Bakonyi Károly
Bakonyi Károly

2021. október 27. Szerda

Bakonyi Károly, szigetszentmiklósi

honvéd tábornok, műfordító

Születési adatok

1839. június 29.

Pardubicz, [= Pardubice, Csehország]

Halálozási adatok

1910. október 13.

Szeged


Család

Fia: Bakonyi Károly (1873–1926) író.

Iskola

A klosterneuburgi katonai intézetben végzett, tizedessé avatták a 6. sz. közös gyalogezredhez (1856).

Életút

Ezredével harcolt az osztrák–francia–piemonti (1859), a Schleswig-Holsteinért vívott osztrák–porosz–dán (1864), ill. az osztrák– porosz háborúban (1866); közben hadnaggyá (1859), majd főhadnaggyá avatták (1866). Königsbergben rövid fogságot szenvedett (1866). Miután áthelyezték a magyar honvédséghez (1869), a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált, majd a Ludovika Akadémián a hadseregszervezés r. tanára (1873–1884) századosi (1871), ill. őrnagyi rangfokozatban (1879). Alezredesi rangban a nagyváradi 4. gyalogezred (1884–1891), majd a szegedi 45. honvéd gyalogdandár parancsnoka (1891–1896), c. altábornagyi rangfokozatban nyugdíjazták (1896). Nyugalomba vonulása után műfordítással fogl. Herczeg Ferenc több művét fordította le német nyelvre.

Főbb művei

F. m.: Az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének szervezete. Pathó Gézával. (Bp., 1884).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013