Bakó Sándor
Bakó Sándor

2024. április 21. Vasárnap

Bakó Sándor

politikus

Születési adatok

1910. március 1.

Bojt, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1983. május 23.

Bojt, Hajdú-Bihar megye


Család

Gazdagparaszti családból származottt, szülei 83 kh-on gazdálkodtak. F: 1936-tól Király Ilona. Leánya: Bakó Katalin (1939); fia: Bakó István (1941).

Iskola

A debreceni ref. gimnáziumban négy osztályt végzett.

Életút

A két vh. között a családi gazdaságban dolgozott, házasságkötése után a szüleitől örökölt és a felesége által hozott 30 kh-on gazdálkodtak, birtokát bérlettel egészítette ki. A II. vh. után a Biharkeresztesi járás gazdasági felügyelője (1945. márc.–dec.), Bihar vm. főispánja (1945. dec. 18.– 1947. aug. 2.). Az FKgP Bihar vm.-i szervezetének elnöke (1946. jún.–1948. okt.) és ogy.-i képviselője (Hajdú és Bihar vármegyék Debrecen törvényhatósági jogú várossal, 1947–1948). A párt politikájával való elégedetlensége miatt minden párttisztségéről lemondott és visszavonult a politikai élettől (az Ogy.-ben lemondását 1948. nov. 16-án hozták nyilvánosságra). A Rákosi-rendszerben kuláklistára került (1950), internálótáborba hurcolták (1951. ápr.–1953. jún.), hazatérése után is rendőri felügyelet alatt volt (1953. jún. 28.–1955. okt. 20.). Földjét kényszerből felajánlotta az államnak, majd haláláig 1 kh-on gazdálkodott (1955–1983). Az FKgP egyik alapító tagja (1930), ő szervezte a derecskei népgyűlést (Bihari Nagy Lajossal, Csizmadia Lajossal és Szabó Pállal), ahol kimodták a párt első megyei szervezetének megalakulását (1930. jún.) majd ott volt az FKgP országos zászlóbontásánál is (Békés, 1930. okt. 12.). Közreműködött az FKgP nagyváradi nagygyűlésének megrendezésében (1943. okt. 6.), ahol – többek között – Bajcsy-Zsilinszky Endrével és Tildy Zoltánnal együtt követelte Mo. kilépését a háborúból. A Magyar Parasztszövetség tagja, annak Bihar vm.-i szervezője (1942-től).

Irodalom

Irod.: Vida István–Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői. 1944–1949. (Bp., 1991)
V. I.–V. V.: B. S. (Az 1947–1949. évi országgyűlés almanachja. Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője