Bakách-Bessenyey György
Bakách-Bessenyey György

2023. december 6. Szerda

Bakách-Bessenyey György

politikus, diplomata

Névváltozatok

1926-tól szentgyörgyvölgyi és galántai br.

Születési adatok

1892. április 14.

Budapest

Halálozási adatok

1959. február 19.

New York, York


Iskola

A bp.-i és a bécsi tudományegyetemen folytatott tanulmányai végén jogtud. doktori okl. szerzett (1915).

Életút

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. szolgabírája (1912–1915), pénzügyi fogalmazója (1915–1918), a Pénzügyminisztérium segédtitkára (1919–1920); közben az I. vh.-ban huszártisztként szolgált (1914–1918), a forradalmak idején visszavonultan élt (1919). A Külügyminisztérium szolgálatába lépett (1920), a római (1920–1926), a bécsi követség titkára (1931–1934), egyúttal a Külügyminisztérium Politikai Osztályának h. vezetője (1926–1931), vezetője (1934–1938), követségi tanácsosa (1938), Mo. belgrádi (1938–1941), vichyi (1941–1943), berni követe (1943–1944). A II. vh. után az USA-ban élt (1946-tól). A II. vh. végén a m. diákokat és menekülteket támogató segélybizottság elnöke (1944– 1945). A Magyar Nemzeti Bizottmány végrehajtó bizottságának tagja, a külügyi bizotság elnöke (1949-től). A Szuverén Máltai Lovagrend tagja. Magyarország német megszállását követően lemondott (1944. márc. 22.), s csatlakozott a németellenes magyar diplomatákat tömörítő Követi Bizottsághoz, amelyben Barcza György mellett vezető szerepet játszott. Horthy Miklós kérésére Genfben kapcsolatot keresett a nyugati szövetségesekkel, a fegyverszüneti tárgyalások megkezdéséről (1944. aug.). A szövetségesek rajta keresztül juttatták el üzeneteiket a magyar vezérkarhoz. Ezekben a rejtjelezett táviratokban megüzenték, hogy Magyarországot a szovjet csapatok fogják megszállni (= felszabadítani), ezért a fegyverszüneti tárgyalásokat a Szovejtunióval kell megkezdeni. Ennek ellenére a magyar diplomácia továbbra is az angolszász hatalmakkal való tárgyalásokat erőltette, miután hiába sürgette Horthyékat a szovjetekkel való kapcsolatok felvételére, beszüntette misszióját.

Irodalom

Irod.: Csima János: A horthysta diplomácia előzetes fegyverszüneti tárgyalásai Bernben 1944 augusztusának végén és szeptember havában. (Hadtörténeti Közlemények, 1965)
Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. (Bp., 1979)
Amerikai kapcsolat. B-B Gy. titkos tárgyalásai. 1943–1944. Kiadta G. Vass István. (Rubicon, 1994)
B-B Gy. tárgyalásai az Egyesült Államok megbízottaival Bernben, 1943. aug. 28. és 1944. márc. 19. között. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta G. Vass István. (Levéltári Közlemények, 1994)
Magyar– cseh hivatalos tárgyalások Bernben, 1944–1945-ben. Kiadta, a bevezető tanulmányt írta G. Vass István. (Külpolitika, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője