Bajnóczy József
Bajnóczy József

2021. október 18. Hétfő

Bajnóczy József, vitéz

honvéd tábornok

Névváltozatok

1917-től dési

Születési adatok

1888. február 27.

Szinérváralja, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1977. június 12.

Pilismarót


Család

Sz: Bajnóczy Géza orvos, Brenner Mária.

Iskola

Ludovika Akadémiát végzett, hadnaggyá avatták a pozsonyi cs. és kir 72. gyalogezredhez (1908), bécsi Hadiiskolát végzett (1914).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1908–1912); különböző vezérkari tiszti beosztásokban végigharcolta az I. vh.-t (1914–1918), majd a Hadügyminisztérium 8. osztályára került (1918. dec.). Az összeomlás után a Tanácsköztársaság katonai megbízottja Prágában (1919. ápr.–aug.), az új Hadügyminisztérium, majd a Honvédelmi Minisztérium (HM) katonai megbízottja (1920. máj.-ig), ill. ún. rejtett katonai attasé ugyanott (1923. febr.-tól), később Szófiában (1923. szept.–1924 nyara), hazatérte után különböző vezérkari beosztásokat látott el. A Hadiakad. r. tanára (1928. szept. 1.–1931. máj. 1.). A HM VI–3 (1931. máj. 1.–1933. máj. 1.), a VI–1 Osztályának vezetője (1933. máj. 1.–1936. máj. 1.). A debreceni 6. vegyesdandár 2., ill. gyalogsági parancsnoka (1936. máj. 1.–1938. aug. 1.); közben tábornokká nevezték ki (1937. máj. 1.). A törzstiszti tanfolyam parancsnoka (1938–1939), a debreceni VI. hadtest parancsnoka (1939–1941. nov. 1.); altábornaggyá nevezték ki (1940. máj. 1.). A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (1941. nov. 1.–1944. ápr. 19.); vezérezredessé nevezték ki (1942. máj. 1.), titkos tanácsos (1942. dec. 27.-étől). Nyugállományba helyezték (1944. jún. 19.). A II. vh. után a HM állandó igazoló bizottsága igazoltnak nyilvánította (1946. márc. 28.).

Szerkesztés

Írásai elsősorban a Magyar Katonai Szemlében jelentek meg (1932-től).

Főbb művei

F. m.: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásáig. (Bp., 1931)
Az anyagi ellátás és a seregvonatszervezés új irányzatai. (Magyar Katonai Szemle, 1932)
Tartalékalakulatok felállítása. (Magyar Katonai Szemle, 1938).

Irodalom

Irod.: XII. Közélet. Politika. Honvéd tábornokok.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013