Bak József
Bak József

2021. október 24. Vasárnap

Bak József

jogász

Születési adatok

1925. július 31.

Balmazújváros

Halálozási adatok

2001. augusztus

Budapest


Család

Sz: Bak József kovács kisiparos, Bak Julianna. F: Horváth Jolán vegyészmérnök. Leánya: Bak Zsuzsanna.

Iskola

A debreceni városi kereskedelmi iskolában éretts. (1945), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság- tudományi Kar közigazgatási szakos hallgatója (1945–1948), az egyetem átszervezése után az ELTE ÁJTK-n jogtud. doktori okl. szerzett (1950), egyetemi tanulmányai idején a Györffy István Kollégium tagja. Az állam- és jogtudományok kandidátusa (1964).

Életút

A bp.-i Állam- és Jogtudományi Intézet tud. munkatársa (1950–1951), a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem Marxizmus- Leninizmus Tanszék (1951–1952), az Országos Tervhivatal (OT) Ellenőrzési Osztálya tud. kutatója (1952–1953), a Legfőbb Ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jogi Főosztálya ügyésze (1953–1970), a Szövetkezeti Kutatóintézet (SZKI) tud. főmunkatársa, tud. tanácsadója (1970–1990). Az MTA–TMB-n Seres Imre aspiránsa (1959–1962). A Nemzeti Paraszt Párt tagja (1945–1947). Általános államigazgatási kérdésekkel, az általános törvényességi felügyelet elméleti kérdéseivel, majd mezőgazdasági termelőszövetkezeti joggal, a termelőszövetkezetek állami irányításával fogl. A magyar (és a volt szocialista jogban) elsőként vetette fel a szövetkezetek egységes jogi szabályozásának szükségességét (1966). Részt vett a szövetkezeti törvények előkészítésében.

Főbb művei

F. m.: A törvénysértések megszüntetésének és megelőzésének eszköze. (Ügyészségi szakoktatási kézikönyv. Bp., 1954)
A törvényességi felügyelet és az operatív ellenőrzés. (Jogtudományi Közlöny, 1955)
Az ügyészi óvás az államigazgatási eljárásban. (Jogtudományi Közlöny, 1957)
A termelőszövetkezetek melléküzemi tevékenysége. (Gazdálkodás, 1959)
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányításának egyes jogi kérdései. 1–2. (Állam és Igazgatás, 1960)
A mezőgazdasági termelőszövetkezet belső igazgatása. Kand. értek. (Bp., 1963)
Igazgatás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Bp., 1965)
A szövetkezetek üzemi és társadalmi jellegének általános kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
A szövetkezetek jogi szabályozásának helyzete jogrendszerünkben. (Jogtudományi Közlöny, 1966)
Decentralizáció a szövetkezetek vezetésében. (Jogtudományi Közlöny, 1971)
Egységes szövetkezeti szemlélet – egységes szövetkezeti törvény. (Magyar Jog, 1972)
A szövetkezetek kollektív – tagsági – vezetésének egyes újabb problémái. (SZKI Közleményei, 1974)
Tanulmányok a szövetkezetelmélet köréből. (SZKI Közleményei, 1974)
Tagsági jogviták a szövetkezetekben. (SZKI Közleményei, 1979)
A takarékszövetkezetekről. (SZKI Közleményei, 1979)
A szövetkezeti demokrácia néhány jelenlegi problémája. (Jogtudományi Közlöny, 1979)
Néhány gondolat a szövetkezetek jogi szabályozásának felülvizsgálatához. (Jogtudományi Közlöny, 1981)
Kiskollektívák a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Bp., 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013