztési kísérletek. 1960–1970. Írta és szerk. (Bp., 1971)
Kukoricatermesztési kísérletek. 1968– 1974. Írta és szerk. (Bp., 1979)
Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Koltay Árpáddal. (Bp., 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője