Bakoss László
Bakoss László

2024. május 29. Szerda

Bakoss László

mezőgazda

Születési adatok

1889. május 30.

Tetétlen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1964. március 1.

Sopron


Család

Sz: Bakoss Lajos községi jegyző, Matolcsy Izabella.

Iskola

Középiskoláit Késmárkon és Debrecenben végezte, a Kassai Gazdasági Akadémián mezőgazda okl. szerzett (1912).

Életút

A Kassai Gazdasági Akadémia Állattenyésztési Tanszék gyakornoka (1912–1916), tanársegéde (1916–1918), adjunktusa (1919– 1921); közben az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített (1914–1918). Az összeomlás után a Debreceni Gazdasági Akadémián az állattenyésztés rk. tanára (1921–1927), a Keszthelyi Gazdasági Akadémián (1927–1934), a Magyaróvári Gazdasági Akadémián az állattenyésztés r. tanára (1934–1946). Takarmányozástannal, cukorrépa-termesztéssel, baromfitenyésztéssel és -nemesítéssel fogl.

Főbb művei

F. m.: Az élet keletkezése és az élőlények fejlődése. (Kassa, 1911)
A takarmányrépa és a répamag termeléséről. (Bp., 1915)
A cukorrépa termeléséről. (Bp., 1916)
Gazdasági baromfitenyésztés. (Debrecen–Bp., 1925
2. bőv. és részben átd. kiad. 1932)
A tojáshozam fokozása. (Bp., 1928)
Baromfiállományunk nemesítése. (Bp., 1932)
A fehér magyar parlagi tyúk tenyésztési és termelési adatai. (Bp., 1934)
A keltetés megkezdésére legalkalmasabb időpont megállapítása a tojásuk ugrásszerű emelkedése alapján. (Bp., 1934)
Hazai baromfitenyésztésünk időszerű kérdései. (Bp., 1936)
A gyakorlati oktatás menete és feltételeinek különös adottsága a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémián. (Magyaróvár, 1937).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője