Bajnóczky István
Bajnóczky István

2024. április 20. Szombat

Bajnóczky István

orvos, igazságügyi orvos, antropológus

Születési adatok

1942. július 20.

Rákóczifalva, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2014. augusztus 22.

Budapest

Temetési adatok

2014. szeptember 19.

Rákóczifalva


Család

Szülei: Bajnóczky István tisztviselő, Szabó Margit gyári munkás.

Felesége: Bajnóczky Katalin (= 1966-ig Malachowsky Katalin, 1946–) orvosbiológus, humángenetikus, az orvostudomány kandidátusa (1995).

Gyermekei, fia: Bajnóczky István (1969–); leánya: Bajnóczky Katalin (1975–).

Iskola

Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumban éretts. (1960). A SZOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1967), igazságügyi orvostanból szakorvosi vizsgát tett (1971), az orvostudomány kandidátusa (1996), habilitált (1997).

Életút

A SZOTE Igazságügyi Orvostani Intézete gyakornoka, oktatója (1967–1971), tanársegéde, egy. adjunktusa (1971–1977); közben a berlini Humboldt Egyetem vendégkutatója (1975). A győri Igazságügyi Orvosszakértői Intézet alapító igazgatója (1977–1997), egyúttal a POTE Igazságügyi Orvostani Intézet mb. igazgatója (1994. febr. 1.–1995. dec. 31.), majd intézetigazgató egy. tanára (1997. szept. 1.–2010).

A SOTE és a POTE meghívott előadója (1977–1994).

Igazságügyi orvosszakértőként orvosi joggal, szakértői eljárásjoggal, a közlekedési baleseti sérülések keletkezési mechanizmusával és mindenekelőtt orvosszakértői személyiségazonosítással foglalkozott. Az orvosszakértői személyazonosítás körében Magyarországon először ő alkalmazta a videó-szuperprojekciós eljárást, amelynek lényege, hogy az azonosítandó koponyáról videófelvétel készül. A felvételt összevetik az azonosítandó személyről készült felvétellel. A két felvételt egy keverőasztal segítségével egymásra vetítik, s számítógéppel ellenőrzik a személy antropológiai mérőpontjainak illeszkedését. Magyarországon ezt a módszert először 1982-ben Bajnóczky István alkalmazta; egy, az Interpol kérésére végzett személyazonosító eljárás során. Az első ilyen videóstúdiót is ő állította fel Pécsett.

Kiemelkedő szerepet játszott az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett áldozatainak azonosításában, a sopronkőhidai rabtemetőben jeltelen tömegsírban eltemetett személyek azonosításának vezetője. Pécsett különleges művelődéstörténeti egyetemi kurzust vezetett az operaszínpadi „halálnemeket” elemezve (Halál az operaház színpadán, 2005-től).

Emlékezet

Bajnóczky István emlékére a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2015-ben Bajnóczky-díjat alapított. A díjjal a professzorra emlékeznek, aki „a hallgatókat nemcsak tanította, de nevelte is a művészet eszközeivel.” A díjat minden évben ketten – egy hallgató és egy oktató vagy kari dolgozó – kaphatják kiemelkedő művészeti tevékenységükért.

Elismertség

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága (MIOT) vezetőségi tagja, elnöke (2000–2005).

A Magyar Életbiztosítás Orvostani Társaság elnöke (2012–2014).

Az Igazságügyi Orvostani és Orvosszakértői Szakmai Kollégium és az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Igazságügyi Orovsszakértői Testülete tagja.

A Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Társaság (International Association of Forensic Medicine) és az Igazságügyi és Szociális Orvostan Nemzetközi Akadémiája (International Academy of Legal Medicine and Social Medicine) tagja.

A Német Igazságügyi Orvosok Társasága (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) tagja.

Elismerés

Fehér Dániel-emlékérem (2003), Harsányi László-emlékérem, Halász Géza-emlékérem.

Haza Szolgálatáért Érdemérem (ezüst, 1981).

Főbb művei

F. m.: A nem megfelelő együttműködés és a késedelmes nyomozás káros következményei. Basch Andrással és Piros Zoltánnal. (Belügyi Szemle, 1972. 8.)
A tracheotomia infectiosus szövődményeinek szövettani vizsgálata. Kósa Ferenccel. – A tracheotomia infectiosus szövődményei 10 éves boncolási anyagunkban. Kósa Ferenccel. (Fül-orr-gégegyógyászat, 1973)
Az arteria  cerebri media sörétemboliája és sebészeti kezelése. Többekkel. – Gestatiós rendkívüli anyai halálesetek magzatvíz-embólia miatt. Többekkel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1978)
A
pszichológus szakértőknek az igazságszolgáltatásban elfoglalt helyéről és szerepéről. Nagy Lászlóval. (Magyar Jog, 1981. 2.)
Szakmai beszámoló az életveszélyes állapot tudat-alteráló hatásáról. Nagy Lászlóval. (Magyar
Jog, 1983. 9.)
A videó-szuperprojekciós eljárás
bizonyító értéke az egyedi személyazonosításban. Kand. értek. (Pécs, 1994)
A New Approach to Computer-
Aided Comparison of Skull and Photograph. Királyfalvi Lászlóval. (International Journal of Legal Medicine, 1995)
A számítógép és a videótechnika alkalmazásának speciális terület: az orvosszakértői személyazonosítás. (Kórház- és Orvostechnika, 1995)
A személyazonosítás és „kultúrtörténete”. (Orvosi Hetilap, 1995. 22.)
Emberölés áldozatának személyazonosítása videó-szuperprojekciós eljárással. (Rendészeti Szemle, 1995)
Felsőoktatási intézmények hallgatói körében végzett felmérés a Magzatvédelmi Törvényről. Angyal Miklóssal és Kovács Katalinnal. (Népegészségügy, 1996. 1.)
Munkaképesség-csökkenés mértékének orvosszakértői megállapítása az OOSZI-nél és az igazságügyi orvosszakértőknél. Angyal Miklóssal és Sétáló Judittal. (Népegészségügy, 1996. 2.)
Tuba sterilizációt követő halálos kimenetelű méhen kívüli terhesség. Bogner Barnával és Kádas Istvánnal. (Magyar Nőorvosok Lapja, 1996. 5.)
Modern analitikai módszerek alkalmazása az antropológiában. Patonai Zoltánnal és Tucsek Zsuzsannával. (Folia Anthropologica, 2007. 6.).

Irodalom

Irod. és források: Hübners Who is Who Magyarországon. 2004–2010. (Zug, 2004–2011)
Kozma Ferenc: „Gyilkosság” az egyetemi katedrán. Operaszínpadi halálnemeket elemző, speciális kreditszerző kollégium kezdődik a héten a Pécsi Tudományegyetemen. (Új Dunántúli Napló, 2005. okt. 10.)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2006–2009. (Bp., 2005–2008)
Prof. dr. Bajnóczky István elhunyt. (Kisalföld, 2014. szept. 2.)
Gülch Csaba: Harminchárom év után. Régészek tárták fel az ’56-os mártírok sírját a rabtemetőben. Síron túli könnyes találkozás. (Kisalföld, 2016. szept. 9.).

 

neten:

https://www.lib.pte.hu/hu/tudosok/bajnoczky_istvan-3 (Dr. Bajnóczky István orvosprofesszor, 2014)

https://adminisztracio.pte.hu/hirek/gyaszhir_elhunyt_dr_bajnoczky_istvan (Dr. Bajnóczky István gyászjelentése, 2014)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője