Bakondi Károly
Bakondi Károly

2023. február 4. Szombat

Bakondi Károly

gépészmérnök

Születési adatok

1925. január 21.

Felnémet, Heves vármegye

Halálozási adatok

2001. június 17.

Székesfehérvár, Fejér megye


Család

Nagyszülei: Bakondi Károly, Bajzát Mária; Rozsnaki Imre, Bajzát Mária.

Szülei: Bakondi Antal (1890. okt. 22. Felsőtárkány, Heves vm.–1969. jan. 15. Eger) uradalmi cseléd, majd erdőőr, Rozsnaki Erzsébet (1897. dec. 4. Felsőtárkány). Négyen voltak testvérek. Testvére: dr. Bakondi Antal (1927. ápr. 19. Felnémet–2015?) postafőtanácsos, a Posta Vezérigazgatóság Munkaügyi és Szociálpolitikai Szakosztályának vezetője.

Felesége: Zámory Éva mikrobiológus, a Talajtani Társaság Talajmikrobiológiai Szakosztályának titkára, Zámory Károly és Strasszer Margit (= Strasser Gréti, †1976. szept. 9. Bp. Temetés: 1976. szept. 17. Budafok) leánya.

Gyermeke, fia: Bakondi Károly autóversenyző, az Art Off Road SE elnöke.

Iskola

Elemi iskoláit Egerben végezte, a kassai gépipari középiskolában éretts. (1944), a BME Gépészmérnöki Kar Gépgyártás-technológiai Szakán gépészmérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1957), doktora (1982).

Életút

A Mazalán Gépgyár műszaki rajzolója (1947–1949), a Kisszivattyúgyár gyártmánytervezője (1949–1950), az MTA–TMB-n Asot Gedeonovics Nalcsan és Bíró Ferenc aspiránsa (1951–1954). A BME Gépészmérnöki Kar, ill. a BME Közlekedésmérnöki Kar Gépgyártás-technológia Tanszéke, ill. Gépipari Technológia Tanszéke alapító egy. adjunktusa (1954–1960), egy. docense (1960–1965), egy. tanára (1965. aug. 1.–1994. dec. 30.) és a Tanszék vezetője (1983–1990).

Gépgyártás-technológiai alapkutatásokkal, elsősorban a nagy energiasűrűséggel végzett megmunkálási eljárások fejlesztésével, öntött gyorsacélszerszámok vizsgálatával, új szerkezeti anyagok ipari felhasználási lehetőségeivel foglalkozott. Kiemelkedő, iskolateremtő szerepet játszott a magyarországi forgácsolás-technikai, forgácsolószerszám-fejlesztési és célgéptervezési kutatásokban. Nevéhez fűződik a BME-n a szerszámszerkesztő- és -gyártó szakmérnöki szak megszervezése, ill. a műszaki főiskolák tanterveinek és tematikáinak kidolgozása.

A BME Gépgyártás-technológia Tanszéke 1951-ben alakult meg. A tanszék vezetésével Bíró Ferencet (Rákosi Mátyás testvérét) bízták meg. Valójában az új tanszéket A. G. Nalcsan szovjet professzor szervezte meg, az ő aspiránsai voltak Bakondi Károly és Kardos Árpád, akiket aspirantúrájuk idején még a Mechanikai Technológia Tanszéken helyeztek el. Mindketten ott kezdték el oktatói tevékenységüket. Ők írták a szakterület első egyetemi tankönyveit és jegyzeteit, ill. Bakondi Károly még számos felsőfokú gépipari tankönyvet, egyetemi és műszaki főiskolai segédletet írt és szerkesztett. 1983-tól a Közlekedésmérnöki Kar Gépgyártás-technológia Tanszékét vezette (1990-ig).

Emlékezet

A Bakondi család felsőtárkányi eredetű, Bakondi Károly Felnémeten született, iskoláit Egerben és Kassán végezte. Budapesten élt és tevékenykedett, Székesfehérvárott hunyt el, temetésén Dudás Illés egyetemi tanár búcsúztatta.

Elismertség

Az MTA Anyagtudományi és Technikai Bizottsága tagja.

A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Szerszámgép Szakosztálya és a GTE Forgácsoló Szakosztálya társelnöke.

