Bajusz Ferenc
Bajusz Ferenc

2024. április 14. Vasárnap

Bajusz Ferenc

református lelkész, teológus

Születési adatok

1919. szeptember 3.

Budapest

Halálozási adatok

2005. december 11.

Budapest

Temetési adatok

2005. december 21.

Budapest

Pesterzsébet


Iskola

A Budapesti Református Teológiai Akadémián tanult (1940–1945), a Pázmány Péter Tudományegyetemen görög–latin–filozófia szakon végbizonyítványt szerzett (1949), a baseli egyetemen teológiát hallgatott (1949–1950); lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1945; II.: 1946), Bp.-en szentelték fel (1950), a Budapesti Református Teológiai Akadémián doktori okl. szerzett (1969).

Életút

Bp.-en, Csepelen, Leánycsókon és Újpetrén segédlelkész (1945–1950), a magyarbólyi gyülekezet lelkipásztora (1950–1952), Veresegyházán és Soltvadkerten ismét segédlelkész (1952–1953), majd világi állásban esztergályosként dolgozott (1954–1957). Ráckevén, Bp.-en, Csepelen, Kelenföldön és a Kálvin téren segédlelkész (1958–1966), egyúttal a Zsinati Iroda Külügyi Osztályának előadója is (1966-ig), a Bp.-Kálvin téri gyülekezet lelkipásztora (1966–1968), a Budapesti Református Teológiai Akadémia Ökumenika Tanszék tanszékvezető tanára (1968–1989). Teológusként elsősorban az ökumenikus mozgalom teológiai kérdéseivel fogl. A Magyar Rádióban számos művelődéstörténeti műsort szerkesztett.

Szerkesztés

Hitéleti cikkei, tanulmányai a Református Egyház, a Theológiai Szemle, a Confessio és a Reformátusok Lapja című egyházi folyóiratokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Az ókori rabszolgák helyzete és sorsuk alakulása a keresztyénség hatása alatt. Teológiai doktori értek. (Bp., 1969)
Az ökumenikus mozgalom története és mai problémái. A keresztyén felekezetek. Jegyz. (Bp., 1972
2. kiad. 1980)
A római egyház. Jegyz. (Bp., 1972
3. kiad. 1985)
A Keresztyén Békekonferencia. Jegyz. (Bp., 1973
3. kiad. 1986)
A missziói világkonferenciák: a Life and Work és a Faith and Order mozgalom. Jegyz. (Bp., 1974
2. kiad. 1980)
A felekezeti világszövetségek és kontinentális egyházi konferenciák. Jegyz. (Bp., 1975
2. kiad. 1986)
Az Egyházak Világtanácsa. Jegyz. (Bp., 1977
2. kiad. 1986)
Felekezettudomány – a Magyarországon található felekezetek rövid ismertetése. (Bp., 1979)
Egyházismeret. Jegyz. (Bp., 1979
2. kiad. 1984)
A protestantizmus elágazásai az unitáriusoktól az újapostoli gyülekezetekig. (Bp., 1979)
Az ökumenikus mozgalom teológiai problémái. (Bp., 1985)
A római egyház zsinatai. (Bp., 1985)
A keresztyénség és a világvallások – ökumenikus és vallástörténeti áttekintés a konfirmáció utáni korosztálynak. (Bp., 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője