Bakos Lajos
Bakos Lajos

2021. május 14. Péntek

Bakos Lajos

református püspök, teológus, egyházi író

Születési adatok

1905. december 27.

Kisbér

Halálozási adatok

1979. április 26.

Balatonfüred


Iskola

A pápai Ref. Teológiai Akadémián tanult (1925–1929), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1929; II.: 1930), Veszprémben szentelték fel (1933); közben Hallében (1930–1931) és Utrechtben is tanult (1930–1932), a debreceni Tisza István Tudományegyetem Hittudományi Karán a rendszeres teológiai szakcsoportban doktori fokozatot szerzett (1943).

Életút

A pápai gyülekezet segédlelkésze (1929–1930), a balatonarácsi (1932–1964), a veszprémi gyülekezet lelkipásztora (1964–1979). A dunántúli egyházkerület jegyzője (1947–1954), a veszprémi egyházmegye esperese (1954–1964), a dunántúli egyházkerület lelkészi főjegyzője (1964–1979) és püspöke (1964. okt. 15.–1979. ápr. 26.). A pápai Ref. Teológiai Akadémia Rendszeres Teológia Tanszék helyettes tanára (1949–1951). A Hazafias Népfront Országos Tanácsának (HNF OT) tagja. Teológusként számos igehirdetése és Szentírás-magyarázata jelent meg. Küldetés – szolgálat (1975) és Ahogy a Lélek adta… (1978) c. művei kéziratban maradtak.

Főbb művei

F. m.: Jer, lássuk az Úr keresztjét! Imádságok és elmélkedések. Fejes Sándorral. (Balatonfüred, 1934)
A Szentírás ihletettsége. (Pápa, 1943)
Református konfirmációs könyv. Főszerk. Rózsai Tivadar, Szathmáry Sándor alapján. Szerk. (Bp., 1967
13. kiad. 1987)
Hitünk igazságai. (Veszprém, 1972)
Hiszem és vallom. (Bp., 1973)
Ünnepnapok – vasárnapok. (Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: B.L. élete (Református Egyház, 1964. 249.)
Fejes Sándor: B. L. 1905–1979. (Képes Kálvin Kalendárium az 1980. évre. Bp., 1979.)
Búcsúzás B. L. püspöktől. (Reformátusok Lapja, 1979).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013