Bakay Szilárd
Bakay Szilárd

2021. október 18. Hétfő

Bakay Szilárd, vitéz

honvéd tábornok

Névváltozatok

1896-ig Bakalanovich

Születési adatok

1892. szeptember 8.

Budapest

Halálozási adatok

1947. március 17.

Sopron


Család

Sz: Bakay (Bakalanovich) Antal (†1897) honvédtiszt, az I. honvéd gyalogezred zászlóaljparancsnoka, Németh Mária egy bp.-i vaskereskedő leánya.

Iskola

A bécsújhelyi Terézia Katonai Akadémián tanult, hadnaggyá avatták a kaposvári cs. és kir. 44. gyalogezredhez (1912), vezérkari tanolyamot és bp.-i Hadiakadémiát végzett (1922).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1912–1914), az I. vh.-t ezredével és a cs. és. kir. 105. gyalogezreddel küzdötte végig, később a XXV. hadtest-parancsnokságon beosztott vezérkari tiszt (1914–1918). A kaposvári pótzászlóaljnál szolgált (1918. nov.–1919. aug.), majd ugyanott a körletparancsnokság tisztje (1919. aug.–1921). A pécsi 4. vegyesdandár parancsnokság vezérkari tisztje (1922–1925), a Honvédelmi Minisztérium (HM) elnöki D Osztályának előadótisztje (1925–1929), a HM VI-2. Osztályán beosztott vezérkari tiszt (1929–1933), belgrádi székhellyel belgrádi és athéni katonai attasé (1933–1934), a jugoszláv kiutasítás után Bp.- en szolgált, majd szófiai katonai attasé (1935–1939). A debreceni 17. gyalogdandár parancsnoka (1939. aug. 1.–1942. júl. 31.) tábornoki rangban (1940. júl. 1-jétől). A kijevi Keleti Megszálló Csoport parancsnoka (1942. aug. 1.–1943. máj. 14.), a szombathelyi III. hadtest parancsnoka (1943. máj. 15.–1944. jún. 30.); közben altábornaggyá léptették elő (1943. okt. 1.). A Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke (1944. júl. 1.–júl. 31.), a bp.-i I. hadtest és a bp.-i helyőrség parancsnoka (“Budapest vezérlő tábornoka”, 1944. aug. 1.–okt. 16.). A németek, mint a tervezett kiugrási kísérlet kulcsfiguráját elrabolták és Mauthausenbe hurcolták (1944. okt. 8.). A hungarista- nyilas hatalom “hűtlenség” címén rendfokozatától megfosztotta (1945. jan. 18.). A koncentrációs táborból a szövetségesek szabadították ki (1945. máj. 6.), majd hazatért Mo.-ra. A HM állandó igazoló bizottsága “rendfokozatából közigazgatási úton történő elbocsátásra” ítélte (1945. aug. 8.), majd ezt a határozatot a népbíróság megváltoztatta és Bakayt igazoltnak nyilvánította (1945. nov. 8.). A szovjet hatóságok elhurcolták (1946. ápr. 11), mint háborús bűnöst halálra ítélték és kivégezték.

Emlékezet

1944. okt. 15-én, Horthy Miklós a nemzethez írt kiáltványában Bakay elrablását is megemlítette. 1946. ápr. 11-én Szombathelyről (Lipp u., ma: Somlai u.) a szovjetek ismét elcsalták és Sopronban (más adatok szerint Sopronkőhidán) ismeretlen helyen kivégezték. Az orosz katonai főügyészség rehabilitálta (1991. okt. 18.), a Magyar Köztársaság elnöke posztumusz vezérezredessé nevezte ki (1992. márc. 15.). A Moszkvai Katonai Archívum 2004. júl.-ban megküldte Bakaynak részletes, kilencven oldalas eredeti, orosz nyelvű peranyagát. Az anyag tartalmazza a tárgyalás jegyzőkönyveit, az ítéletet és bizonyítékul szolgál a kivégzés módjáról.

Elismerés

Magyar Örökség Díj (posztumusz, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013