Bak József
Bak József

2024. július 14. Vasárnap

Bak József

jogász

Születési adatok

1925. július 31.

Balmazújváros, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

2001. augusztus 1.

Budapest

Temetési adatok

2001. augusztus 21.

Hol?


Család

Szülei: Bak József kovács kisiparos, majd tsz-tag, Bak Juliánna.

Felesége: Horváth Jolán, a Kistarcsai Fésüsfonógyár vegyészmérnöke.

Gyermeke, leánya: Bak Zsuzsanna.

Iskola

Elemi iskoláit és a polgári iskola négy osztályát Debrecenben végezte, a kegyes tanítórend debreceni kalazanci Szent József Intézete városi kereskedelmi középiskolájában éretts. (1945).

A budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Kar közigazgatási szakos hallgatója (1945–1948), az egyetem átszervezése után az ELTE ÁJTK-n tanult tovább (1949–1951), jogtudományi doktori okl. szerzett (1951), egyetemi tanulmányai idején a Györffy István Kollégium tagja.

Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964).

Életút

A budapesti Állam- és Jogtudományi Intézet tud. segédkutatója (1950. jan. 1.–1951. aug. 31.), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszéke (1951. szept. 1.1952. jan. 31.), az Országos Tervhivatal (OT) Ellenőrzési Osztálya tud. kutatója (1952. febr. 1.1953. aug. 19.). A Legfőbb Ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jogi Főosztálya ügyésze (1953. aug. 20.–1970), a Szövetkezeti Kutatóintézet (SZKI) tud. főmunkatársa, tud. tanácsadója (1970–1990).

Az MTA–TMB-n Seres Imre aspiránsa (1959–1962).

A Nemzeti Paraszt Párt (NPP, 1945–1947), az MKP tagja (1948-tól).

Általános államigazgatási kérdésekkel, az általános törvényességi felügyelet elméleti kérdéseivel, majd mezőgazdasági termelőszövetkezeti joggal, a termelőszövetkezetek állami irányításával foglalkozott. A magyar (és a volt szocialista jogban) elsőként vetette fel a szövetkezetek egységes jogi szabályozásának szükségességét (1966). Részt vett a szövetkezeti törvények előkészítésében.

Főbb művei

F. m.: önálló művei és könyvfejezetei: A törvénysértések megszüntetésének és megelőzésének eszköze. (Ügyészségi szakoktatási kézikönyv. Bp., 1954)
A mezőgazdasági termelőszövetkezet belső igazgatása. Kand. értek. (Bp., 1963)
Igazgatás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965)
A szövetkezetek jogi szabályozásának helyzete és feladatai. (Az SZKI Közleményei. Bp., 1969)
A szövetkezetek kollektív – tagsági – vezetésének egyes újabb problémái. (Az SZKI Közleményei 94. Bp., 1974)
Tanulmányok a szövetkezetelmélet köréből. (Az SZKI Közleményei 98. Bp., 1974)
Tagsági jogviták a szövetkezetekben. (Az SZKI Közleményei 145. Bp., 1979)
A takarékszövetkezetekről. A bevezetést írta Prugberger Tamás. (Az SZKI Közleményei 146. Bp., 1979)
Gondolatok a szövetkezetek jogi szabályozásának értékeléséhez. (Az SZKI kiadványa. Bp., 1981)
Kiskollektívák a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Az SZKI kiadványa. Bp., 1982).

F. m.: tanulmányai: A közjog-magánjog problémája egyetemi oktatásunkban. (Jogtudományi Közlöny, 1951. 9.)
A törvényességi felügyelet és az operatív ellenőrzés. (Jogtudományi Közlöny, 1955. 6.)
Az ügyészi óvás az államigazgatási eljárásban. (Jogtudományi Közlöny, 1957
. 7-9.)
A termelőszövetkezetek melléküzemi tevékenysége. (Gazdálkodás,
1959)
A termelőszövetkezeti földjáradékról. (Társadalmi Szemle, 1959. 7.)
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányításának egyes jogi kérdései. 1–2. (Állam és Igazgatás, 1960. 1–2.)
A szövetkezetek üzemi és társadalmi
jellegének általános kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1966. 10.)
A szövetkezetek jogi szabályozásának helyzete jogrendszerünkben. (Jogtudományi Közlöny, 1966. 11.)
Munkajogi alapelvek és termelőszövetkezeti jogviszonyok. (Jogtudományi Közlöny, 1967. 9.)
Decentralizáció a szövetkezetek vezetésében. (Jogtudományi Közlöny, 1971. 5.)
Egységes szövetkezeti szemlélet – egységes szövetkezeti törvény. (Magyar Jog, 1972. 1.)
A mezőgazdasági termelési rendszerek jogi szabályozásának néhány programja. Meszticzky Andrással, Pap Józseffel, Prugberger Tamással. (Magyar Jog, 1979. 2.)
A szövetkezeti demokrácia néhány jelenlegi problémája. (Jogtudományi Közlöny, 1979. 9.)
A termelőszövetkezeti tagok egyéni érdekeinek képviselete és védelme. (Jogtudományi Közlöny, 1980. 2.)
Néhány gondolat a szövetkezetek jogi szabályozásának felülvizsgálatához. (Jogtudományi Közlöny, 1981. 8.)
Adalékok és javaslatok egy új szövetkezeti törvényhez. Prugberger Tamással. (Jogtudományi Közlöny, 1985. 5.)
A küldöttgyűlés jogi szabályozásának problémái. Kritikai értékelés. (Jogtudományi Közlöny, 1985. 6.)
Elméleti viták a küldöttgyűlés körül. Szakirodalmi áttekintés. (Jogtudományi Közlöny, 1985. 7.).

Irodalom

Irod. és források: Disszertációk vitái. B. J.: A mezőgazdasági termelőszövetkezet belső igazgatása. (Állam és Igazgatás, 1964. 11.)
Süveges Márta: B. J.: Igazgatás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Jogtudományi Közlöny, 1966. 10.)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Halálhír. (Népszabadság, 2001. aug. 25.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője