Bakács István János
Bakács István János

2021. október 25. Hétfő

Bakács István János

történész, levéltáros

Születési adatok

1908. január 31.

Budapest

Halálozási adatok

1991. február 15.

Budapest


Család

Sz: Bakács (1898-ig Birkhoffer) István (1876–) felsőkereskedelmi iskolai igazgató, Rajos Lujza. F: Csoma Mária középiskolai tanár. Fia: Bakács István (1949); leánya: Bakács Bernadette (1952).

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a XVIII. sz. m. gazdaság- és társadalomtörténete tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1946), a történelemtudományok kandidátusa (1971).

Életút

A bécsi Magyar Történeti Intézet ösztöndíjasa (1931–1932), majd mint levéltári gyakornok belföldi ösztöndíjas (1933–1934). A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Levéltári Osztályának segédlevéltárosa (1934–1936), a Magyar Országos Levéltár levéltárosa (1936– 1953), főlevéltárosa és a Családi Levéltárak és Gyűjtemények Osztályának (1953–1959), a Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztályának vezetője (1959–1970), az ún. Forrástudományi Kabinet vezetője (1970–1973). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK magántanára (1946–1951).

Főbb művei

F. m.: A regéci uradalom gazdálkodása a XVIII. században. Trautsohn herceg regéci uradalmának terméseredményei a XVIII. század első felében. Egy. doktori értek. is. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. I. Bp., 1930)
A sómonopólium Magyarországon III. Károly korában. (Századok, 1933)
Törekvések a magyar állami jövedelmek fokozására az 1716–17. évi török háborúk után. (Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve. III. Bp., 1933)
A magyar jobbágy a XVIII. században. (Századok, 1936)
Mezőgazdasági fejlődés. (Magyar művelődéstörténet. IV. Bp., 1941
hasonmás kiad.: Szekszárd, 1991)
Hont vármegye középkori egyházas helyei. (Regnum, 1943)
Az ugarföldek megművelésének kérdése és a magyar kormányhatóságok. (Levéltári Közlemények, 1946)
Mezőgazdaságunk és az agrár szakirodalom a XVIII. században. (Századok, 1947)
A dicalis összeírások. (A történeti statisztika forrásai. Bp., 1957)
A török hódoltság korának népessége. (Magyarország történeti demográfiája. Bp., 1963)
A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei a XVII–XVIII. században. Kand. értek. (Bp., 1965)
Hont vármegye Mohács előtt. (Bp., 1971)
szerk.: A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete. 1505–1830. 1–2. Összeáll. Dóczy Jenővel, Gerendás Ernővel, Wellman Imrével. (Bp., 1934–1938)
Családok, testületek és intézmények levéltárai. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 7. Bp., 1953)
A Festetics-család keszthelyi levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 1. Bp., 1955)
Az Esterházy-család hercegi ágának levéltára. (Levéltári alapleltárak. 2. Bp., 1956)
A Széchenyi-család levéltára. (Levéltári alapleltárak. 5. Bp., 1958)
A Zichy-család levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 22. Bp., 1963)
A Károlyi-család nemzetségi és fóti levéltára. Összeáll. (Levéltári alapleltárak. 33. Bp., 1965)
A Dessewffy-család levéltára. Összeáll. (Bp., 1967)
Iratok Pest megye történetéhez. 1002–1437. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Borsa Iván: B. I. (Levéltári Szemle, 1991)
Buzási János: B. I. (Levéltári Közlemények, 1993).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013