Elismerés

A technika fejlesztéséért érdemérem (METESZ Emlékérem, 1976), Pattantyús Ábrahám Géza-díj (1984).

Szerkesztés

A Korszerű Technológiák c. folyóirat rovatvezető szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: önálló művei és könyvfejezetei: A fémek megmunkálhatóságának vizsgálata. IVI. köt. Kand. értek. (Bp., 1956)
Gépgyártástechnológia 1. Forgácsoláselmélet és forgácsoló szerszámok. Egy. jegyz. Kardos Árpáddal. (Bp., 1957 és utánnyomások: 1958–1962)
A gépgyártás technológiája. I. köt. Forgácsolás. Egy. tankönyv. Szerk. Ránky Miklós. Írta Kardos Árpáddal. (Bp., Tankönyvkiadó, 1962
2. kiad. 1966
3. kiad. 1970
4. kiad. 1979 és utánnyomások)
A forgácsolás elmélete és a forgácsoló technológia. Felsőfokú gépipari technikumi tankönyv. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1965 és utánnyomások: 1966–1984)
Hátraesztergált marók és fogazószerszámok tervezése. (Bp., Tankönyvkiadó, 1965 és utánnyomások: 1966–1984)
A gépipari automatizálás alapjai. Felsőfokú gépipari technikumi tankönyv. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1969
2. kiad. 1972 és utánnyomások: 1966–1984)
A műszaki felsőoktatás kialakulása hazánkban. – A magyar szerszámipar helyzete. (Százéves a magyar szerszámgyártás. A Gépipari Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1972)
Üregelőszerszámok
szerkezeti kialakításának és gyártási eljárásának fejlesztése. Doktori értek. (Bp., 1981)
Nagy
energiasűrűséggel végzett megmunkálási eljárások. Elemző tanulmány. Szerk. Konczos Gézával. (Az MTA KFKI kiadványa. Bp., 1990).

F. m.: tanulmányai: Megmunkálhatóság meghatározása keresztesztergálással. (A BME Gépgyártástechnológia Tanszék Jubileumi Évkönyve. 1951–1961. Bp., 1961)
Nagyszilárdságú
acél megmunkálhatóságának vizsgálata. (BME Évkönyv, 1961)
A forgácsolóerő és forgácsalakulás vizsgálata többélű forgácsoló szerszámoknál. (BME Tudományos Ülésszak kiadványa. I. köt. Bp., 1967)
Üregelés vizsgálata. (
Az I. Szerszám és Szerszámanyag Konferencia előadásai. Miskolc, 1968)
Üregelőtüske méretezése. (A II. Szerszám és Szerszámanyag Konferencia előadásai. Bp., 1971)
Die Dimensionierung der Raumadeln. – Study
of Thead Milling Hols. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1972. 1.)
Örvénylőmarás gyártásgeometriai vizsgálata üregelőtüskék forgácshornyainak megmunkálásánál. – Az elektrokémiai köszörülés alkalmazása keményfém forgácsolószerszámok gyártásában. (A III. Szerszám és Szerszámanyag Konferencia előadásai. Miskolc, 1975)
Keményfém vasalógyűrűk gyártásának és használatának tapasztalatai. – Furatüregelő szerszámok összehasonlító vizsgálata.
(A IV. Szerszám és Szerszámanyag Konferencia előadásai. Miskolc, 1978)
Forgácsolószerszámok fejlesztésének irányai. (Korszerű Technológiák, 1979)
Surface Finish by Means of High Power Laser. (Acta Technica, 1990. 1.). 

F. m.: tanulmányai a Gép c. folyóiratban: Keresztesztergálás alkalmazása acél megmunkálhatóságának vizsgálatára. (1961. 11.)
Forgácsolási hőmérséklet mérése acél esztergálásánál. (1962. 8.)
A forgácsolási adatok és a szerszámkiképzés hatása a forgácsolóerőre. (1963. 8.)
Foghántoló szerszámok forgácsolási viszonyainak vizsgálata. (1964. 5.)
Forgácsolási
adatok hatása az éltartamra. (1965. 9.)
A szerszámkialakítás hatása a menetfúráskor keletkező nyomatékra. (1966. 2.)
A forgácsolóerő mérése palástmarásnál. (1966. 9.)
A forgácsolóerő mérése palásmaráskor magnetoelasztikus erőmérő berendezéssel. (1966. 10.)
Üregelőszerszámok
. (1969. 4.)
Forgácsolási adatok hatása a szerszámgép jellemzőinek meghatározására. (1970. 4.). 

F. m.: tanulmányai a Gépgyártástechnológia c. folyóiratban: Síkköszörülőgépek munkaterének behatárolása és felépítési változatainak képzése. Jakkel Ottóval és Rigó Bélával. (Gépgyártástechnológia, 1970. 5.)
Üregelőgépekkel
szemben támasztott követelmények. (Gépgyártástechnológia, 1978. 8.)
Üregelőgépek igénybevétele. (Gépgyártástechnológia, 1978. 10.)
A szerszámfejlesztés és -tervezés időszerű kérdései. Mihályi Ferencel. (
Gépgyártástechnológia, 1985. 11.)
A forgácsolómegmunkálás fejlesztési irányai a 6. EMO tükrében. Lévárdi Ivánnal, Mihály Ferenccel és Wrin Ádámmal. (
Gépgyártástechnológia, 1986. 6.)
Lézeres felületkezelő berendezések. Farkas Lajossal. (
Gépgyártástechnológia, 1988. 1.)
A Tanszék rövid története, oktató és kutató tevékenysége. – Fémek felületi tulajdonságainak átalakítása koncentrált energiájú eljárásokkal. Többekkel. (
Gépgyártástechnológia, 1989. 8.)
A plazma porszórás alapjai, lehetőségei. Buza Gáborral, Kiss Gyulával, Takács Jánossal. (Gép, 1991. 11-12.
Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1991. 10. és
Gépgyártástechnológia, 1992. 1-2.).

F. m.: szabadalma: Hengeres, alakos furatok, valamint egyenes alkotókkal határolt sík- és alakos felületek megmunkálására alkalmas üregelőszerszám. (1979).

Irodalom

Irod.: források és műveiről: Bogáti Péter: Aki az egyetemen és a gyárban tanít. [Beszélgetés Bakondi Károllyal.] (Népszava, 1956. márc. 10.)
Bakondi Károly egyetemi tanár kinevezése. (Magyar Közlöny, 1965. aug. 1.)
Elhunyt Zámory Károlyné Strasser Gréti. (Magyar Nemzet, 1976. szept. 15.)
Szluka Emil: Mérnök vagyok. A technológus. Beszélgetés dr. Bakondi Károllyal, az ez évi Pattantyús Á. Géza-díjasok egyikével. (Népszabadság, 1984. jún. 24.)
Héberger Károly: Bakondi Károly–Kardos Árpád: A gépgyártás technológiája
. I. köt. Forgácsolás. Egy. tankönyv. (Felsőoktatási Szemle, 1963. 9.)
Hornung Andor:
Bakondi Károly–Kardos Árpád: A gépgyártás technológiája. I. köt. Forgácsolás. Egy. tankönyv. (Gépgyártástechnológia, 1964. 10.)
Dr. Bakondi Károly köszöntője. (Gép, 1989. 10.)
Akadémiai tagajánlások – 1990. (Magyar Tudomány, 1990. 1.)
Akadémiai tagajánlások – 1995. (Magyar Tudomány, 1994. 12.)
Bakondi Károly egyetemi tanári felmentése, 1994. dec. 30. (Magyar Közlöny, 1994. aug. 26.)
Takács János: Bakondi Károly professzor 75 éves. (Gépgyártástechnológia, 2000. 4.)
Dudás Illés: Gyászbeszéd dr. Bakondi Károly professzor temetésén. (Gép, 2001. 10-11.)
Takács János: In memoriam prof. dr. Bakondi Károly. (Járművek, 2001. 8-9.).

Irod.: lexikonok: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–2000. (Bp., 1991–1999)
.

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-XNKV-Q?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX24C-R5J (Bakondi Antal születési anyakönyve, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPC9-VNF?i=9&wc=9295-C66%3A40681401%2C47039201%2C44125601&cc=1452460 (Bakondi Antal és Rozsnaki Erzsébet házassági anyakönyve. [Mindkét szülőt Bajzát Máriának hívták!], 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPZS-9VS5?i=6&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6NW9-K375 (Bakondi Antal halotti anyakönyve, 1969)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/640287 (Zámory Károlyné Strasser Margit gyászjelentése, 1976)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője